Žďárská naučná stezka kolem Zelené hory získala čestné uznání v soutěži Stavba Vysočiny 2010

20. 6. 2011

Ve čtvrtek 9.6. se ve Spolkovém domě v Humpolci uskutečnilo slavnostní vyhlášení 9. ročníku soutěže Stavba Vysočiny pro rok 2010. Do soutěže se mohly přihlásit realizace staveb, které se neúčastnily předcházejících ročníků a byly zkolaudovány nebo dány do provozu na katastrálním území okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010. Celkem bylo do soutěže přihlášeno přes dvě desítky staveb. Město Žďár nad Sázavou přihlásilo do kategorie Stavby pro sport a volný čas „Naučnou stezku kolem Zelené hory“ a tento projekt natolik zaujal porotu, že jsme obdrželi čestné uznání. Odborná porota složená z architektů ocenila, že naučná stezka je vhodně začleněna do terénu a přírodního rámce včetně doplňujících prvků. Hodnotili i to, že se při stavbě velmi příznivě uplatnilo použití dřeva a kamene. Toto ocenění nás velmi potěšilo a chceme touto cestou poděkovat autorovi architektonického návrhu a hlavnímu projektantovi Ing. Lubomíru Grošofovi. Za precizní provedení stavby potom jejímu zhotoviteli firmě Gremis s.r.o.. Velmi rád bych také poděkoval rodině Kinských za poskytnutí souhlasu s užíváním části jejich pozemků, bez čehož by nemohla vzniknout tato krásná stezka, jež za krátkou dobu získala velký ohlas mezi místními občany i návštěvníky města.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z ROP Jihovýchod z prioritní osy rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Celkové realizované náklady akce byly 7.530 tis. Kč a evropská dotace činila 5.530 tis. Kč.  Více informací o stezce najdete i zde: http://zdarns.cz/mestsky-urad/naucna-stezka.asp

Cenu převzali oba místostarostové, kteří ještě v průběhu slavnostního večera mohli poděkovat  přítomným zástupcům dodavatele, projektanta a stavebního dozoru. Jako místostarosta, v jehož kompetenci je strategický rozvoj města, jsem hrdý na toto uznání, které je především oceněním práce všech výše jmenovaných, kterým ze srdce děkuji. Je zřejmé, že pokud se sejde tým, který má společný cíl, tak se dílo podaří a příkladná spolupráce všech na tomto projektu je toho důkazem.

Bc. Ladislav Bárta (TOP 09), 2. místostarosta města Žďár nad Sázavou
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme