Investoři a pracovní místa? Bez kvalitní infrastruktury těžko

23. 2. 2012

Zajímá mě, proč je o náš kraj tak malý zájem, proč se k nám investoři nehrnou. Hospodářská recese se na tom určitě podepisuje také, ale domnívám se, že hlavní příčinou je špatná dopravní dostupnost kraje.

Mladá fronta Dnes Zlínský kraj ze dne 23. 2. 2012 informuje o tom, že do kraje přitekly formou zahraničních investic 3 mld. korun. Většina peněz má přijít pouze do jediné firmy - do Barum Continental. Jde o 2 mld. korun, které zajistí asi 260 pracovních míst. Jedná se ale o víceletou investici, takže peníze přijdou do kraje později až během několika roků. Zbytek asi jedenácti příjemců přichází s daleko nižšími investicemi. Z toho plyne, podle MF Dnes, že Zlínský kraj není rozhodně vyhledávaným cílem zahraničních investorů. Jako příčinu malého zájmu zahraničních investorů článek cituje názor představitele Zlínského kraje, který jej přičítá ekonomickému útlumu v celé Evropě.

Zahraniční investice v našem kraji nejsou všelékem na to, aby se u nás zlepšila zaměstnanost, rozšířil se počet pracovních míst a zvedla se hospodářská úroveň kraje. Ano, mají svůj přínos a význam, ale jsou pouze součástí širokého hospodářského spektra.

Mne ale spíše zajímá, proč je o náš kraj tak malý zájem, proč se k nám investoři nehrnou. Příčin bude asi celá řada, hospodářská recese se na tom určitě podepisuje také, ale domnívám se, že hlavní příčinou je špatná dopravní dostupnost kraje. V politické strategii kraje se podle mého soudu podceňuje význam dopravy jako podmiňujícího faktoru rozvoje zaměstnanosti a tím i celkového ekonomického klimatu.

Zlepšená dopravní dostupnost kraje se zcela jistě projeví větším zájmem zahraničních investorů. Bude mít ale také daleko větší dopad i pro místní, protože se promítne do zvýšené mobility pracovních sil, zlepší se možnosti pro místní exportéry, zvýší se konkurenceschopnost místních firem atd. A to vše přinese sebou růst hospodářské a ekonomické síly kraje a to přeci chceme, nebo ne?


Evžen Uher

předseda TOP 09 ve Zlínském kraji

23. 2. 2012 Uherské Hradiště


Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme