Nominace do obecních a městských zastupitelstev

10. 1. 2014

Vážené členky a vážení členové,

vzhledem k rozpuštění Poslanecké sněmovny PČR a vyhlášení mimořádných voleb do PS PČR již v roce 2013, odložil Výkonný výbor vyhlášení nominací voleb do obecních a městských zastupitelstev. Tento e-mail obdrželi předsedové jednotlivých MO.

Termíny stanovené odlišně od Nominačního řádu:
Vyhlášení primárek:                                                                                                  10.1.2014

Uzávěrka primárek:                                                                                                  31.3.2014
(termín do kterého rozhodnou příslušné MV, RV a KV o kandidátkách)

Předání kandidátek a písemných souhlasů krajským kancelářím:                 15.4.2014

Zanesení údajů o kandidátech do databáze:                                                       30.5.2014

Primární volby vyhlašují:

- Místní výbor pro obce dle své působnosti.
- Regionální výbor pro obce v regionu, ve kterých nemá působnost některá z místních organizací.
- Krajský výbor v Praze pro zastupitelstvo Hl.M.Prahy.
- Krajské výbory by měly stanovit pravidla a výši případných nominačních příspěvků (na rozdíl od darů tyto jsou v celé výši využitelné pro volební kampaň).

Podmínky nominací:

1. Pokud některý orgán zahájil (vyhlásil) nominace před výše uvedeným termínem, není to považováno za pochybení.

2. Závaznou podmínkou nominací je, že každý kandidát vyplní a podepíše „Písemný souhlas kandidáta/tky do komunálních voleb 2014, prohlášení a kontaktní list“ dle přílohy tohoto usnesení, nyní na http://www.top09.cz/files/soubory/formular-pro-nominace-do-komunalnich-voleb-2014.pdf. Bez úplného vyplnění povinných údajů nelze kandidáta na kandidátku zařadit. Tento vzor je závazný a neměnný.

3. U Písemných souhlasů kandidáta není, na rozdíl od voleb do PSP a EP záznam o hlasování jednotlivých orgánů. Pokud v některých případech o kandidátce rozhoduje regionální či krajský výbor, tvoří doporučení místních, případně regionálních výborů v kopiích usnesení přílohu Písemných souhlasů kandidátů.

4. O případných nominačních příspěvcích a jejich výši rozhodnou krajské výbory.

O vyhlášení nominací bude předsedy výborů všech úrovní informovat elektronicky generální sekretář.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Emil Sedlařík

krajský manažer

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme