Vít Zeman: Jihlava je znovu na stupni vítězů

20. 6. 2022

Když jsme zaváděli Zásady pro spolupráci s investory, pravidla pro výstavbu ve městě Jihlava, panovala ve vedení města obava, jestli tyto zásady neodradí investiční aktivity v Jihlavě. Bylo proto důležité, a nejen z tohoto pohledu, podnítit aktivity stavebního charakteru a podpořit udržitelný rozvoj města. Proto jsme vytipovali urbanisticky nejvhodnější pozemky, které byly ve vlastnictví města Jihlavy, zpracovali architektonické a urbanistické studie, určili jejich limity a nechali jsme se k těmto projektům vyjádřit všechny příslušné odbory. Zmapovali jsme tedy prvotní podmínky pro výstavbu a takto připravené pozemky jsme vložili do gisového prostředí. Tím jsme vytvořili mapy s investičními příležitostmi a zároveň dali možnost nahlédnout do veškerých dosavadních informací, které byly dílčími vrstvami mapy. Od platného územního plánu přes limity ploch, stávající sítě, podmínky výstavby plynoucí z urbanistických projektů a všech podmínek dotčených orgánů samosprávy.

Takto připravenou mapu s pozemky jsme dali do nabídky a zájem o pozemky byl násobně vyšší, než jsme očekávali, především připraveností pozemků pro vlastní investory.

V rámci České republiky byla tato mapa oceněna CzechInvestem prvním místem v anketě Inspirační region a v úterý jsem mohl převzít cenu za Nejlepší projekt digitální inovace v samosprávě v České republice z rukou Ministerstva vnitra.

Obě tato ocenění mi jsou obrovským motorem proměňovat další moje vize a zkušenosti z oboru do praxe ve správě města a zároveň mě vedou k uvědomění si, jak moc záleží na týmu, který si kolem sebe vytvoříte. Tato moje vize byla zhmotněna díky skvělé práci Jardy Škrobáka a jeho týmu z IT oddělení a Katky Bezděkovské z Útvaru městského architekta Magistrátu města Jihlavy. Díky všem, kteří se na projektu podíleli a doufám, že budeme moci společně bojovat o další prvenství pro naše město.

Vít Zeman, náměstek primátorky (ŽiJ! za TOP 09 Jihlava)

Michael Kubík, krajský manažer TOP 09 Vysočina

Galerie
Štítky