Návštěva ministra zdravotnictví v Havlíčkově Brodě

9. 12. 2011

V pátek 9. 12. 2011 navštívil naše město ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. v doprovodu svého náměstka pro legislativu Mgr. Martina Plíška. Ministr svoji návštěvu zahájil v havlíčkobrodské nemocnici, kde jej kromě vedení nemocnice provázeli také zástupci z TOP 09 v Kraji Vysočina, Jiří Blažek, Martin Sedlák a Miroslav Havlík. V rámci svého pobytu na půdě nemocnice si ministr prohlédl dětské oddělení, radiodiagnostické oddělení a oddělení nukleární medicíny, kde jej provedli příslušní primáři. Po prohlídce zmíněných oddělení proběhla krátká debata, na které byli ministr i jeho náměstek obeznámeni s aktuální situací havlíčkobrodské nemocnice i psychiatrické léčebny a možnostech jejich dalšího rozvoje.

Po ukončení návštěvy nemocnice se ministr v doprovodu předsedy krajské organizace Ing.
Jiřího Blažka a předsedy regionálního výboru Martina Sedláka setkal v prostorách radnice se
starostou, místostarosty a dalšími členy rady města.

Dalším bodem v programu byla beseda s odbornou i laickou veřejností v divadelním sále
havlíčkobrodského AZ‐centra. Příležitosti debaty s ministrem využila řada lékařů, středních
zdravotnických pracovníků, učitelů ze zdravotní školy, pracovníků v sociálních službách a také z řad pacientů. Hlavním tématem besedy byly aktuálně realizované i připravované změny v systému zdravotnictví, především dostupnost péče, nadstandardy a regulační poplatky. Na konci besedy ministr poděkoval zúčastněným za cenné podněty a názory.

Jaroslav Pejchal, TOP 09 Havlíčkův Brod
Galerie