První projednávané téma v rámci projektu meziobecní spolupráce bude školství

25. 8. 2014

Problematika školství patří v poslední době mezi jedno z nejdiskutovanějších témat ve společnosti. Ministerstvo školství hledá cestu ven z „bludných kruhů“ do kterých se české školství dostalo. Rovněž i u nás je školství velmi diskutovaným tématem, a to nejen v samotném městě, ale i v rámci regionu. Od prosince 2013 běží v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Žďár nad Sázavou projekt „Podpora meziobecní spolupráce“ (podrobnosti na http://www.zdarns.cz/mos/). Cílem projektu je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce.  Do žďárského ORP patří 48 obcí a projekt zahrnuje celkem čtyři témata: školství, odpady, sociální služby a administrativní podporu.

Závažnost problematiky školství vnímáme spolu se starosty okolních obcí jako prioritní a tomuto tématu se proto budeme věnovat na prvním pracovním jednání, které se uskuteční v pondělí  8.9. 2014 ve Žďáře. Naše město je spádové pro nejbližší okolí, co se týče základního i předškolního vzdělávání.  Jsme zřizovatelem a provozovatelem 4 základních škol a 7 mateřských škol. Základní školy disponují celkovou kapacitu 2824 žáků, která je na pro letošní školní rok naplněna na 72%. Společnou prací a diskuzí s řediteli základních škol došlo k částečné nápravě v disproporci rozložení kapacity v jednotlivých školách, což je nezbytné hlavně pro organizaci a ekonomičnost provozu.

Mateřské školy mají kapacitou 716 dětí. V současnosti je nabízená kapacita již zcela zaplněna a v průběhu školního roku lze očekávat zájmem žďárských i mimo žďárských rodičů o umisťování jejich ratolestí do našich mateřských školek, který bude nutné řešit. Celá problematika má však jeden důležitý aspekt, kterým jsou, jak jinak než, peníze. Město Žďár nad Sázavou na každého jednoho žáka základní školy ročně doplácí ze svého rozpočtu 8 140 Kč, u žáka mateřské školky se jedná o roční příspěvek ve výši 5 010 Kč. Zcela samostatně jsou evidovány náklady na opravy a investice, které jdou rovněž z rozpočtu města.

Stav, kdy město Žďár doplácí na okolní obce, je dlouhodobě neudržitelný a je nutné celou situaci řešit. Věřím, že spolu se starosty okolních obcí najdeme řešení, která přispějí k většímu klidu při umisťování dětí zejména do mateřských školek, a že si každý uvědomíme odpovědnost, kterou na základě zákona o obcích neseme za své občany.

Bc. Ladislav Bárta, místostarosta města Žďár nad Sázavou
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme