Kolář: Healing festival v Holešově nebude!

27. 2. 2023
Na včerejším zasedání projednalo zastupitelstvo města celou řadu bodů, o kterých určitě v několika následujících dnech napíšu shrnutí. Avšak jedním z bodů, který se projednával, a který rezonoval mezi občany Holešova, bylo povolení/nepovolení uspořádání akce “Healing festival” v zámecké oboře.
Zastupitelstvo města svým usnesením vyjádřilo nesouhlas s konáním této akce v zámecké oboře v letech 2023, 2024 a 2025.
V debatě zazněly i tři argumenty, kvůli kterým jsem se i já rozhodl pořádání této akce nepodpořit.
1) Bezpečnost - podle informací, které nám sdělil pan místostarosta Horák je minimálně část stromů v zámecké oboře v takovém stavu, že existuje reálné riziko pádů větví nebo přímo celých stromů. Což je u akce, při níž spí mnohdy účastníci ve stanech přímo pod těmito stromy, vysoce rizikové. Zároveň v návaznosti na tuto informaci dodal, že se již chystá dendrologický průzkum obory, aby se posléze po identifikování nezdravých stromů, mohlo začít řešit co s nimi.
2) nedostatek informací k předcházení problémů z minulého roku - pořadatel nedodal prakticky žádné informace o tom, jak hodlá eliminovat problémy, které provázely minulý ročník této akce. A to zejména zajištění parkování pro účastníky, zamezení hluku v nočních hodinách nebo úklid nepořádku po účastnících.
3) ekonomická nevýhodnost - pořadatel akce si chtěl zámeckou oboru pronajmout za nejnižší možnou sazbu, kterou uvádí ceník města. Za 9 dní pronájmu obory by tak zaplatil 120 000 Kč. Tato částka dle mého názoru násobně neodpovídá ani velikosti pořádané akce a ani možnostem a kráse prostoru, který obora nabízí.
V diskuzi se řešilo i několik nápadů a podnětů, jak řešit problémy, které provází i jiné větší akce v Holešově. Velmi se mi líbil a rovnou jsem i podpořil nápad zastupitele Jana Koláčka, který navrhoval zřízení různých benefitů pro občany Holešova, kteří bydlí v blízkosti pořádaných akcí. Rovněž se mi líbil i nápad, který se týkal možnosti zajištění záchytného parkoviště v průmyslové zóně při pořádání akcí většího rozsahu.
Závěrem bych rád napsal, že se vždy budu snažit podporovat akce, které oživují Holešov, protože mají přínos nejen v podobě přiblížení kultury, sportu, či čehokoliv jiného lidem z Holešova a okolí, ale i v podobě krátkodobého několikanásobného zvětšení klientely pro místní podnikatele, což je ekonomicky přínosné pro celé město. Je však ale potřeba nastavit a dodržovat podmínky a pravidla tak, aby tyto akce v negativním slova smyslu, co možná nejméně ovlivňovaly život místních obyvatel.
Jan Kolář, zastupitel města za TOP 09

Jan Kolář, zastupitel města za TOP 09

Štítky
Osobnosti: Jan Kolář
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme