Michal Kučera Vysočinou za zemědělci

2. 4. 2024

Plánovaná návštěva obou politiků na Vysočině, zejména v regionu Pelhřimov, se věnovala vizi a konkrétním akčním plánům zaměřeným na rozvoj zemědělských oblastí. Debatovalo se o podpoře podnikání, ochraně životního prostředí a zapojení komunity do úsilí o transformaci venkova.
Během rána navštívili oba hosté Úpravnu vody Želivka, kde byly seznámeni ředitelem provozu s tímto nejvýznamnějším vodním zdrojem v ČR.
Následně skupina navštívila Škrobárny Pelhřimov a.s., která je jedinou tuzemskou bramborovou škrobárnou u nás, s českou vlastnickou strukturou. Vedení společnosti představilo aktuální problémy pěstování škrobárenských brambor a jejich zpracování.
Před polednem skupina navštívila pelhřimovskou radnici společně s místostarosty Zdeňkem Jarošem a Karlem Kratochvílem.
V odpoledních hodinách proběhlo setkání s majiteli a vedením zemědělské společnosti Agrospol Útěchovice s.r.o. s prohlídkou a diskusí nad zemědělskou politikou a hospodařením na pozemcích v pásmu hygienické ochrany vody VD Želivka.
Posledním bodem programu byla návštěva Farmy Hrnčíř v Proseči pod Křemešníkem, kde zároveň proběhlo setkání s dalšími pozvanými zemědělci a zástupci Asociace soukromého zemědělství České republiky.

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme