Dvojice měst chystá obchvaty

Kraj přiklepl peníze na stavby v Holešově a Bystřici pod Hostýnem, dopravě se uleví

27. 9. 2011

27.9.2011    Kroměřížský deník    Strana 1    Titulní strana JANA ROHANOVÁ

Holešov, Bystřice pod Hostýnem - Stavby dvou pro Kroměřížsko velmi důležitých silničních obchvatů posvětili v minulých dnech krajští radní.

Schválili totiž uvolnění částek v řádech milionů korun. Znamená to tedy, že už na konci roku 2013 by mohla hustá doprava zmizet z centra Holešova a o rok později by se mohlo ulevit také Bystřici pod Hostýnem.

„Jihovýchodní obchvat Holešova vznikne propojením silnic II/490 a II 438 mimo zastavěnou oblast města. Umožní to vyloučit ze středu města tranzitní dopravu ve směru Zlín - Bystřice pod Hostýnem, která zde v současné době představuje značnou dopravní zátěž,“ komentovala mluvčí Krajského úřadu Zlínského kraje Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Ještě větší úlevu by Holešovu mohla dopřát rychlostní komunikace R49 v úseku z Hulína do Holešova, kdy bude z centra vyloučena i tranzitní doprava ve směru Hulín -Bystřice pod Hostýnem.

„Stavba obchvatu si vyžádá vybudování mostu nad železniční tratí, nové styčné křižovatky silnic II/490 a II/438, jednopolového mostu a opěrné zdi, dvou nových křižovatek se silnicemi III. třídy či přeložek inženýrských sítí,“ vysvětlila Sýkorová Dvorníková. Pracovat by se mělo začít už v dubnu a s dokončením stavby se předběžně počítá v listopadu 2013. Náklady činí bezmála 383 milionů korun.

„Lidé se na obchvat samozřejmě těší,“ potvrdil za obyvatele Holešova místostarosta města Rudolf Seifert (TOP 0P). Popsal také, ve kterých místech by se obchvat měl napojovat. „Povede od kruháče u Martinic, kde je už připraveno jedno rameno, přes pole směrem na Žopy a k ulici Sadová a pak se bude svažovat přes bývalou skládku ke koupališti. Za ním potom vyústí u dobrotické benzinky,“ dodal Seifert.

Také obyvatelé Bystřice pod Hostýnem ale mají důvod k radosti. Díky rozhodnutí krajských radních by se totiž brzy mohlo ulevit i dopravě v jejich městě.

„Výstavba nového úseku silnice II/150 v délce 600 metrů a její napojení na silnici II/438 a místní komunikace severně od zastavěného území města Bystřice pod Hostýnem je součástí plánované výstavby obchvatu města, která bude provedena v dalších etapách,“ uvedla mluvčí kraje.

Od propojení silnic se dá očekávat odklonění dopravy, zejména těžkých vozidel, z centra města a zároveň zkrácení trasy mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím o více než dva kilometry.

„Vybudována bude nová okružní křižovatka o průměru čtyřicet metrů a nová průsečná křižovatka s řadicími pruhy pro levé odbočení. Součástí stavby bude i úprava napojení místní komunikace, napojení účelových komunikací a sjezdů k přilehlým nemovitostem, odvodnění vozovky a potřebné přeložky sítí,“ vysvětlila Dvorníková.

Tato akce by měla stát sedmašedesát milionů korun, začít by měla v dubnu a dokončení je stanoveno na prosinec 2014.