Koalice ve Zlínském kraji uvolnila dalšího zastupitele

28. 4. 2021

V pondělí, 19. dubna 2021 se uskutečnilo 4. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje.

Na úvod zasedání navrhla, krajská zastupitelka a starostka města Valašské Klobouky, paní Olšáková (STAN) nový bod na zařazení do programu, a to bod týkající se teroristického útoku ve Vrběticích. V rámci tohoto návrhu bylo předneseno také navrhované usnesení, kterým se kraj vyjadřuje k odškodnění občanů, kteří při havárii ve Vrběticích utrpěli škodu. Tento bod byl, i přes odpor hejtmana Holiše, do programu zařazen a na závěr zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje bylo přijato usnesení, v němž Zastupitelstvo ZK vyzývá vládu ČR k urychlení a dokončení odškodnění občanů a firem, kteří utrpěli újmu v souvislosti s mimořádnou událostí ve Vrběticích ve dnech 16.10. a 3.12.2014. Zastupitelstvo zároveň uložilo Radě kraje vyhotovit souhrnný materiál ohledně odškodnění občanů ze strany státu a jeho předložení Zastupitelstvu, a dále pak koordinovat komunikaci s postiženými obcemi s cílem dořešit další následky těchto událostí a průběžně o těchto jednáních zastupitele informovat.

Ke zrušení investičního záměru stavby Nové krajské nemocnice stále nedošlo. Zároveň koaliční zastupitelé schválili, že informace o hospodaření nemocnic v kraji budou zastupitelé projednávat pouze dvakrát ročně, místo dosavadního stavu, kdy byli zastupitelé kraje informováni čtyřikrát ročně.

Současná koalice uvolnila dalšího zastupitele, celkem jich máme ve Zlínském kraji už dvanáct. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích stanovuje, že počet členů rady v kraji do 600 000 obyvatel činí 9 členů. Souhlasíme s tím, aby členové Rady Zlínského kraje byli pro výkon své funkce uvolněni, ale nesouhlasíme s tím, aby se zde nadarmo uvolňovali předsedové výborů, kdy se jejich agenda zcela kryje s agendou uvolněných členů Rady ZK. Jejich význam je důležitý primárně pro udržení současné koalice. Další uvolněný zastupitel bude krajský rozpočet stát 936 000 Kč ročně, kdy nepočítáme další náklady spojené s uvolněním dvanáctého krajského zastupitele.

Dále se zastupitelé zabývali rozdělováním dotací pro zdravotnictví ve výši 8 miliard korun, v rámci projektu REACT EU, kdy dotace nezískávají ty nejlepší projekty, ale ti nejrychlejší.

Zastupitelé schválili také neinvestiční dotaci ve výši 2 milióny Kč pro ZOO Zlín Lešná z důvodu finančního výpadku způsobeného covdem-19.

Příští zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje se bude konat 21. června 2021.

 

 

Martin Neřád, krajský manažer

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme