Založena místní organizace TOP 09 v Třebíči

4. 5. 2010
V souvislosti s nárůstem členské základny v TOP 09 vznikají místní sdružení. Stejně je tomu i v Třebíči, kde skupina členů regionální organizace požádala o zaregistrování.
V úterý 4. května 2010 proběhla ustavující schůze. Hlavním bodem jednání bylo zvolení výboru. Do čela byl jednomyslně schválen RNDr. Pavel Svoboda, dalšími členkami výboru jsou Dipl. Ped. Jana Spekhorstová a Ing. Irena Hejzlarová.
Nejdůležitější úkol, který stojí před novým sdružením na příští měsíce, je sestavení kandidátky pro podzimní komunální volby. Na ní chtějí zařadit vedle členů TOP 09 i sympatizanty z řad osobností města. Důraz bude kladen na vytipování nejpalčivějších problémů, které trápí spoluobčany a které budou tvořit základ volebního programu.
Stranickou kandidátku TOP 09 S podporou Starostů povede jako lídr předseda místní organizace RNDr. Pavel Svoboda.