Prohlášení o koaliční spolupráci v Pelhřimově

7. 10. 2022
Vážení spoluobčané,
dne 4. 10. 2022 byla dokončena hlavní vyjednávání o povolební spolupráci v našem městě.
Dovolte nám proto seznámit Vás s výsledky těchto jednání a s naším plánem na směrování města Pelhřimov v následujících čtyřech letech.
V rámci povolebních vyjednávání jsme zvažovali různé varianty rozdělení kompetencí ve vedení města. Společným cílem vyjednávání bylo vybudovat stabilní funkční koalici, která bude mít po celé volební období dostatečnou sílu na prosazování programových bodů, k jejichž naplňování jsme se Vám, voličům, jako zástupci jednotlivých stran zavázali. Cílem naší koalice je město dále rozvíjet a pracovat pro něj.
Tímto Vás informujeme, že koaličními stranami pro volební období 2022-2026 budou strany:
ODS, KDU-ČSL, TOP09 a Česká pirátská strana.
Koaliční strany se dohodly na následujících nominacích do vedení města Pelhřimov:
na pozici starosty města: Ladislav Med – za ODS
na pozici 1. místostarosty města: Zdeněk Jaroš – za TOP 09
na pozici 2. místostarosty města: Mgr. Karel Kratochvíl – za KDU-ČSL
na pozici radních města: JUDr. Josef Doubek – za ODS
JUDr. Filip Hron – za ODS
MUDr. Hynek Poul – za KDU-ČSL
Mgr. Iva Babincová – za Piráty
O potvrzení výše uvedených nominací rozhodne na svém ustavujícím zasedání Zastupitelstvo města Pelhřimov.
Samozřejmě jsme plně otevření spolupráci s dalšími stranami zastoupenými v zastupitelstvu města, kterým jsme připraveni nabídnout vedení některých výborů zastupitelstva či komisí rady a rovněž i další formy spolupráce.
Pevně věříme, že námi vyjednaná varianta vedení města je a bude stabilní a jsme přesvědčeni, že jsme vytvořili silný tým, který bude spolupracovat a posouvat město správným směrem.

Michael Kubík, krajský manažer TOP 09 Vysočina

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme