Holešovské děti v pohybu bodovaly ve vydařeném městském finále

29. 6. 2011

29.6.2011    Kroměřížský deník    strana 8    U nás doma na Kroměřížsku

Na podzim roku 2009 skeptici předpovídali krátkou životnost pohybovému programu, určenému pro nejmenší děti v Holešově, a argumentovali nechutí dětí sportovat a hýbat se vůbec. Ten, kdo sleduje chronologii projektu Holešovské děti v pohybu, navíc byl-li přítomen při jejich cvičení v průběhu roku či na samotném finále, by odpůrcům odpověděl jednoduše a stručně: „Přijď a uvidíš…“
Všichni, kdo opravdu přišli 26. května 2011 zhlédnout druhé městské finále Holešovských dětí v pohybu, nelitovali času stráveného ve sportovní hale. Vidět spontánní radost malých předškoláků při sportovních aktivitách, jejich výkony na stanovištích či skotačení při písničkách Stanislava Hložka – to muselo vzít za srdce každého přihlížejícího diváka.

Již druhým rokem předvádí skupina žáků Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov různé pohybové aktivity v holešovských mateřských a základních školách. Předškoláci z MŠ a prvňáčci ze základních škol bez rozdílu věku, výkonnosti a předpokladů k ní cvičili od října do dubna na různých stanovištích, opakovali nebo se učili nové cviky či aktivity a hlavně – hýbali se s pocitem radosti a s úsměvem. Nikdo ze zúčastněných dětí neslyší od organizátorů, že něco neumí nebo cvičí špatně…, naopak pochvala a povzbuzení všech je tou nejlepší motivací pro malé sportovce zopakovat si aktivní pohyb ve svém volném čase s rodiči nebo se svými kamarády. Městské finále je krásným vyvrcholením celoročního snažení dětí, jejich paní učitelek a organizátorů.

Každý, kdo sledoval barevné hemžení ve sportovní hale 1. Základní školy Holešov, musel dát autorům programu za pravdu – ano, děti baví hýbat se, pouze ke svým sportovním aktivitám potřebují mít vytvořené co nejlepší podmínky od nás dospělých. MŠ Grohova v červené barvě, tmavě modrá MŠ Masarykova, rozzářená žlutá MŠ Sluníčko – tak nastupovaly na plochu děti z mateřských škol v barevných převlečnících s logem celého projektu a názvem své školy; oranžová 3. ZŠ, světle modrá 2. ZŠ a zelená domácí 1. ZŠ pak reprezentovaly školy základní.

Po úvodním slovu poslance PSP ČR Josefa Smýkala, patrona celého projektu, který přivítal všechny hosty, pozdravil děti za Město Holešov místostarosta Mgr. Rudolf Seifert a poté již patřilo zahájení dopoledne malým cvičencům: společně zazpívali všem přítomným hymnu celého projektu. Slavnostního nástupu se zúčastnily ředitelky všech mateřských a základních škol, Mgr. Alena Grygerová, čerstvá nositelka ocenění Osobnost města Holešova, oba místostarostové, ředitelka holešovského gymnázia Mgr. Blažena Kubíčková, další pozvaní hosté a mnoho rodičů a příbuzných dětí. Poté začalo samotné cvičení, které v letošním roce probíhalo současně na třech stanovištích, na nichž se postupně všechny školy vystřídaly. Skvělou atmosféru celé akce podtrhlo hudební vystoupení Standy Hložka, který ve svých třech vstupech dokázal doslova zvednout celou sportovní halu na nohy a všechny přítomné roztančit a rozezpívat. Barevný prostor, vyplněný dětmi ze všech škol, skvěle podtrhlo vystoupení úspěšných holešovských mažoretek. Na závěr převzali zástupci všech škol dárky a sladkosti od sponzorů programu.

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdaru celé akce, jmenovitě pak poslanci PSP ČR Josefu Smýkalovi za záštitu a podporu celého projektu v Holešově a Zlínském kraji vůbec, ředitelkám ZŠ Mgr. Jitce Heryánové, Mgr. Drahomíře Konvalinkové a Mgr. Jarmile Růžičkové, ředitelkám MŠ Lence Pacíkové, Jaroslavě Turoňové a Aleně Kotoučkové a všem zúčastněným pedagožkám za vstřícný přístup a podporu po celý školní rok. Děkuji organizátorskému týmu žáků Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov a jeho ředitelce Mgr. Blaženě Kubíčkové za možnost uskutečnit projekt, děkuji Standovi Hložkovi za skvělé hudební vystoupení, díky za sponzorskou pomoc Olympii, o. s., Nadaci Děti– –kultura–sport a Zdeňku Grygerovi, fotbalovému reprezentantu Holešova.
Mám velkou radost stejně jako cvičící děti a těším se již na příští ročník.