Kroměřížská radnice již zná své vedení

16. 11. 2010

Ve čtvrtek 11. listopadu 2010 proběhla ustavující schůze Zastupitelstva města Kroměříže na místní radnici. Účastnilo se jí všech 27 zvolených zastupitelů a tedy i MUDr. Lenka Mergenthalová a MUDr. Jaroslav Novák z řad zvolených kandidátů TOP 09 – Kroměříž perspektivně, kteří si převzali osvědčení o zvolení do Zastupitelstva města Kroměříže a složili slib.

Starostkou města byla jednomyslně zvolena Mgr. Daniela Hebnarová z ODS. Post jediného místostarosty obsadí Mgr. Miloš Malý z ČSSD a do pozic uvolněných radních byli nominováni a následně i zvoleni MUDr. Jarmila Číhalová z Volby pro Kroměříž a Marek Šindler z ČSSD. Zbývajícími neuvolněnými radními se stali MVDr. Karel Chvátal a Ing. Věra Knapková, BA z ODS, PhDr. Šárka Kašpárková za Volbu pro Kroměříž a MUDr. Olga Sehnalová, MBA za ČSSD. Na poslední místo neuvolněné radní byla zvolena MUDr. Lenka Mergenthalová, primářka ARO Kroměřížské nemocnice, a. s. a členka TOP 09.

„Osobně věřím, že spolupráce všech demokratických stran na radnici v Kroměříži bude ku prospěchu celého města. Naším cílem byla změna a troufám si říci, že jsme toho docílili. Příkladem změny hovořícím za všechny může být i ten fakt, že Radu města Kroměříže nyní tvoří nadpoloviční většina žen.

Právě v rámci rady jsme se rozhodli spolupracovat se zástupci ODS, ČSSD a Volby pro Kroměříž. Věříme, že takto toho pro občany Kroměříže dokážeme mnohem více, než-li v opozici. Naši voliči si mohou být jisti, že se budeme snažit prosadit maximum z programu, který jsme jim předložili před komunálními volbami a kterému očividně věří. Pokud by tomu bylo jinak, zřejmě bych tu dnes neseděla“, uvedla MUDr. Lenka Mergenthalová, která byla právě zvolena neuvolněnou radní města Kroměříže.

TOP 09 v Kroměříži nemá ambici obsazovat funkce pro funkce. Naším cílem je změnit poměry na radnici v Kroměříži. Tamní zastupitelstvo zažilo obměnu a my věříme, že s touto obměnou půjde ruku v ruce i změna poměrů a to k lepšímu. Rádi budeme spolupracovat s těmi, kteří přislíbí, že budou dělat vše pro dobro našeho města. Pokud by se však začalo dít jinak, jsme připraveni proti takovým snahám rázně vystoupit.

Emil Sedlařík
předseda MO TOP 09 Kroměříž