28. 11. 2022
Odborná porota složená z významných architektů, budoucích uživatelů areálu, zástupců ÚZSVM a města Uherské Hradiště vybrala jako nejlepší návrh pražského studia ov architekti. Podívejte se na přiložené vizualizace. Už z nich je patrné, že se věznice promění v důstojný areál 21. století.
Zrekonstruovaný areál bude sloužit okresnímu soudu, okresnímu státnímu zastupitelství, probační a mediační službě. Symbolicky tak místo, kde bylo dlouhé roky právo pošlapáváno, bude nově sloužit k jeho dodržování.
Zároveň zde vznikne Památník Věznice Uherské Hradiště, který bude připomínat jedno z nejtemnějších období naší historie. Součástí plánů je také vybudování pietního dvora s vyznačením míst dvou popravišť, z doby po druhé světové válce a z období padesátých let 20. století. Památník ale bude i živým místem s odbornou knihovnou, badatelnou a edukačními programy primárně zaměřenými na školní mládež.
Vítězný návrh bude dále dopracováván na základě doporučení odborné poroty a proběhne také upřesňování s budoucími uživateli, včetně partnerského dialogu s městem. Zahájení samotné rekonstrukce stát plánuje na rok 2025, nová podoba věznice by se lidem měla otevřít v roce 2028.
V pátek 9. prosince 2022 od 16 hodin proběhne v Redutě v Uherském Hradišti vernisáž výstavy, na které bude možnost seznámit se se všemi soutěžními návrhy.
podobou návrhu naleznete na: https://www.mesto-uh.cz/architektonicka-soutez-na-rekonstrukci-byvale-veznice-v
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme