× Pohněme s tím. Společně!

TOP 09 jde do voleb s novými tvářemi

Kandidátem na primátora je Radim Bzura

13. 8. 2014

Ing. Radim Bzura, kandidát na primátora Statutárního města Ústí nad Labem

Narodil jsem se v Ústí nad Labem v roce 1975. Vystudoval jsem hospodářskou politiku a správu se zaměřením na regionální rozvoj na Univerzitě J. E. Purkyně. Jsem ženatý, mám 3 děti. Pracuji v Ústí nad Labem, ve velké telekomunikační firmě řídím tým IT projektových specialistů a techniků pro Ústecký a Liberecký kraj.

V Ústí nad Labem jsem byl osm let předsedou horolezeckého oddílu TJ Spartak. Byl jsem také členem komise mládeže a sportu a členem dozorčí rady městské společnosti Metropolnet a. s. Z obou funkcí jsem byl na jaře 2014 Radou města odvolán, pravděpodobně za kritiku stávajícího vedení města a kvůli dotazům na hospodaření města a městských akciových společností.

Jsem členem občanského sdružení, které připravuje kulturní a sportovní aktivity pro volný čas, mapuje historii českého pohraničí a podílí se na záchraně památek. Za TOP 09 kandiduji na post primátora ve Statutárním městě Ústí nad Labem. Chci uplatnit svou dvacetiletou profesní praxi, vzdělání a zkušenosti. Zasadím se o transparentní hospodaření města, zveřejňování všech smluv a otevřenou a přátelskou veřejnou správu. Budu prosazovat koncepční a uvážlivé kroky opřené o diskusi s veřejností a to nejen odbornou.

Budu hájit zájmy všech občanů a vytvářet dobré zázemí a klima pro ekonomický růst a prosperitu, která je také zárukou sociálního smíru a bezpečí. Chci vybudovat komunikaci mezi všemi aktéry lokálního rozvoje – podnikateli, univerzitou, dalšími ostatními vzdělávacími institucemi a občanskou společností.

Má motivace pro kandidaturu na post primátora vychází z potřeby aktivně se podílet na každodenním rozvoji našeho města. Jsem zárukou toho, že nebudou tolerovány jakékoli korupční praktiky a nezákonnost. Zasadím se o řízení města pouze na základě výkonu a odbornosti. Mezi mé hodnoty patří tvořivost, aktivita a lidská svoboda.

Bc. Martin Fišer

Bc. Martin Fišer kandidát na starostu Městského obvodu Ústí nad Labem - město (centrum)

Narodil jsem se v Ústí nad Labem, kde 27 let žiji, studuji a pracuji. Vystudoval jsem Jazykovou základní školu Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem, Gymnázium Stavbařů (dnes Dr. Václava Šmejkala) v Ústí nad Labem a Vysokou školu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, bakalářský obor Geografie střední Evropy. Nyní se nacházím před dokončením magisterského studia Geografie na téže univerzitě a fakultě. Odmalička jsem byl sportovně i hudebně založený, vrcholově jsem se věnoval florbalu a badmintonu a hře na klavír a na kytaru. I proto je jedno z mých klíčových poslání podpora všech sportů a podpora mládeže bez rozdílů a vytvoření tradiční kulturní scény v Ústí nad Labem.

Jsem členem Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UJEP a dále od roku 2011 zastupitelem městského obvodu Ústí nad Labem – město a od roku 2013 radním v tomto městském obvodu. Mým posláním v tomto volebním období je podpora výstavby dětských hřišť, rekonstrukce veřejných prostranství včetně chodníků a parků a v neposlední řadě zvýšení kulturní gramotnosti v tomto obvodě.

Mojí vizí v příštím volebním období je rozvoj kulturního a sportovního života v tomto městě a v městském obvodu, zkvalitnění infrastruktury a zlepšení dopravní situace ve městě, zlepšení komunikace městského obvodu a Magistrátu s obyvateli tohoto města a naslouchání a řešení jejich problémů.

-Bc. Irena Skálová

Bc. Irena Skálová kandidátka na starostku městkého obvodu Severní Terasa

Jsem absolventem Gymnázia v Ústí n.L., VOŠ Merhautovy v Brně, v oboru oční optik, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor optometrie. Mám certifikát z liberálně-konzervativní akademie CEVRO.

Svou odbornou profesi vykonávám v rodinné firmě.

Po volbách v roce 2010 jsem se stala zastupitelem Městské části Severní Terasa a zároveň členem finančního výboru. Od roku 2012 jsem členem kontrolního výboru na Magistrátu města Ústí n.L.

Jsem členem krajského předsednictva TOP 09 a nyní členem regionálního výboru TOP 09.

V roce 2013 jsem kandidovala do PS ČR jako kandidátka č. 1 za okres Ústí nad Labem

Na Severní Terase jsem vyrostla, bydlím zde a chci bydlet i nadále.  Jsem ochotna věnovat svou energii a volný čas ve prospěch rozvoje našeho města a obvodu. Svojí politickou prací se budu snažit, aby to bylo místo, kde budou spokojené všechny věkové kategorie občanů.

Je naprosto nutné velmi úzce spolupracovat s živnostníky a podnikatelskými subjekty. Je třeba nabídnout jim spolupráci a institucionální podporu. 

Mgr. Jarmila Nováková Hořejší

Mgr. Jarmila Nováková Hořejší kandidátka na starostku městské části Neštěmice

Po studiích na střední škole od r. 1982 pracuji v mateřské škole, nejdříve jako učitelka a od r. 1992 (až doposud), jako ředitelka mateřské školy Motýlek v Ústí n. L. – Krásné Březno. Po vystudování dvou vysokých škol při zaměstnání působím v oboru vzdělávání dětí v předškolním věku i v rovině teoretické a to jako vysokoškolský pedagog na PF UJEP v Ústí nad Labem. Přednáším na národních i zahraničních seminářích k této oblasti, v rámci mého dalšího studia na UK Praha. 

Svůj obvod velmi dobře znám, v Krásném Březně žiji prakticky od narození. Nejdříve v Matiční ulici a po té do současnosti v sídlišti Keplerova, kde i pracuji.
Městský obvod Neštěmice, jeho tři městské čtvrti Krásné Březno, Neštěmice a Mojžíř nemají v současné době dobrou pověst. Přitom jde o místa s velkými tradicemi a zajímavými místy.
Velmi mě mrzí, jak se z kdysi krásné městské čtvrti, stalo místo, kterému se obecné začalo říkat sociálně vyloučená oblast. Bohužel se budeme muset smířit se skutečností, že život v našem obvodu už nevrátíme do úrovně, v jaké ho pamatují místní starousedlíci. Některé věci jsou již zkrátka nevratné, a nemyslím tím jen skladbu obyvatel. I prostředí bylo zcela jiné, krásné, rozmanité. Kde bývaly louky a zahrady, máme dnes sídliště panelových domů. Co můžeme však ovlivnit, je úroveň, kvalita a v neposlední řadě i bezpečnost našeho bydlení.

Ing. Jiří Randák

Ing. Jiří Randák kandidát na starostu městské části Střekov

Narodil jsem se před 57 lety v Karlových Varech. Po studiích na dopravní průmyslovce v Plzni a Vysoké škole dopravní v Žilině žiji a pracuji v Ústí nad Labem od roku 1980. Jsem ženatý a mám dvě své a dvě vyženěné děti. Jsem tělem i duší Střekovák. Miluji Ústí nad Labem a jeho nádhernou okolní přírodu.

V poslední době jsem pracoval ve veřejné správě na střekovské radnici, kde jsem byl odpovědný m.j. za likvidaci následků povodní 2002, dále jsem pracoval v energetice obnovitelných zdrojů a nyní úspěšně plním povinnosti  technického náměstka ředitele v Dopravním podniku města Ústí nad Labem.

V komunální politice – lépe řečeno v Zastupitelstvu MO Střekov – aktivně pracuji 4 roky. Ale prostředí znám i z druhé strany, z pozice úředníka. Jsem odborně a morálně připraven plnohodnotně zastávat  funkci starosty Střekova.

Zasadím se se o citelné posílení bezpečnosti na dolním Střekově a v okolí Šafaříkova náměstí.  Budu prosazovat zajištění podmínek pro solidní fungování Sboru dobrovolných hasičů na Střekově.  Pomohu prosadit smysluplné využití budovy bývalého Činoherního studia, případně Krajského soudu.  Bude zastupitelem i pro obyvatele Brné, Sebuzína, Církvic, Svádova, Kojetic, Nové Vsi, Olšinek, Olešnice a Budova.

Poctivá práce pro lidi ze zanedbávaného městského obvodu Střekov.

Prosadím vyšší než současnou nulovou podporu sportovních aktivit seniorů.

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ÚSTECKÝ KRAJ

Hradiště 97/4
400 01 Ústí nad Labem

info@ula.top09.cz
telefon: +420 412870305

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Radka Ostřížová

radka.ostrizova@top09.cz

telefon: +420 734441761

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme