Nový most ve Světlé nad Sázavou již slouží veřejnosti

14. 10. 2011

Úmysl v tom zřejmě nebyl, ale stalo se, zrekonstruovaný železniční most v Lánecké ulici ve Světlé nad Sázavou byl oficiálně předán do provozu v sobotu 17. září, tedy ve stejném měsíci jako ten původní. Ovšem ten sloužil všem lidem od roku 1903 a již dávno svými rozměry nevyhovoval současné silniční dopravě a navíc byl nebezpečný pro chodce. Průchod pod ním byl možný jen vstupem do vozovky.

Proto se světelští zastupitele snažili již od počátku devadesátých let minulého století o jeho rekonstrukci, dokonce se v souvislosti se zajištěním bezpečnosti chodců uvažovalo o vybudování podchodu v jednom z mostních pilířů. Všechny snahy dovést tento projekt k úspěšné realizaci vždy ztroskotaly na nedostatku finančních prostředků. Teprve v roce 2008 se jednání díky angažovanosti tehdejší starostky Lenka Arnotové posunula kupředu. Jistě tomu pomohla i petice občanů, iniciovaná v souvislosti s nehodou, při které došlo ke střetu dítěte s projíždějícím vlakem ( nakonec to byla nehoda s dobrým koncem).

O dalším běhu událostí před samotnou realizací rekonstrukce mostu hovořil starosta města Jan Tourek ve svém projevu před slavnostním přestřižením pásky. Připomenul, že v roce 2009 se začala připravovat projektová dokumentace, když projekt mostní konstrukce vypracovala firma TOP NOC SERVIS s.r.o. Praha a projektovou dokumentaci nových a úpravu stávajících chodníků včetně vozovky, zhotovilo Sdružení Ing. Kovandové. Starosta Jan Tourek dále řekl: „Je na místě poděkovat tehdejší vládě České republiky, která se v době pádu místních skláren snažila našemu městu pomoci a výsledkem je mimo jiné realizace tohoto projektu. Poděkování patří i Kraji Vysočina, který v rámci této investiční akce zrekonstruoval svoji komunikaci.“ Zvláštní poděkování potom adresoval firmě Chládek a Tintěra Pardubice za perfektně odvedenou práci při náročné rekonstrukci mostu. Pochvalně se o projektu a provedení prací vyslovil ministr financí Miroslav Kalousek (TOP09), ve stejném duchu hovořili i ostatní hosté. Všem se celá tato lokalita města líbila.

Potom již přišlo na řadu slavnostní přestřižení pásky, které provedli ministr financí Miroslav Kalousek, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný, generální ředitel a předseda představenstva firmy Chládek a Tintěra Pardubice Pavel Pejcha, starosta města Světlá nad Sázavou Jan Tourek a místostarostka Světlé Lenka Arnotová. Slavnostního aktu se vedle jmenovaných dále zúčastnili poslanec PS PČR za Kraj Vysočina (TOP 09) Ladislav Jirků, zástupci firem podílejících se na tomto díle a zastupitelé města.

Celá ta rozsáhlá rekonstrukce železničního mostu a části Lánecké ulice trvala od 18. dubna, kdy se na místo stavby nastěhovali pracovníci firmy Chládek a Tintěra Pardubice, do 1. září, kdy začaly tuto lokalitu plně užívat chodci a motoristé, 135 dní, byť slavnostní uvedení do provozu proběhlo o sedmnáct dnů později.