× Pohněme s tím. Společně!

Diskuse byla klidná, poučná a konstruktivní

3. 7. 2011

/Kroměříž-Vážany/ V úterý 28. června se v místní části Vážany uskutečnila diskuse Osadního výboru Vážany a Občanského sdružení Vážaňák se zástupci radnice města Kroměříže nad tématy, která se týkají právě výše zmíněné místní části a především kauzy a budoucnosti vážanského hliniště. Diskuse probíhala za účasti široké veřejnosti, které byla především určena. Občané nejen místní části Vážany se sešli ve skutečně hojném počtu a obdrželi hodnotné informace o postojích jednotlivých aktérů k problémům, které trápí tamní obyvatele a o možnostech jejich řešení.

Základním tématem byla budoucnost vážanského hliniště, ke které přednesl svůj příspěvek Ing. Zdeněk Vacek, hydrogeolog a ekolog, jenž spolupracuje s Občanským sdružením Vážaňák a který má letité zkušenosti s obdobnou problematikou. Nastínil možné využití vážanského hliniště jako lesoparku a místa určeného k rekreaci občanů města Kroměříže. Na této vizi se shodl i s přítomnou Mgr. Danielou Hebnarovou, starostkou města Kroměříže, která se o problematiku hliniště živě zajímá a snaží se o vyřešení této kauzy. „Jedná se o skutečně krásnou vizi a za sebe, za Danielu Hebnarovou, mohu říci, že by bylo skvělé, kdy se nám něco takového zdařilo vytvořit“, uvedla paní starostka.

Ing. Vacek ovšem dále varoval před zavážením zdejšího hliniště takzvaným materiálem OTOSAN 2, jelikož je pro tento prostor absolutně nevyhovující. Alarmující je především možnost „zplynění“ arsenu, který je v OTOSANU 2 a který by mohl vážně ohrozit lidské zdraví. „Plyny na obdobné bázi jako ten, který by se mohl v hliništi vytvořit, byly využívány během první světové války“, doplnil Bc. Emil Sedlařík, který se oborově zabýval problematikou bojových chemických látek. Proti záměru se postavila i přítomná Mgr. Lea Piskovská, zastupitelka města Kroměříže, která již několik let usiluje o zachování biotopu ve vážanském hliništi.

Rovněž bylo představeno možné řešení situace stoupající hladiny důlní vody ve vážanském hliništi. Ing. Vacek nastínil možnost propojit blízký Vážanský potok nově vybudovaným podzemním „kanalizačním“ systémem, který by umožňoval udržovat hladinu vody na stálé výši a byl by ekonomicky výhodnější, než-li možná řešení, na kterých nyní pracuje příslušný odbor radnice města Kroměříže. Zástupce radnice takováto možnost zaujala a rozhodli se ji s Ing. Vackem podrobněji konzultovat.

Vodu, která stále stoupá, má podle platného rozhodnutí ze svého důlního prostoru odčerpávat pan Igor Mesenský, který tak ovšem nečiní. Nyní dokonce oznámil, že ruší smlouvy s městem, které byly spojeny s řešením situace se stoupající vodou. Nejenže takové smlouvy nikdy neexistovaly, dokonce se celková jednání odehrála jen dvakrát a jejich výsledkem byl fakt, že pan Mesenský milostivě povolil přístup na svůj pozemek. To, že nebyla jednání více úspěšná přičítáme panu Mesenskému, nikoliv paní starostce, která se skutečně snažila problém vyřešit.

Důvodem pro zrušení smluv byl údajně fakt, že se Bc. Emil Sedlařík, předseda Osadního výboru Vážany a Občanského sdružení Vážaňák a Mgr. Lea Piskovská, zastupitelka města, pletou do věcí, do kterých jim údajně nic není, tedy do problematiky hliniště a že si na tom rovněž údajně budují politickou kariéru. Dokud toho nenechají, pak se prý nic čerpat ani řešit nebude. Je úsměvné, co pan Mesenský vůbec chce a také to, proč to tak udělal. Důvodem pro přerušení jednání prý byla letáková kampaň Občanského sdružení Vážaňák, která se ovšem týkala OTOSANU 2 a panu Mesenskému se jasně nelíbila, protože měla úspěch a přitáhla pozornost médií, což byl její účel. Kvůli OTOSANU ovšem vypověděl jednání o vodě. Pan Mesenský bohužel míchá hrušky s jablky, tedy spíše melouny s borůvkami, jelikož plakáty neměly nic společného s vodou. Byla to pro něj jen záminka pro ukončení jednání. Jen ještě jednou zdůrazňujeme, že byla přerušena „jednání“ o odčerpání vody, nikoliv o OTOSANU, o kterém nikdy nejednal.

OTOSAN 2 a stoupající hladina vody jsou zásadní problémy. Na jejich řešení musí spolupracovat radnice města, osadní výbor, občanské iniciativy a především občané. Účastníky diskuse z řad občanů téma vážanského hliniště opravdu zajímalo a proto k němu měli velké množství dotazů a připomínek. Většina z nich se týkala dřívějších rozhodnutí různých orgánů, které byly v této věci zainteresovány a na jejich naplňování. Občané si povzdechli, že za více něž deset let existence této kauzy neviděli výsledky. S očekáváním ovšem přijali příslib současného vedení radnice, které se kauzou zabývá a přislíbilo další jednání se všemi zainteresovanými strany a vzalo za své i vybrané návrhy na postup řešení, které vzešly od občanů.

Po opuštění tématiky vážanského hliniště byla řešena problematika MHD a změn jízdního řádu, za kterou realizovalo Občanské sdružení Vážaňák petici. Přítomný Mgr. Petr Sedláček přislíbil, že se bude zabývat všemi připomínkami, které budou mít občané k vytváření nového jízdního řádu, který by měl být hotov na začátku školního roku. Své návrhy mohou občané místní části Vážany doručit osadnímu výboru, který je dále předá technickým službám.

Krom výše uvedených témat byly dále řešeny mnohé dotazy jednotlivých občanů, kteří byli diskusi přítomni. Mezi nimi vynikala žádost po opravě stávajícího dětského a škvárového hřiště v oblasti „U Sádku“. Touto záležitostí se již dlouhodobě zabývá osadní výbor a bude se dále snažit o realizaci tohoto projektu a komunikovat jej s městem Kroměříží.

Účelem diskuse bylo seznámit veřejnost s fakty, která se týkají problémů místní části Vážany a sladit postup při jejich řešení mezi Osadním výborem Vážany a radnicí města Kroměříže. Tento svůj účel bezezbytku splnila a především u občanů se setkala s velmi pozitivní odezvou. „Jsem velmi rád, že se osadní výbor a zástupci radnice setkali na dnešním jednání jako rovnocenní partneři a že byla naše diskuse konstruktivní. Věřím, že budeme do budoucna účelně spolupracovat“, uvedl Bc. Emil Sedlařík. Rovněž děkuje všem, kteří se diskuse účastnili a těší se na další brzké setkání s občany nad jejich problémy.

Zdroj: www.kromeriz.cz - 3. 7. 2011

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ZLÍNSKÝ KRAJ

J. A. Bati 5648 (budova 32)
760 01 Zlín

info@zln.top09.cz
telefon: +420 728577541

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Martin Neřád

Martin.Nerad@top09.cz

telefon: +420 728577541

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme