Ošklivá Žďárská tržnice

Prohlášení MO TOP 09 k problematice umístění městské tržnice

10. 9. 2010

Prohlášení MO TOP 09 k problematice umístění městské tržnice


Je pravdou, že stávajícímu modelu uspořádání tržnice v horní části parkoviště nad ulicí Neumannova chybí především koncepce. Problém spatřujeme především v jasně neuspořádaném a nevyhrazeném prostoru a ve vzhledu stánků, které tam zůstávají téměř natrvalo. Samotná lokalizace vyhovuje zatím jak trhovcům, tak nakupujícím, protože je dostupná automobilem a přilehlým parkovištěm. Prostor je ovšem nedůstojný díky tomu, že se nachází v jakoby zastrčeném prostoru za nevzhlednými zadními trakty budov navazujících na náměstí Republiky. Celá otázka a její řešení má dvě roviny. První se týká otázky povahy trhových stánků a jejich možného přesunu, přičemž v rovině druhé lze uvažovat o budoucnosti celého zmiňovaného prostoru kolem ulice Neumannova, který navazuje v širším pohledu právě na hlavní náměstí.
Co se prvního bodu týče, jakákoliv městská tržnice by mohla být i místem pro setkávání obyvatel, ale hlavně místem se zajímavými a pro prodej v centru charakteristickými produkty. Za přijatelné lze považovat výpěstky ovoce, zeleniny, zahradnické produkty, drobné řemeslné výrobky a regionální potravinářské produkty. Ani jednu z těchto funkcí očividně současná podoba tržnice nesplňuje. Poměrně jednoduchým řešením by přitom byl přesun trhů a integrace do plánovaného revitalizovaného náměstí Republiky s přilehlým okolím a jejich orientace na určité vymezené typy produktů. Do té doby si určitě zaslouží aktualizaci již 13 let stará vyhláška o tržním řádu, která by lépe upravovala podmínky prodeje a vzhled stánků. V neposlední řadě je nutné stanovit jasného správce městské tržnice, který by na dodržování pravidel dohlížel.
Otázka prostoru obepínajícího Neumannovu ulici je na širší diskuzi. Je možné však konstatovat, že se jedná o otevřenou urbanizovanou lokalitu předurčenou pro dlouhodobý záměr. Její perspektiva je především v možnosti dostavby spodního centra města, jakéhosi moderního protipólu historickému jádru kolem kostela sv. Prokopa. Do rozhodování o věcech, které se dotýkají občanů a chodu města, chceme co možná nejlépe občany zapojit.
Stanovisko je souhrnným názorem týmu kandidátů TOP 09 do komunálních voleb ve Žďáře nad Sázavou.

Mgr. Reda Ifrah, místopředseda TOP 09 Žďár nad Sázavou
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme