Návštěva v JE Dukovany

Dne 16.9.2010 navštívili Jadernou elektrárnu Dukovany hosté z PSP a senátu ČR

16. 9. 2010

Na snímku zleva: Ing. Libor Fejta – bezpečnostní inženýr, pan Karel Milostný – operátor sekundárního okruhu, Ing. Boris Hoffmann – vedoucí reaktorového bloku, Dipl. Päd. Jana Spekhorstová – předsedkyně regionálního výboru TOP 09 Třebíčsko, PaedDr. Ladislav Jirků - poslanec PSP ČR, Jan Husák - poslanec PSPČR, Irini Martakidisová – asistentka poslance PaedDr. Ladislava Jirků, Ing. Vítězslav Jonáš – senátor  PČR, Ing. Jarmila Horáková, odbor údržba JE Dukovany a Ing. Miroslav Coufal – operátor reaktoru.

Jak je postaráno o použité uranové palivo, řídicí systémy na modernizovaném velíně třetího reaktorového bloku, zařízení sekundárního okruhu v turbínových halách, nový rotor nízkotlaké části turbíny, mlžná komora,  model aktivní zóny a model reaktorové nádoby – to bylo hlavní „menu“, které si vychutnali významní hosté na JE Dukovany. Při příjemném posezení nešetřili pana ředitele Ing. Tomáše Žáka, MBA, a kvalifikovanými dotazy si zmapovali aktuální stav a perspektivy JE Dukovany. Ke slovu přišla odborná témata jako teplárenství, horkovod do Brna, výstavba nového bloku v Dukovanech a další. Diskuse proběhla i nad připravovanou legislativou v parlamentu a senátu ČR, která se promítne i do hospodaření firem, včetně ČEZ. Vedoucímu reaktorového bloku – Ing. Hoffmannovi se podařilo ulovit další cenné podpisy do knihy hostů. Návštěva se vydařila, děkujeme vedení elektrárny za milé přijetí.

Ing. Libor Fejta, TOP 09, Třebíč
Galerie
Štítky