14. 10. 2013

Ahoj Radime,

protože se trochu známe, budu ti při rozhovoru tykat, nevadí?

 

1)      Čím se vlastně živíš, byla jednou z motivací vstoupit do politiky i ekonomická stránka věci?

Pracuji již více jak 20 let u největší telekomunikační společnosti v ČR. Poslední tři roky jako vedoucí týmu, který realizuje datové služby v Ústeckém a Libereckém kraji. Zodpovídám za řadu projektů, včasnou realizaci a servis.  Jsem odpovědný za rozpočet mého oddělení a dvě desítky podřízených.  V podstatě specializovaná projektově řízená práce. Můj zaměstnavatel patří mezi nejlepší na trhu. To platí i pro odměňování a pracovní zázemí. Abych pravdu řekl, nevím úplně přesně jaký je plat poslance a ani nevím, co mu hradí erár a co si hradí sám ze svých náhrad. Budu to řešit pouze v okamžiku, budu-li ve volbách úspěšný – což se může zdát z 21. místa na kandidátce i tak jako smělá úvaha. Mám ještě vedlejší drobný příjem plynoucí z funkce člena dozorčí rady a.s. a člena komise při radě města Ústí nad Labem.

2)      Představ nám prosím tě své místo bydliště, ženu a děti. A co nějaká domácí zvířátka?

Formálně mám bydliště na Klíši v Ústí nad Labem. Tam jsem se narodil, chodil do MŠ, ZŠ, střední školu i univerzitu, tam i pracuji.  V Ústí chodí nyní do mateřské školy i moje dcera Dorota a na základní školu Vojnovičova  synové Tadeáš a Jonáš.  Oba hrají za FK Ústí fotbal. Fotbal a dcerky gymnastika a zejména logistika s tím spojená, vyplňuje velkou část volného času mého a zejména mé ženy.

Samozřejmě ty mě znáš z Tisé. Kousek za cedulí obce Tisá máme domek na samotě u lesa. Tam jsem nyní asi nejvíce „doma“. Mám tam plno kamarádů, plno aktivit. Jsem tam statutář občanského sdružení (www.ostisa.cz ). Mám to tam velmi rád. Je to v podstatě ústecké předměstí – 12 minut do práce. 

Mimo jedné manželky a třech dětí máme labradora Garpa – dle Irvinga, ale už velmi starého a nemocného.

3)      Co tě teď vedlo ke vstupu do velké politiky? Už jsi to mohl udělat určitě dříve…

Do velké politiky jsem zatím nevstoupil. Vstoupím, pokud budu zvolen. Určité věci se mi nelíbily v  Tisé. Nejdříve jsme „občansky“ protestovali. Přišli jsme na to, že je naprosto legitimní a daleko více efektivní, mít své demokraticky zvolené zastupitele. Tím jsem se dostal do kontaktu s politikou. Pokud chci ovlivnit vnější svět a jeho dopady na mne a mou rodinu, pokud chci, aby šly věci jiným směrem, pokud s něčím nesouhlasím, nikdo můj názor neprosadí lépe, než to udělám já a politika je dle mého ta nejsnazší cesta. Každý jsme individuum se svým pohledem na svět, sny a vizí. Vstoupil jsem do TOP 09. Stal jsem se členem okresního výboru TOP 09 a následně krajského. Přes řadu názorových střetů v ústecké organizaci kolegové z krajského vedení moji práci a potenciál ohodnotili nominací na kandidátku do PS, která byla schválena celostátním vedením. Dříve jsem se věnoval předsedování v horolezeckém oddílu a pak občanskému sdružení….  asi nyní nazrál ten čas. Mám zkušenosti z podnikání, zaměstnání, občanské společnosti, vystudoval jsem až po třicítce hospodářskou politiku z čistého zájmu o obor a státnicoval za „samé“.

4)      Vybral sis pravicovou konzervativní stranu – předpokládám, že ti vyhovuje většina programu TOPky, ale přece jen, je něco, co ti vyloženě „sedí“?

Já jsem ten naprosto typický příklad toho, že demokracie uvnitř TOP 09 funguje. Neznámý příchozí je během dvou let na kandidátce. Bez vazeb, známých a v podstatě bez peněz. Naprosto určitě mi sedí právě to, že nejsme stranou politických veteránů, kteří mají poslancování jako celoživotní zaměstnání. Přes své konzervativní hodnoty jsme dynamičtí uvnitř i navenek. V programu se line jako červená nit důraz na osobní odpovědnost. Důraz na pracovitost, motivaci a vůli. Odpovědnost k budoucím generacím i přírodě. My jsme od toho, abychom se starali o sebe, své rodiny a stát. Stát nám to má vracet pouze v podobě tzv. veřejných statků. Na nic jiného bychom ho neměli potřebovat. Právě to mi vyhovuje. Představa štíhlého efektivního státu je mi sympatická. K tomuto cíli máme nyní velmi daleko. Stát přerozděluje rok od roku čím dál více HDP a zasahuje čím dál více do všech lidských aktivit. To se mi příčí. Domnívám se, že si každý jedinec či firma rozhodne o svých penězích a aktivitách lépe než státní úředník.  Není to pouze v rovině ekonomické, ale i v rovině sociální. Byrokratické nástroje, předpisy a zákony nahrazují tradiční funkce rodiny, přirozené mezigenerační solidarity, podkopávají občanskou společnost.  Nikdy jsme nebyli přes deklarovanou svobodu blíže k orwelovské společnosti či mašinérii pana „K“ ze Zámku Franze Kafky. Je to někde v nás. Já chci svým drobným dílem přispět ke změně a strana TOP 09 řešení nabízí.

5)      Máš nějaké nosné téma, kterým by ses, samozřejmě v případě zvolení, rád v Parlamentu zabýval?

Zcela určitě se chci zasadit o snížení mandatorních výdajů - příspěvků a dávek na kde co. Chci podmínit u zdravých nezaměstnaných spoluobčanů konkrétní příspěvky protihodnotou poskytnutou společnosti. Povede to k udržení pracovních návyků. Sníží se sociální napětí. Můžeme tomu říkat veřejná služba, která nemusí znamenat pouze zametání v oranžové vestě. Je třeba, aby byl zákon v souladu s ústavou. Cestou může být i vytvoření pracovních míst příspěvkovými organizacemi a státními podniky zejména pro ty, kteří jsou v komerčním sektoru s tlakem na produktivitu práce nezaměstnatelní. Není normální, aby se podpora státu blížila či dokonce převyšovala příjem těch, kteří pracují.  Pokud výdaje rozmělňujeme, nedostává se dost finančních prostředků pro seniory a skutečně hendikepované a potřebné.

Dalším tématem je regionální rozvoj, který v Ústeckém kraji nemůže stát na primárním sektoru dobývání surovin, který vytlačuje vyšší formy a Ústecký kraj dovedl tam, kde je. Není náhoda, že v mnoha statistických ukazatelích vybočuje právě kraj Ústecký a Moravskoslezský.

6)      Co bys řekl na argument, že větší šanci na úspěch ve volbách mají lidé z měst, protože jsou více na očích jak voličům, tak médiím?

Určitě u voličů hraje roli to, zda je kandidát právě z jejich města. Pak mají výhodu velké volební obvody. Určitý patriotismus zde funguje. Roli hraje i určitý politický marketing spojený s funkcemi v komunální politice. Voliči už bohužel moc nerozlišují ty, za kterými je konkrétní práce od těch, kteří pouze stříhají pásky, řeční v divadlech a prezentují svůj obličej na billboardech.  Co se týká médií tak to je i o dobrých rétorech, „sympaťácích“, vizionářích, či těch, kteří výrazně vybočují z řady. Jedno období byla média plná starosty Jindřichovic pod Smrkem – což není jistě velké město. Měl originální názory a pohledy.

7)      Myslíš, že se dá z daleké Prahy ovlivnit běžný život v kdysi i dnes těžce zkoušeném severočeském pohraničí?

Naprosto jistě ano. Někteří politici jsou toho živoucím důkazem. Právě na tom, jak politik pracuje pro svůj region a hájí jeho zájmy je vidět, jak dalece bylo motivací pouze získat funkci a jak dalece je to odraz toho, že chce zastupovat své voliče a region. Nehovořím o „porcování medvěda,“. Je třeba být v kontaktu se svým regionem a voliči a přenášet zpětnou vazbu. Vše co funguje v Praze, určitě nebude fungovat v Šluknovském výběžku.

8)      Co by se mělo změnit, aby se náš region dál nepropadal do sociálně-ekonomických problémů?

Částečně jsem odpověděl v předchozích otázkách. Dnes odchází vzdělaní lidé a lidé schopní tvořit hodnoty do jiných regionů a zejména Prahy. Naopak se do Ústeckého kraje stěhují sociálně slabší za levným bydlením.  Je zde zejména mezi Bílinou a Sokolovem velmi zasažené životní prostředí povrchovou těžbou uhlí. TOP 09 je nyní v podstatě jediná strana, která nepřipouští prolomení těžebních limitů za stávajícího masivního vývozu elektrické energie do zahraničí. Stávající stav není dobrým potenciálem pro lokaci firem, které generují vysokou přidanou hodnotu.

Hodně je to o lidech. Naprosto stěžejní je spolupráce státní správy, samosprávy, vzdělávacích institucí a komerčního sektoru. Žádný z pilířů nemůže efektivně fungovat samostatně. Rozdíly mezi kraji nejsou vůbec o množství peněz. Zrovna kraj Ústecký byl jedním z největších příjemců EU dotací. Podstatné je to, jak efektivně a koncepčně s dlouhodobým horizontem za široké spolupráce lze přetavit peníze v konkrétní hodnoty, které jsou přínosem pro region a jeho občany.  Pokud se peníze investují do projektů, které nestartují budoucí růst, nevytváří pracovní místa a udržitelná jsou pouze na papíře, tak je to špatně. Zóny za miliardy typu Havráň či Triangl neřeší nic. Je to pomník předchozích vedení kraje, ale i vedení měst a sociálně demokratických vlád.

Krádeže za bílého dne a korupci v ROPu Severozápad je zbytečné zmiňovat. Velkým problémem je nekompetentní personální management bez ohledu na to, zda zprava či zleva.  Je třeba oddělit výkon státní správy a politiku.

9)      Znám tě z regionu Tiských stěn, kde patříš mezi ty, kterým se podařilo rozhýbat něco, čemu se dá říct občanská společnost – pořád se něco děje a je do toho zapojena významná část i původně neaktivních obyvatel. Jak se ti to podařilo?

Nasazení, entuziasmus, vůle a paradoxně vůbec ne peníze, které se často dávají na první místo. Není to zdaleka jen moje zásluha.  V Tisé je konstelace lidí, kteří jsou ochotní udělat něco pro své aktivní vyžití a přiložit ruku k dílu. Je to muzika, divadlo, sport, výstavy a výtvarno…. myslím, že si každý najde to své, pokud se chce aktivně zapojit. Nejsem si jist, zda to samé může fungovat i ve velkých městech.

10)   Jak bylo těžké rozjet akci, na jejímž konci jsou panely o historii Tisé? Myslím totiž, že jsou určeny nejen českým a německým turistům, ale konfrontují s vlastní historií i starousedlíky…

Je to přesně jak píšeš. První přednáška, která navazuje na venkovní prezentaci bude již v pátek 1. listopadu. Je to zásluha zejména Tomáše Kratochvíla a jeho rodiny. Samozřejmě pomohly místní firmy, obecní úřad, řada kamarádů a Ústecká komunitní nadace.

11)   Bude nějak tvá aktivita směrem do historie regionu pokračovat?

Jsem naprosto uchvácen tím, co zde naší předchůdci dokázali vybudovat. V některých ohledech jsme se dosud nepřiblížili. Odsun Čechů před druhou světovou válkou a následný odsun Němců byl velkým zásahem do integrity zde na severu.

12)   Mohl bys představit některé další aktivity, kterými se zabýváš?

Mimo své práce a rodiny jsem členem „sportovní komise“ při radě města Ústí nad Labem. Povedlo se nám zásadně pozměnit koncepci sportu a precizovat pravidla, ale jsme zatím na půl cesty. Město musí mít „velkou“ koncepci, kde bude zahrnut městský stadion a jeho současná rekonstrukce za 170 mil. Kč, síť sportovišť ….atd. Bohužel do takové hloubky na magistrátu nikdo nejde. Jsou to často velmi nesystémová a ekonomickou rozvahou nepodložená rozhodnutí, kde hrají roli jiné “vstupy“.

Permanentně něco studuju formálně i neformálně. Přemýšlím o doktorandském studiu. Uvidíme.

 13)   A vůbec, máš čas na nějaké koníčky?

Stále lezu po skalách (rekreačně), lyžuji, cestuji s rodinou většinou se stanem, mám rád power kiting, volnočasově dělám thai box a vedu i takové kondiční tréninky pro přátele a jejich děti. Mám již 10 let mezinárodní jachtařskou licenci. Snažím se nyní už jen s rodinou vyrazit na moře. Když není dost peněz na pronájem plachetnice, tak jezdíme na kajaku…. Jsem asi hyperaktivní, ale stíhám i číst, poslouchat muziku a občas zajít do Činoheráku…. Ona je mým motorem i moje žena. Občas je malinko rozmrzelá z mých aktivit mimo rodinu, ale sama chodí s novými „nápady“ typu jóga, skialpy, vedoucí fotbalového týmu atp.. U ní to není nikdy jen nějaký chvilkový výstřelek. Jsme oba aktivní a docela zarputilí.

Díky za rozhovor

 Jirka Řehák Teplice - Tisá

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme