18. 7. 2022

Kroměřížská radnice chystá stavbu nového parkoviště v Albertově ulici, konkrétně za bytovým domem zvaným Děvín. Město zde již dříve koupilo pozemky, které by nyní chtělo využít pro rozšíření možností parkování na sídlišti Zachar. „Obyvatelé Zacharu se dlouhodobě potýkají s nedostatkem parkovacích míst. Nová stání také přispějí k určitému zklidnění dopravní situace na sídlišti, která bývá často nepřehledná i kvůli stojícím vozidlům na komunikacích,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka z TOP 09.

Radní schválili investiční požadavek na vytvoření parkovacích stání a uložili odboru regionálního rozvoje zadat vypracování studie proveditelnosti. Hotová by měla být nejpozději do konce letošního roku. „S ohledem na to, že ne všechny pozemky, na kterých by záměr mohl být realizován, jsou ve vlastnictví města, je třeba počítat s tím, že na základě studie bude nutné vstoupit do jednání o případném prodeji, směně či dlouhodobém nájmu nebo výpůjčce s majitelem těchto pozemků,“ doplnil místostarosta Vratislav Krejčíř.

Kroměříž se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst, sídliště Zachar nevyjímaje. „Vede to ke snížení bezpečnosti silničního provozu a problém má negativní vliv na život obyvatel. Nová parkovací místa, kterých by mohlo být několik desítek, zvýší bezpečnost chodců, cyklistů i motoristů,“ dodal Peštuka s tím, že záměr by mohl být realizován v roce 2023, případně 2024.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme