Prohlášení TOP 09 Havlíčkův Brod k odvolání ředitele psychiatrické nemocnice

20. 2. 2020

Místní organizace TOP 09 v Havlíčkově Brodě kategoricky nesouhlasí s odvoláním ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Jaromíra Maška.

Jaromír Mašek byl ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem v závěru minulého týdne, ke dni 16. února 2020, odvolán z funkce ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod z důvodu údajné nedostatečné aktivity nemocnice v procesu naplňování reformy péče o duševní zdraví. Toto zdůvodnění se však, v porovnání s reálnou skutečností, jeví jako nevěrohodné, účelové a zavádějící.

Jaromír Mašek je širší odbornou veřejností i samotným kolektivem zaměstnanců PN, včetně primářů jednotlivých oddělení, vnímán jako uznávaná a respektovaná persona. Areál PN Havlíčkův Brod prošel za jeho působnosti v uplynulých čtrnácti letech obrovskou pozitivní proměnou prezentovanou mimo jiné i velmi zdařilou úpravou celého komplexu svěřených nemovitostí, zajištěna byla též i rozsáhlá vnitřní modernizace jednotlivých pavilonů. Především však pan ředitel Mašek nemocnici stabilizoval po stránce personální a ekonomické tak, aby mohla být i nadále zabezpečována potřebná péče pro pacienty z určeného spravovaného území s více než jedním milionem obyvatel. 

Jaromír Mašek byl ve své funkci ředitele po celou dobu garantem příkladné a vzájemně podporované výborné spolupráce s vedením města Havlíčkův Brod. Z pozice ředitele PN se vždy snažil o prezentaci dobrého jména instituce, v jejímž čele stál 14 let. Jako ředitel byl vždy iniciativní tam, kde svým přístupem mohl napomoci k edukaci veřejnosti ve prospěch zlepšování náhledu obyvatel na vzájemné soužití se spoluobčany s duševním onemocněním.

Místní organizace TOP 09 Havlíčkův Brod žádá ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby přehodnotil důvody, které vedly k odvolání MUDr. Jaromíra Maška z funkce ředitele PN Havlíčkův Brod, a aby svoje rozhodnutí neodkladně revokoval.

Za MO TOP 09 Havlíčkův Brod 

Bc. Libor Honzárek

předseda MO TOP 09 Havlíčkův Brod

místostarosta města Havlíčkův Brod

dan.honzarek@centrum.cz

           

Martin Sedlák

předseda RO TOP 09 Havlíčkobrodsko

martin.sedlak@vys.top09.cz

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme