Vít Zeman: Známe cestu z energokrize pro Jihlavu i další města

16. 9. 2022

Můžeme zásadně zmírnit energetickou krizi v našem městě? Ano, jde to a jsme připraveni. Uskupení Žijeme Jihlavou aktivně v této oblasti jedná s významnými zaměstnavateli a podnikateli v Jihlavě, a také s kompetentními odborníky. Výsledkem jednání, která vede náměstek primátorky a současně kandidát na primátora Vít Zeman (TOP 09/Žijeme Jihlavou), je jasný plán - co nejdříve aktivovat systém komunální energetiky.

Energetické společenství
O co konkrétně jde? „Princip komunitní energetiky spočívá v investici do výstavby obnovitelných zdrojů lokálními aktéry. Investorem je pak samotné město Jihlava, a také se mohou aktivně podílet i místní podniky a obyvatelé. Pokud se na investici podílí společně více subjektů, sdružíme se do jedné právnické osoby, takzvaného energetického společenství. Společným cílem je pak schopnost dodávat energii do tří hodin do firem, úřadů, škol, školek a od tří do večera do domácností a volnočasových zařízení, ” uvádí Vít Zeman.
Následně pak zdroj (například fotovoltaiku - FVE, nebo větrníky různých velikostí - umístěný na střechách domácností a veřejných budov, nebo umístěné na vhodných místech) provozují jako spoluvlastníci a jsou zároveň přímými spotřebiteli vyrobené energie, kterou mezi sebou sdílejí. Případné přebytky prodávají buď zpět do sítě, nebo ostatním spotřebitelům (např. okolním obcím nebo obyvatelům, kteří nejsou členy energetického společenství). Ti komunitně vyrobenou energii vykupují levněji, než by ji dostali od obchodníka s energií.

Známá a dostupná řešení

Obchodní cena elektřiny již atakovala hranici 10 tisíc korun za 1 MWh. Dopad na občany, podnikatele je devastující. A stále stoupá. Město Jihlava však skrývá zcela zásadní potenciál pro instalaci obnovitelných zdrojů využívajících energie ze slunce či větru. Konkrétně městské veřejné budovy jako jsou například školy, úřady a nemocnice. Jednáme však také s partnery, kteří jsou provozovateli velkých logistických či výrobních hal a ve finále kalkulujeme i s možnostmi pro občany, aby se zapojili se svými střechami a prostory, pokud např. nedisponují finančními prostředky, nebo nemají možnosti pro vlastní zajištění energetické soběstačnosti. Dalším potenciálem jsou zcela jistě nevyužívané městské pozemky či brownfieldy (pozn. Pístovské kasárny, Modeta).
Následující volební období využijeme několik zásadních příležitostí pro rozvoj komunitní energetiky. Vláda aktuálně připravuje nový energetický zákon, který konečně přinese právní úpravu energetických společenství. Energetický regulační úřad navazuje vyhláškou usnadňující sdílení elektřiny a v neposlední řadě využijeme dotačních programů. „Aktuálně se rozbíhá nebo je ve fázi přípravy hned několik programů, o které si mohou města i velké a menší podniky požádat, a získat tak významnou část investičních prostředků nezbytných pro vybudování infrastruktury obnovitelných zdrojů energie,” uvádí Lucie Žáčková jako projektová manažerka Agentury pro rozvoj podnikání a současně kandidátka za Žijeme Jihlavou. Uskupení Žij se aktivně účastní jednání se zaměstnavateli a vidí, že toto je cesta. Podnikatelé si své cesty hledají, proto spojení sil měst a podnikatelů je významným urychlením.

Zdroj: jihlavskadrbna.cz

Michael Kubík, krajský manažer TOP 09 Vysočina

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme