18. 4. 2022

Remízky v Uherském Hradišti - krok ke zlepšení kvality půdy

Pokud se rádi touláte kajinou v okolí Mařadic, Sadů, Vések nebo Jarošova, možná vám také vadí rozsáhlé zemědělské lány s monokulturami typu řepka a kukuřice, které mají neblahý vliv na kvalitu půdy, způsobují půdní eroze, snižují schopnost zadržovat vodu a poškozují celkový dojem z krajiny. Dobrou zprávou dnes ale je, že město Uherské Hradiště v tomto volebním období zapracovalo na změně. Když si dnes vyjdete například na Rovninu nebo scházíte ze sídliště Východ do Sadů, najdete tam nově vysázené remízky. Jedná se o prvky ÚSES nebo-li územního systému ekologické stability. Jejich cílem je rozvíjet bilogickou rozmanitost a bránit negativním jevům popsaným výše. Vysázená zeleň – dřeviny i travní porosty mají za cíl zadržovat vodu v krajině, snižovat riziko lokálních záplav a kromě zamezování půdní erozi, zmírní činnost větrů a omezí pohybu prachu. Vzrostlá zeleň pak poskytne útočiště různým živočišným druhům, včetně hmyzu. Postupně dojde k celkovému zlepšení mikroklimatu a v neposlední řadě bude ráz krajiny také více lahodit lidskému oku. Mám za to, že celkové společenské klima, které ještě více zhoršila pandemie Coronaviru a v posledních měsících bohužel také válka na Ukrajině, nás nutí se zamýšlet nad smyslem konzumního způsobu života a posunuje nás k důležitým hodnotám a mezi ně patří také úcta a respekt k přírodním zdrojům, péči o vodu a půdu, která se znovu musí stát zdrojem kvalitních lokálních surovin. Rozčleňování krajiny v lokalitách s rozsáhlými bloky zemědělské půdy je pouze začátek zmírňování dopadů a škod, které způsobuje intenzivní zemědělství a dává nám naději, že se určité věci sice pomalým tempem, ale přece jen, obrací k lepšímu.

Uherské Hradiště Remízky

Zuzana Vandame, radní města Uherské Hradiště

Štítky
Osobnosti: Zuzana Vandame
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme