Výbor krajské organizace Zlín vyhlašuje nominaci na volbu nových krajských orgánů.

6. 1. 2015

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací:  6. 1. 2015

 

Datum konání volby: 18. 4. 2015

Krajský výbor svým usnesením umožnil jednotlivým členům podávat nominace na jednotlivé funkce volené krajským sněmem, a to bez nutnosti jejich projednání MV a RV. Písemné nominace prosím zasílejte na krajskou kancelář k rukám krajského manažera. 

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy je stanoven na: 11. 4. 2015

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v rámci KO. 

 

Adresa a osoba přijímající nominace:         

Baťův areál, 32. budova, 4. patro

J. A. Bati 5648

760 01 Zlín

krajský manažer 

 

Nominace se přijímají na tyto funkce: 

(Uvést konkrétně; dle stanov předseda KV, až 3 místopředsedové KV, až 5 členů KP a další 

členy  KV,  předseda,  2  členové  a  alespoň  2  náhradníci  krajské  revizní  komise,  delegáti  a 

jejich náhradníci na CS dle stanoveného klíče,) 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme