TOP 09 - devět stupňů k prosperitě města

3. 10. 2014

Vážení občané, před pěti lety vznikla politická strana TOP 09 a do komunálních voleb v našem městě vstoupila se ziskem 18,06 % hlasů. Mezi našimi zastupiteli jsou dnes dva členové městské rady a uvolněný místostarosta. Řada členů se zapojila do práce výborů a komisí a tak Vám mohou svoje zkušenosti nabídnout i do dalšího období. Členové TOP 09 vnímají problémy města a chtějí přispět k jejich řešení. O tom, co trápí Vás, jim otevřeně řekněte sami.

1. Žďár nad Sázavou, město, které potřebuje vizi

Žďár nad Sázavou má svoji minulost malého města, zatím co jeho současnost je postavena na průmyslovém rozvoji regionu. Výstavba sídlišť kolem jeho dodnes zanedbaného centra a nekoordinovaná realizace nákupních zón mu vzala poslední zbytky sebevědomí i charakteru.

TOP 09 proto bude nadále usilovat společně s dalšími stranami a občanskými iniciativami o zpracování vize města pro příštích dvacet let. Na základě odborných podkladů a široké veřejné ankety ji musí vypracovat nezávislý profesní útvar vzešlý z výběrového řízení. Musíme si přiznat, jak moc jsme ztratili krok v rámci srovnatelných měst republiky, ale i s našimi nejbližšími sousedy. Jejich příklady nám ukazují jak při dobré vůli a vedení není nic nemožné.

Garant TOP 09: Bc. Ladislav Bárta, 2. místostarosta města

  

2. Radnice, úřad a občané

Občané si demokraticky volí své zastupitele. Ti se jim pak jednou za čtyři roky zodpovídají z toho, jak jejich město prosperuje a jaké je pro ně domovem. Městský úřad je pak se svojí agendou určen k provádění většinově přijatých rozhodnutí. Nic víc, nic míň.

TOP 09 chce proto na základě veřejné diskuze posilovat roli zastupitelů v řízení města. Budeme trvat na provádění personálního auditu úřadu a nastavení kontroly jednotlivých odborů. Jasně vymezíme zodpovědnost vedoucích pracovníků úřadu i rozpočtových organizací. Zásadní rozhodnutí musí vycházet z dlouhodobé a veřejně projednané koncepce a nikoliv z momentální nálady či předvolební rétoriky. Město musí řídit uvolnění funkcionáři s jediným společným zájmem a vůlí.

Garant TOP 09: JUDr. Miloš Jirman, člen rady města

 

3. Otevřená náruč města

Jsme městem pod Zelenou horou, městem Santiniho a městem UNESCO.

Máme dar nádherného a zdravého přírodního prostředí. Jsme centrem chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Kde jsou, ale turisté a návštěvníci, kteří by o tohle všechno stáli?

TOP 09 si je vědomo potenciálu, který dosud nebyl využit. Ve spolupráci s podnikateli a občanskými iniciativami se chceme zasadit o vznik kvalitního Informačního centra pracujícího jako regionální a marketingová agentura. Ta vytvoří programovou nabídku pro turisty a návštěvníky, bude koordinovat a zajišťovat propagaci a v rámci grantových programů na ni také zajišťovat prostředky. Město potřebuje profesionálně vytvořené propagační prvky a ty koordinovat z potenciálem tvořeným jménem Santini, s novým Interpretačním centrem v Zámku Kinských, s CHKO Žďárské vrchy, ale také s Vysočina Arénou a vrcholnými sportovními podniky které se zde odehrávají.

Garant TOP 09: Stanislav Růžička, zastupitel města, člen finanční a kulturní komise

                                                                                                             

4. Doprava křížem krážem

Jednu celou generaci sní Žďár o velkém obchvatu a v další o ní bude jenom dál mluvit. To je realita. Nárůst osobní automobilové i kamionové dopravy, ale nikdo nezastaví. Do toho patříme i my ostatní. Tedy chodci a cyklisté. Maminky s kočárky, rekreační běžci i důchodci na procházce. Všichni a všechno v pohybu

TOP 09 trvá na vypracování dopravního generelu, který zohlední všechny způsoby motorové i nemotorové dopravy. Je nutné pravidelně monitorovat průjezdnost kritickými místy města a ve spolupráci s dopravními odborníky situaci vyhodnocovat. Nezávisle musí být řešeny cyklistické trasy spojující Žďár s lokalitou Nového Města na Moravě, Novým Veselím, v návaznosti také na Sázavsko-přibyslavskou cyklistickou stezku. Vedení města musí být pověřeno včasným jednáním se všemi obcemi, kterých se problematika týká. Musíme udržovat a rozšiřovat síť značených pěších i cyklistických stezek v regionu města a jeho lesích.

Garant TOP 09: Ing. Miloslav Sláma, předseda komise pro rozvoj města

 

5. Školství pro naše děti

Město Žďár nad Sázavou bylo po dvě generace nazýváno městem mladých.

Počet pěti základních škol však musel být v posledních letech zúžen, byl také upraven počet míst v mateřských školách. Malých žďáráků nepřibývá. Od těch nejmenších až po dospívající však mají všichni právo na dobré školství a dobré zázemí pro svůj tělesný a duševní rozvoj.

TOP 09 trvá na tom, aby Město vedlo prostřednictvím odpovědných pracovníků konstruktivní dialog s veřejností a rodiči o všech aktuálních formách výuky v mateřských školách. Stejně otevřenou formu musíme přijmout i vůči Základním školám a ve spolupráci s jejich řediteli hledat cesty ke kvalitní výuce.  Žďár je městem průmyslu, proto musí být věnována pozornost odbornému školství a ve spojení s velkými firmami požadovat na Kraji, který je zřizovatelem středního školství vytvoření duálního systému výuky, s přímým provázáním na odbornou praxi ve firmách a následnou jistotou kvalitního a stálého zaměstnání.

Garant TOP 09: Mgr. Tomáš Augustýn, člen sportovní komise města

 

6. Sport a kultura pro všechny

Špičkoví sportovci, kteří vyrostli ze sportovní základny i kvalitní klubové týmy jsou skvělými reprezentanty města. Stejně tak jako řada tradičních aktivit, dávajících obyvatelům města možnost vyžití a naplnění jejich kulturních a duchovních potřeb.

TOP 09 bude i v příštím období, vedle výkonnostního sportu podporovat všechny formy rekreačního a masového sportování. Naši zastupitelé se aktivně podíleli na realizaci příměstské rekreační zóny u Pilské nádrže a budou i nadále vytvářet podmínky pro to, aby každý našel své místo na hřišti, či na cyklistické stezce. Za stejně důležitý považujeme prostor pro zájmově uměleckou činnost. Žďár je městem muzikantů, zpěváků, divadelníků i výtvarníků. Jejich klubová a společenská činnost musí být vedle grantových programů podpořena i úlevou na pronájmu potřebných prostor.

Garant TOP 09: Michael Kubík, předseda sportovní komise města   

 

7. Centrum není jenom náměstí

Náměstí Republiky svojí rozlohou, silničním průtahem a s jednou stranou zaslepenou nákupní zástavbou, je těžký oříšek pro každého, kdo se pokusí o jeho revitalizaci. Natož když se do ní pustí jenom dílčím způsobem, bez řešení prostoru širšího městského centra.

TOP 09 stála u zrodu pracovní skupiny pro rekonstrukci náměstí. Do ní přinesla i myšlenku širšího centra. Nyní chceme pro jeho řešení získat další členy zastupitelstva, občanské iniciativy a širokou veřejnost. Město musí najít prostředky na zadání renomované architektonické studie centra, od Husovy ulice až k budově polikliniky.  Následně v tomto prostoru iniciovat a podporovat přestavby pro účely nekonvenčního bydlení, občanské vybavenosti a drobného podnikání. Najděme dobrého architekta, podpořme malé podnikání a vraťme do centra města život.

Garant TOP 09: Radek Studený, člen komise pro rozvoj města

 

8. Podnikání a spolupráce

Naše město není naštěstí postiženo masivní nezaměstnaností. Můžeme se pyšnit funkční průmyslovou zónou. Firmy s takovým renomé jako ŽĎAS, Tokoz, Del, PKS, Hettich a řada dalších, zaměstnávají tisíce občanů města a regionu a denně bojují svůj podnikatelský boj o zákazníka a zakázky.

TOP 09 chce prohloubit spolupráci mezi městem a významnými podnikatelskými subjekty. Jejich vedení řeší dnes a denně přinejmenším stejně složitou problematiku jako vedení města. Učme se od sebe navzájem. Věříme, že dobré vztahy vytvoří podmínky, za kterých prosperující firmy podpoří i konkrétní projekty města. Na druhé straně musíme také podporovat drobné podnikatele ve službách a řemeslech. Žďár přece nemůže zůstat městem hypermarketů či levného výprodejového zboží. Je jenom dobře, že město podstatnou měrou zvýšilo příjem dotací z přístupných fondů. Před námi je však další plánovací období. Už dnes tedy musíme vědět, kde budeme investovat, abychom zítra mohli žádat o podporu.

 Garant TOP 09: Mgr. Reda Ifrah, člen finanční komise města

 

9. Na Vysočině nejsme sami

Kraj Vysočina i náš region města Žďár nad Sázavou jsou dobré místo pro život. Naši předkové nám zanechali dědictví zdravé krajiny a zajímavé historie. Máme dobré dopravní spojení na všechny strany a dost informací ke srovnání jak se žije jinde.

TOP 09 vyzývá všechny ostatní strany a iniciativy, které vstupují do komunálních voleb 2014, aby bez ohledu na jejich výsledek, příští zastupitelstvo spojilo své síly a učinilo všechno pro naplnění svých volebních programů. Ony se totiž příliš od sebe neliší. K jejich prosazení však vedou různé cesty. TOP 09 směřuje tou reálnou. Chceme využít toho, co nás spojuje s našimi sousedy. Nehledejme partnerská města pouze v zahraničí. Vždyť Žďársko a Novoměstsko, stejně tak jako Bystřicko mají společné víc než příslušnost k bývalému okresu. Komunální volby 2014 by tedy neměli svým výsledkem rozdělovat, ale měly by z nich vzejít osobnosti, které vrátí našemu městu prosperitu a sebevědomou důstojnost.                                                             

TOP 09 Žďár nad Sázavou
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme