28. 11. 2022
Že malá řešení v oblasti životního prostředí nabírají na významu, jsme se přesvědčili na debatě, kterou ve spolupráci UTB a města Uherské Hradiště zorganizovali Barbora Duží a Matyáš Adam.
Na debatu dorazili nejen odborníci na ekologii a malá řešení, ale i početní zástupci z řad veřejnosti.
Ekologie patří k odvětvím, ve kterých velmi záleží na přístupu každého z nás, na ohleduplnosti, odpovědnosti I vnímavosti k okolní krajině. Na debatě jsme se shodli například na tom, že pandemie Covid – 19 měla vliv na zvýšení zájmu o zahrádkaření a lokální potraviny.
Přednášející Barbora Duží na základě provedené ankety mezi občany uvedla, že zahrádkaření je důležité nejen z hlediska produkce potravin, ale jako sociální prvek, a také jako účinný nástroj ke zmírnění změny klimatu a poukázala tak na jejich nezastupitelnou roli ve městech. Z ankety vyplynulo, že zahrádkáři mají poměrně pestré zahrádky a ve vysoké míře využívají přírodě blízké prvky a udržitelné postupy jako je kompost, sběr dešťové vody, byliny a květiny, stromy a keře, v menší míře pak podpůrné prvky pro hmyz a ptáky.
Tato debata poskytla řadu dalších zajímavých námětů a tipů, ale také otevřela další témata k řešení v budoucnosti. Zájem se stočil především k roli stromů ve městě a jejich palčivému úbytku na hrázi řeky Moravy. Řešili jsme také potřebu ekologické výchovy dětí a mládeže a podporu zahrad nejen ve školách a školkách. Živá diskuse proběhla ohledně situace zahrádkářských osad. Role města v jejich podpoře a ochraně nabývá významu zejména díky zahrádkářskému zákonu.
Na souhrn z debaty i jednotlivé prezentace pozvaných hostů se můžete podívat na webu města Hradiste chytře:

Zuzana Vandame, radní města

Štítky
Osobnosti: Zuzana Vandame
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme