Peštuka: dokončili jsme úpravy lokality Medkovy rybníky

18. 8. 2022

Kroměřížská radnice dokončila instalaci naučné stezky v lokalitě Medkových rybníků. „Cestou po ní se můžete seznámit s ptactvem, které zde a v okolí žije, zkusit poznávat stromy, poznat zvuky dřeva pomocí dendrofonu, získat základní přehled o koloběhu vody v krajině a vyzkoušet si vodní splávek,“ popsal místostarosta Vít Peštuka. Instalované informační tabule budou sloužit k environmentální výuce. Některé tabule jsou interaktivní. Stezku vhodně doplnily lavičky, které nabízejí posezení u vody.

Hlavním tématem naučné stezky je voda a s ní související živočichové – ryby, obojživelníci i ptactvo. Tabule upozorňují i na to, jak město a lidé v něm žijící ovlivňují krajinu. Medkovy rybníky jsou cennou mokřadní lokalitou, která se nachází na severovýchodě Kroměříže. Jsou pozůstatkem těžby cihlářské hlíny. Nedaleko je několik dalších významných přírodních lokalit souvisejících s lužními lesy, mokřady, vodními toky či vodními plochami, jako jsou Stonáč, Wolfův splávek nebo třeba naučná stezka Zámeček směřující k přírodnímu parku Záhlinické rybníky.

„Je to přírodní prvek v jinak silně zastavěném území neboli v urbanizované krajině. Lidé Medkovy rybníky využívají k rybaření, ale také ke krátkým procházkám,“ doplnil Peštuka. Lokalita přitom byla dlouho nepovšimnutá. Nezodpovědní lidé zde zakládali černé skládky, které se díky dobrovolníkům daří odstraňovat. S ohledem na zde žijící divoká zvířata není vhodné v lokalitě umisťovat odpadkové koše. „Prosíme proto všechny návštěvníky, aby své odpadky z přírody odnášeli, aby Medkovy rybníky byly příjemným místem pro rekreaci a aktivní trávení volného času,“ dodal Peštuka.

Název lokality Medkovy rybníky je spojen s rodinou Jana Medka, který zde od roku 1894 provozoval cihelnu. Po ukončení těžby se zatopené hliníky staly vyhledávaným místem pro koupání.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme