TOP 09 Žďár n. S. apeluje v kauze fotovoltaik

1. 6. 2022

TOP 09 Žďár nad Sázavou apeluje na vedení města, aby začalo jednat v kauze fotovoltaik

Vyzýváme vedení města, aby neprodleně začalo řešit stav, kdy jsou automaticky zamítány realizace fotovoltaických elektráren (panelů) v částech města spadajících do ochranné památkové zóny Zelené hory.

„Není možné, aby obyvatelé významné části města byli zásadně znevýhodňování pouze tím, že jejich domy stojí v dohledu významné památky. K umístění fotovoltaických panelů na střechy domů je nezbytné řešit individuálně, a důsledně zvážit, zda skutečně dojde k narušení pohledové zóny na významnou památku, či nikoliv. A priori vyloučit umístění fotovoltaických panelů v části města nelze považovat za rozumné,“ říká Martin Leskour obyvatel dotčené lokality.

V době, kdy každá domácnost řeší ceny energií a kdy panuje všeobecná shoda na odklonu energií z Ruska a obecně fosilních paliv, je obzvlášť zarážející, když město zakazuje svým občanům, aby se postarali sami o sebe.

Vedení města by mělo usilovat o vytvoření podmínek, které na straně jedné budou respektovat účel ochranného památkového pásma a na druhé straně nebudou diskriminovat vlastníky dotčených domů, kteří jsou nepochybně oprávněni, stejně jako ostatní, šetřit náklady na energii. V tomto směru musí existovat jasná pravidla soužití s památkou.

„Národní památkový ústav v případě žádosti o umístění FVE vydává pouze stanovisko dotčeného orgánu a je na stavebním úřadu, aby se s tímto stanoviskem vypořádal, nikoli jej slepě akceptoval. Prioritou by měl být zájem občanů města a respektování jejich zájmů, oproti nadbytečně byrokratickému přístupu NPÚ. Udělejme ze Žďáru místo, kde se bude žít lépe,“ apeluje Martin Leskour na vedení města.

 

Žďár nad Sázavou, 31. května 2022

                                                                      

                                                                                    Michael Kubík, krajský manažer TOP 09 Vysočina

 

Kontakt:

Martin Leskour, e-mail: leskour@gmail.com ; tel.: 602358480

Michael Kubík, e-mail: kubik@top09.cz; tel.: 604229309

Michael Kubík, krajský manažer TOP 09 Vysočina

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme