× Pojďte do toho s námi.

Zeman: Výjimka by mohla podstatně zasáhnout do kvality života obyvatel Jihlavy

16. 4. 2020

Firma Kronospan žádá krajský úřad o dočasné povolení nadlimitního zdroje hluku. Město nesouhlasí a varuje před podstatným zásahem do kvality života obyvatel.

Společnosti Kronospan byla udělena hluková výjimka už v minulých letech, a to s platností do 31. prosince 2019. Provoz zařízení překračujícího hlukové limity však pokračuje i po tomto termínu. Stěžují si na to u zdejšího odboru životního prostředí i obyvatelé bydlící v okolí závodu. Společnost si tuto činnost legitimizuje až nyní s několikaměsíčním zdržením. „Znovu žádá o změnu vydaných integrovaných povolení, kterými by i nadále byly legalizovány nadlimitní zdroje hluku. O těchto změnách v současné době rozhoduje Krajský úřad Kraje Vysočina,“ vysvětlil náměstek jihlavské primátorky pro oblast ŽP Vít Zeman (TOP 09). Krajský úřad o tomto oznámení informoval město jako účastníka řízení. Jihlava podle Zemana s udělením výjimky nesouhlasí a upozorňuje na to, že by mohla podstatně zasáhnout do kvality života obyvatel města.
„V situaci, kdy je omezována výstavba pro město důležitých objektů, bytových domů nebo dalších strategických zařízení z důvodů překročení hlukových limitů, je zcela nepřijatelné, aby byly výjimky povolující překračování limitů vydávány pro ochranu soukromých zájmů. Současný stav by měl nutně vést k zastavení provozu firmy, nebo alespoň drtiče ZENO, který je jedním z největších zdrojů hluku. Firma měla dostatek času jak na realizaci samotných opatření, tak i na včasné podání žádosti, které by mělo za důsledek, že by nedošlo ke stávajícímu protiprávnímu stavu,“ uvedl náměstek Zeman.
Ve stejnou dobu se řeší úprava integrovaného povolení pro KRONOSPAN OSB i KRONOSPAN CR. „Tato dvě oznámení jednoznačně ukazují na skutečnost, že oba provozy jsou pouze účelově rozdělené a na každý z nich je vydáno samostatné integrované povolení s vlastními limity,“ doplnil Vít Zeman. V současnosti navíc probíhá i řízení EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) ve kterém se hodnotí záměr navýšit množství zpracovávaného recyklátu pro výrobu OSB desek. Pokud by se záměr stal skutečností, množství dováženého recyklátu by ještě narostlo a s ním i všechna rizika s tím spojená. I k tomuto řízení město zaslalo své připomínky.

Řešený hluk a výroba OSB desek je však jen jednou z oblastí, ve kterých v rámci společnosti město spatřuje nedostatky. „Například dosud není jasné, jak se v areálu manipuluje s recyklovaným dřevem, je nutné stanovit také jednoznačné limity pro případný odběr povrchových a podzemních vod, který bude reagovat na současnou situaci. Společnost také nemá zajištěn kontinuální monitoring emisí na roštových kotlech a spalovacích komorách, a mnoho dalšího,“ vyjmenovává náměstek primátorky Zeman a doplňuje: „Je jednoznačně nutné, aby v případě nedodržení stanovených podmínek došlo k omezení či zastavení provozu zařízení. Již nyní je zřejmé, že nebyly dodržené termíny a zařízení je provozováno v rozporu s integrovaným povolením.“
Město také navrhuje další úpravy integrovaných povolení provozu společností. Například by jím měl být ošetřen únik dešťové vody i to, jaký podíl paliva v roštových kotlech je z recyklátu a jaký ze zbytků rostlého dřeva. Město se snaží prosadit i dostatečný monitoring postupu při pravidelné údržbě venkovních ploch, aby bylo možné doložit, že nedochází ke kontaminaci Drážního potoka.

Zdroj: Regionalist.cz

Michael Kubík, krajský manažer TOP 09 Vysočina

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Vít Zeman

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 VYSOČINA

TOP CENTRUM
Chlumova 5429/1a
586 01 Jihlava

info@vys.top09.cz
telefon: +420 564570369

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Michael Kubík

michael.kubik@top09.cz

telefon: +420 604229309

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme