Komunální volby, zahájení kampaně

Místní organizace TOP09 Havlíčkův Brod

1. 7. 2010

Místní organizace TOP09 Havlíčkův Brod dnes představila základní teze svého připravovaného volebního programu pro město Havlíčkův Brod a některé ze svých kandidátů pro komunální volby 15.-16. října 2010. Připravovaný program je rozdělen do sedmi základních okruhů. Ty obsahují jednotlivé body a opatření, které bude TOP09 v Havlíčkově Brodě prosazovat a hájit. Základem je vyrovnané hospodaření, ekonomické využívání majetku města, větší zpřístupnění agend úřadu občanům, osobní zodpovědnost všech pracovníků města za spravované hodnoty, stanovení jasných pravidel pro provoz výherních zařízení na území města, vyrovnaný přístup ke všem bez výjimek a adresnost poskytovaných dotací a podpor. O přízeň voličů se boudou na kandidátní listině ucházet jak zkušení lidé, kteří mají za sebou již kus poctivé práce pro město, tak ti, kteří do městského zastupitelstva kandidují poprvé. Při jejím sestavování klademe důraz především na kvalitu kandidátů, z nichž mnozí jsou vynikajícími profesionály ve svém oboru, ať již to je stavebnictví, územní plánování, životní prostředí, ekonomie, management, zdravotnictví, školství, ekologie či jiné oblasti. Není přitom důležité, zda jsou členy strany či nikoli. Kandidátka TOP09 Havlíčkův Brod tak podle našeho nejlepšího vědomí představuje ideální kombinaci zkušenosti s nadšením, se kterým se politikou nestižení kandidáti vrhají do služby ve prospěch města a jeho obyvatel. Mezi kandidáty jsou Libor Honzárek – místostarosta města, MUDr. Pavel Jedlička – lékař a jednatel společnosti, Martin Sedlák – podnikatel, Gabriela Teclová – studující, MUDr. Petr Libus – lékař, Martin Křišťál – pracovník České pošty, Jaroslav Pejchal – odborný ošetřovatel a další kandidáti. Veškeré informace o kandidátech a volebním programu pro město budeme průběžně uveřejňovat na našem webu www.top09hb.cz V nově zvoleném městském zastupitelstvu budeme spolupracovat se všemi, kterým finanční kázeň, adresné vynakládání prostředků, trvalé zprůhledňování procesů veřejných zakázek a boj proti korupci nejsou vzdálené, s těmi, na jejichž slovo se lze spolehnout a kteří budou prosazovat podobné programové priority. To všem svým budoucím partnerům nabízíme a současně od nich očekáváme.

 

Martin Sedlák