× Pohněme s tím. Společně!

TOP 09 v Ústí nad Labem představila volební program

18. 8. 2014

TOP 09 v Ústí nad Labem představila program pro podzimní komunální volby.

Radim Bzura k němu říká: "Naším cílem je otevřená radnice, která bude občanům, podnikatelům a institucím partnerem. Budeme zveřejňovat všechny smlouvy a poptávková řízení na Internetu a to včetně organizací vlastněných městem. Naším cílem je vést dialog se všemi účastníky lokálního rozvoje - ústeckou univerzitu a podnikatele nevyjímaje. Není možné vést nadále zákopovou válku, která se negativně odráží na mediálním obrazu města a má dopad na kvalitu života občanů. Je nutné postupovat koncepčně a uvážlivě, aby se Ústecký region stal znovu prosperujícím centrem podnikání, výroby a vzdělanosti. 

K sociální stabilitě může vést pouze ekonomická prosperita a stoupající zaměstnanost podpořená sociálními programy a projekty prevence kriminality. Nevěříme na jednoduchá hesla a plány na vzdušné zámky naprosto mimo ekonomickou realitu již nyní dramaticky zadluženého města. 

Sounáležitost s místem a místní patriotismus je třeba založit nejen na přírodních krásách okolí, ale i na ekonomické prosperitě, sportu, kultuře a vzdělání,  které k městu neoddělitelně patří."

Volební program Ústí nad Labem Komunál 2014

Kraj:
Okres:
Obec:
Městská část:
Statusy území:
Kandidátka:

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Statutární město: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem, Ústecký)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Radim Bzura

Ing. Radim Bzura

39 let

manažer v IT

 

Narodil jsem se v Ústí nad Labem v roce 1975.  Vystudoval jsem hospodářskou politiku a správu se zaměřením na regionální rozvoj na Univerzitě J. E. Purkyně. Jsem ženatý, mám 3 děti.

Pracuji v Ústí nad Labem, ve velké telekomunikační firmě řídím tým IT projektových specialistů a techniků pro Ústecký a Liberecký kraj. .

V Ústí nad Labem jsem byl osm let předsedou horolezeckého oddílu TJ Spartak. Byl jsem také členem komise mládeže a sportu a členem dozorčí rady městské společnosti Metropolnet a. s. Z obou funkcí jsem byl na jaře 2014 Radou města odvolán, pravděpodobně za kritiku stávajícího vedení města a kvůli  dotazům na hospodaření města a městských akciových společností.

Jsem členem několika občanských sdružení, které připravují kulturní a sportovní aktivity pro volný čas,  mapují historii českého pohraničí a podílejí se na záchraně památek.

Za TOP 09 kandiduji na post primátora ve Statutárním městě Ústí nad Labem. Chci uplatnit svou dvacetiletou profesní praxi, vzdělání a zkušenosti.

Zasadím se o transparentní hospodaření města, zveřejňování všech smluv a otevřenou a přátelskou veřejnou správu. Budu prosazovat koncepční a uvážlivé kroky opřené o diskusi s veřejností a to nejen odbornou. Budu hájit zájmy všech občanů a vytvářet dobré zázemí a klima pro ekonomický růst a prosperitu, která je také zárukou sociálního smíru a bezpečí. Chci vybudovat komunikaci mezi všemi aktéry lokálního rozvoje – podnikateli, univerzitou, dalšími ostatními vzdělávacími institucemi a občanskou společností.

Má motivace pro kandidaturu na post primátora vychází z potřeby aktivně se podílet na každodenním rozvoji našeho města.  Jsem zárukou toho, že nebudou tolerovány jakékoli korupční praktiky a nezákonnost. Zasadím se o řízení města pouze na základě výkonu a odbornosti. Mezi mé hodnoty patří tvořivost, aktivita a lidská svoboda.  

39 manažer v IT Klíše TOP 09
2. Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší

Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší

51 let

ředitelka MŠ, vysokoškolský pedagog

Po studiích na střední škole od r. 1982 pracuji v mateřské škole, nejdříve jako učitelka a od r. 1992 (až doposud), jako ředitelka mateřské školy Motýlek v Ústí n. L. – Krásné Březno. Po vystudování dvou vysokých škol při zaměstnání působím v oboru vzdělávání dětí v předškolním věku i v rovině teoretické a to jako vysokoškolský pedagog na PF UJEP v Ústí nad Labem. Mým koníčkem je sport a práce u dětí, od dětství jsem byla sportovně  hudebně založená, vrcholově jsem se věnovala atletice a absolvovala dva stupně v LŠU ve hře na klavír.

Komunální politice se věnuji aktivně od roku 2010. Za stranu TOP 09  jsem se v minulých komunálních volbách stala zastupitelkou. Od ledna roku 2013 jsem byla zvolena zastupitelstvem jako radní ústeckého obvodu Neštěmice. Jsem členkou  školské komise Rady města Ústí nad Labem od roku 2013. 

Za TOP09 jsem od roku 2012 členem krajského výboru a nyní členem regionálního výboru TOP 09 v Ústí nad Labem.

Svůj obvod znám velmi dobře, v Krásném Březně žiji od narození. Nejdříve v Matiční ulici a po té do současnosti v sídlišti Keplerova, kde i pracuji.
Městský obvod Neštěmice, jeho tři městské čtvrti Krásné Březno, Neštěmice a Mojžíř nemají v současné době dobrou pověst. Přitom jde o místa se zajímavými tradicemi a místy.
Z kdysi krásné městské čtvrti se stalo místo, kterému se obecné začalo říkat sociálně vyloučená oblast. Bohužel život v našem obvodu už nevrátíme do úrovně, v jaké ho pamatují místní starousedlíci. Některé věci jsou nevratné, tím nemyslím skladbu obyvatel. Bylo jiné prostředí, krásné, rozmanité. Kde bývaly louky a zahrady, máme dnes sídliště panelových domů. Co můžeme však ovlivnit, je úroveň, kvalita a v neposlední řadě bezpečnost našeho bydlení.

Mým zájmem a věřím, že i zájmem většiny obyvatel je, aby se v našem obvodu prokazatelně zlepšovala úroveň bydlení. Mou prioritou je prosazovat příjemnější bydlení, čistotu a pořádek, řešit parkování vozidel a v neposlední řadě mít možnost alespoň částečně spolurozhodovat o složení obyvatel našeho obvodu. 

 

51 ředitelka MŠ, vysokoškolský pedagog Krásné Březno TOP 09
3. JUDr. Ilona Tajchnerová

JUDr. Ilona Tajchnerová

61 let

advokát

JUDr. Ilona Tajchnerová se narodila v roce 1953 v Mostě. Je absolventkou Právnické fakulty UK Praha a pracuje jako advokát v Ústí nad Labem. Vedle toho je také zapsanou mediátorkou. Je vdaná, má dvě dospělé děti.

 

JUDr. Tajchnerová je členem zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – město a členkou rady tohoto městského obvodu. Zajímá ji kultura, a to především kultura v Ústí nad Labem a všemi dostupnými prostředky usiluje o zachování původní tvorby ve městě.

 

Zajímá ji bezpečnost občanů města, a to nejen malých dětí, ale také starších občanů a hledá způsob jejich aktivního zapojení do dění ve městě.

61 advokát Skorotice TOP 09
4. Ing. Jiří Brodský

Ing. Jiří Brodský

69 let

ekonom

Ing. Jiří Brodský, narozen 1945, ekonom

Pocházím z rodu poválečných ústeckých kantorů a jejich odvážný politický postoj, mnohdy krutost tehdejší doby a vlastní nabyté zkušenosti mne přivedly v roce 1994 do komunální politiky. Ekonom, zaměřený na informační technologie, starosta městského obvodu se specializací na komunální finance,  ale také pedagog na ústecké univerzitě, to byly, kromě výkonu dalších veřejných funkcí, hlavní proudy mé činnosti. Předvídatelnost rozhodování, úcta k tradicím a odpovědnost bych si určitě zvolil jako svoje krédo.

69 ekonom Severní Terasa TOP 09
5. Marie Jakubcová

Marie Jakubcová

53 let

úřednice

Marie Jakubcová, narodila se v Benešově u Prahy v roce 1961. Vyučila se kadeřnicí, poté studovala na Střední ekonomické škole a následně absolvovala 3 semestry pedagogického minima - obor učitelství na UJEP Ústí n. L.

Nejdříve pracovala jako úřednice na ÚMO Ústí n. L. - město. Následně 10 let byla zaměstnána jako učitelka na Střední škole a nyní opět pracuje jako úřednice. Je 12 let lektorkou pražské firmy, která pořádá rekvalifikační kurzy-obor kadeřnice pro Ústecký kraj. Je vdaná, má 2 dospělé děti. Je členkou komise prevence kriminality Magistrátu města Ústí n. L. Zastupitelstvem města Ústí n. L. byla schválena jako přísedící u Okresního soudu v Ústí n. L. a zároveň krajským úřadem jako přísedící u Krajského soudu v Ústí n. L.

Aktivně pracuje v komisi prevence kriminality a hlavním tématem je šikana na školách a postavení starších lidí v naší společnosti.

 

53 úřednice Klíše TOP 09
6. Bc. Irena Skálová

Bc. Irena Skálová

36 let

oční optik, optometrista

Povolání : oční optik, optometrista

 

Jsem absolventem Gymnázia v Ústí n.L., VOŠ Merhautovy v Brně, v oboru oční optik, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor optometrie. Mám certifikát z liberálně-konzervativní akademie CEVRO.

Svou odbornou profesi vykonávám v rodinné firmě.

 

Politické zkušenosti :

Po volbách v roce 2010 jsem se stala zastupitelem Městské části Severní Terasa a zároveň členem finančního výboru. Od roku 2012 jsem členem kontrolního výboru na Magistrátu města Ústí n.L.

Jsem členem krajského předsednictva TOP 09 a nyní členem regionálního výboru TOP 09.

V roce 2013 jsem kandidovala do PS ČR jako kandidátka č. 1 za okres Ústí nad Labem

 

Politická práce a výsledky :

Jako opoziční zastupitel jsem připomínkovala projednání územního plánu na městských obvodech.

Byla jsem iniciátorem zákazu podomního prodeje a po projednání v orgánech města tato změna Tržního řádu nabyla účinnosti 5.10.2013.

Vystoupila jsem s projevem na demonstraci za zachování limitů těžby.

Veřejně jsem vystupovala a žádala zastupitele města, aby se uvážlivě rozhodovali v kauze Činoherního divadla o.p.s. Jsem zásadně proti politizování kultury.

Nepřetržitě jsem přenášela podněty od občanů na úřad obvodu i magistrát a snažila se předjednat řešení problémů.

 

Politický cíl :

V Ústí nad Labem jsem narodila, žiji zde a chci žít i nadále.  Jsem ochotna věnovat svou energii a volný čas ve prospěch rozvoje našeho města. Chtěla bych se zasadit o obnovení aktivní politiky města na podporu drobných a středních podnikatelů.

36 oční optik, optometrista Severní Terasa TOP 09
7. RNDr. Martin Švec, Ph.D.

RNDr. Martin Švec, Ph.D.

37 let

vysokoškolský pedagog

Vyhledávám společnost lidí i samotu hlubokých lesů, nedostupné strmé vrcholy hor i klidné hladiny řek, složité myšlenkové konstrukce i jednoduché melodické písně. Vyhledávám kontrasty. A také jednoduchá a fungující řešení. Civilním zaměstnáním jsem vysokoškolský pedagog.

37 vysokoškolský pedagog Klíše bezpp
8. Luboš Škaloud

Luboš Škaloud

43 let

programátor

Narodil jsem se před 43 lety v Liberci. S rodinou jsme se přestěhovali na Střekov v roce 1980 od té doby zde s přerušením 10 let stále žiji. Jsem absolventem Gymnázia.

Jsem ženatý a mám tři děti. Střekov stále považuji jako dobré místo k bydlení..

Jako profesi mám obor programování.

 

V poslední době pracuji jako člen komise Životního prostředí na magistrátu v Ústí nad Labem, kde se snažím prosadit pozitivní změny v této oblasti.

V komunální politice jsem sice nováček, ale to nic nemění na mém zájmu o dění na komunální úrovni po delší dobu.

 

Mojí prioritou bude zvýšení počtu, kvality, čistoty a vybavenosti dětských hrišť. Zlepším bezpečnost dětí na veřejných prostranstvích.
Pomohu zvýšít dohled a kontrolu majitelů psů s důrazem na čistotu, náhubek a psí známku.Prosadím zvýšení počtu košů na psí exkrementy.

Budu se zasazovat o vytvoření městské pláže ve stylu odpočinkové zóny na střekovské straně v Ústí nad Labem
Myslím si, že Střekovu by se měl navrátit ztracený status výkladní skříně a místa dobrého bydlení v Ústí nad Labem.

 

 

43 programátor Střekov TOP 09
9. Bc. Martin Fišer

Bc. Martin Fišer

27 let

student VŠ, OSVČ

Narodil jsem se v Ústí nad Labem, kde 27 let žiji, studuji a pracuji. Vystudoval jsem Jazykovou základní školu Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem, Gymnázium Stavbařů (dnes Dr. Václava Šmejkala) v Ústí nad Labem a Vysokou školu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, bakalářský obor Geografie střední Evropy. Nyní se nacházím před dokončením magisterského studia Geografie na téže univerzitě a fakultě. Odmalička jsem byl sportovně i hudebně založený, vrcholově jsem se věnoval florbalu a badmintonu a hře na klavír a na kytaru. I proto je jedno z mých klíčových poslání podpora všech sportů a podpora mládeže bez rozdílů a vytvoření tradiční kulturní scény v Ústí nad Labem.

 

Jsem členem Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UJEP a dále od roku 2011 zastupitelem městského obvodu Ústí nad Labem – město a od roku 2013 radním v tomto městském obvodu. Mým posláním v tomto volebním období je podpora výstavby dětských hřišť, rekonstrukce veřejných prostranství včetně chodníků a parků a v neposlední řadě zvýšení kulturní gramotnosti v tomto obvodě.

 

Mojí vizí v příštím volebním období je rozvoj kulturního a sportovního života v tomto městě a v městském obvodu, zkvalitnění infrastruktury a zlepšení dopravní situace ve městě, zlepšení komunikace městského obvodu a Magistrátu s obyvateli tohoto města a naslouchání a řešení jejich problémů.

27 student VŠ, OSVČ Ústí nad Labem-centrum TOP 09
10. Ing. Jiří Randák

Ing. Jiří Randák

57 let

manažer

Hlavní téma – slogan: Poctivá práce pro lidi ze zanedbávaného městského obvodu Střekov

 

Narodil se před 57 lety v Karlových Varech. Po studiích na dopravní průmyslovce v Plzni a Vysoké škole dopravní v Žilině žije a pracuje v Ústí nad Labem od roku 1980. Je ženatý, má dvě své a dvě vyženěné děti. Je tělem i duší Střekovák. Miluje Ústí nad Labem a jeho nádhernou okolní přírodu.

V poslední době pracoval ve veřejné správě na střekovské radnici, kde byl odpovědný m.j. za likvidaci následků povodní 2002, dále pracoval v energetice obnovitelných zdrojů a nyní úspěšně plní povinnosti  technického náměstka ředitele v místním Dopravním podniku.

V komunální politice – lépe řečeno v Zastupitelstvu MO Střekov – aktivně pracuje 4 roky. Ale prostředí zná i z druhé strany, z pozice úředníka. Je odborně a morálně připraven plnohodnotně zastávat i funkci starosty Střekova.

Bude-li Vámi zvolen, chce se prioritně věnovat následujícím tématům:

1) Zasadí se o citelné posílení bezpečnosti na dolním Střekově a v okolí Šafaříkova náměstí.

2) Bude prosazovat zajištění podmínek pro solidní fungování Sboru dobrovolných hasičů na Střekově.

3) Pomůže prosadit smysluplné využití budovy bývalého Činoherního studia, případně Krajského soudu.

4) Bude zastupitelem i pro obyvatele Brné, Sebuzína, Církvic, Svádova, Kojetic, Nové Vsi, Olšinek, Olešnice a Budova.

57 manažer Střekov TOP 09
11. Ing. Vlastimír Mucha

Ing. Vlastimír Mucha

45 let

projektový manažer

Povolání: Projektový manažer

Absolvent Gymnázia v Chomutové a následně Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině v oboru Provoz a ekonomika dopravy a spojů.

Ženatý, dvě děti.

 

Chci žít ve městě, které bude pro mé děti bezpečné při cestě do školy i při společné vyjížďce na kole.

Chci žít ve městě, kde kultura nebude znamenat jen kamenné divadlo a multikino.

Chci žít ve městě, kde bude prostor na setkání s mými přáteli.

Chci žít ve městě, které bude čisté, a to nejen na ulicích, ale i svým hospodařením.

Chci žít ve městě, po vyslovení jehož jména uslyším odpověď:  „Tam bydlíš? Ty se máš!“.

45 projektový manažer Klíše TOP 09
12. MUDr. Vladimír Novák

MUDr. Vladimír Novák

62 let

lékař

Povolání: lékař neurolog s specializací EMG

Po absolvování gymnázia v Chomutově jsem vystudoval Lékařskou fakultu UK. Po dokončení  jsem nastoupil na neurologické oddělení v Chomutově. Na základě nabídky úzké specializace v neurologii (elektrodiagnostika) jsem  se s rodinou v roce 1989 přestěhoval do Ústí nad Labem, kde na sídlišti v Dobětících bydlím doposud. Od roku 1995 se jako OSVČ specializuji se na neurologickou elektrodiagnostiku. S manželkou jsme vychovali dvě děti, které dosáhly VŠ vzdělání a dnes již mají své rodiny.

Jsem členem strany TOP 09.

V komunální politice bych se chtěl angažovat v následujících oblasteh:

-          Bezpečnost

-          Čistota a pořádek

-          Doprava   

        - opravy komunikací

        - problémy s parkováním

             - veřejná doprava (zachování páteřní dopravy trolejbusy, zachování tras a intervalů,

               obnova  vozového parku, nový odbavovací a informační systém)

-          Transparentní  financování z veřejných prostředků

62 lékař Severní Terasa TOP 09
13. Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

41 let

pedagog na FSE UJEP

Narodil jsem se v Ústí nad Labem. Po maturitě na SPŠ strojní a elektrotechnické jsem absolvoval bakalářské studium regionálního a lokálního rozvoje a inženýrské studium ekonomie a managementu se specializací na veřejný sektor, obojí jsem vystudoval na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2011 jsem dokončil doktorské studium sociální geografie a regionální rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1999-2001 jsem pracoval na pozici ekonoma v nevládní neziskové organizaci Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Ústí nad Labem. Od roku 2001 působím Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem, Katedře regionálního a lokálního rozvoje a specializuji se na otázky sociálního a ekonomického rozvoje měst a regionů, zvláště v Ústeckém kraji.

Mezi mé zájmy patří kinematografie, historie, hudba mnoha žánrů a zejména cestování. Aktivně ovládám anglický jazyk. Jsem ženatý, mám dva syny a dceru.

Jako ústecký patriot se občansky a profesně zajímám o veřejný život a rozvoj našeho města, které má sice značný rozvojový potenciál, ale bohužel stále není plně využit. Mým cílem je vytvořit maximálně transparentní řízení a hospodaření města a vytvořit z našeho města příjemné a atraktivní místo pro život.

41 pedagog na FSE UJEP Všebořice bezpp
14. Bc. Radim Novák

Bc. Radim Novák

36 let

profesionální sportove - brnakář FK Ústí n.L.

Po většinu svého života se živím jako sportovec či trenér, ať už v Jablonci nad Nisou, Varnsdorfu a posledních 9 let v Ústí nad Labem, odkud i pocházím a bydlím zde. A proto mi také není lhostejné jak vypadá politika v našem městě a rozhodl jsem se pro to něco dělat, i když zatím jen v malé míře.

36 profesionální sportove - brnakář FK Ústí n.L. Ústí nad Labem-centrum bezpp
15. Ing. Petr Landa

Ing. Petr Landa

42 let

jednatel firmy

Narodil jsem se 30.4.1972 v Děčíně a od svých 3.let žiji v Ústí nad Labem na

Severní Terase. V roce 1990 jsem ukončil Střední průmyslová škola chemickou. V letech

1991 – 1994 jsem absolvoval bakalářské studium na Fakultě sociálně ekonomické při

Univerzitě J.E Purkyně v Ústí nad Labem a v letech 1995 – 1997 inženýrské studium.

Profesní zkušenosti posledních 10 let:

o 01/2005 – ekonomické, finanční a marketingové poradenství – zakladatel a

jednatel konzultační firmy PGM Consulting s.r.o.

o komplexní poradenství v grantových projektech pro MSP, korporáty a obce

o 08/2004 – 05 /2005 – realizace projektu vybudování stylového značkového

penzionu Pohádka v Třeboni

o 05/2007 – otevření značkové netradiční kavárny, cukrárny POHÁDKA v

Třeboni

MÉ MOTTO: ÚSTÍ – MĚSTO PŘÍVĚTIVÉ

Zájmy: divadlo, hudba, sport, četba, cestování

Osobní údaje:

ženatý s třemi dětmi – Jakub 12 let, Lukáš 8 let, Barbora 3 roky

42 jednatel firmy Severní Terasa bezpp
16. Lukáš Pokrupa, MBA

Lukáš Pokrupa, MBA

40 let

obchodní ředitel

Je absolventem Pražské mezinárodní manažerské školy ( PIBS ) při VŠE v Praze. Po studiích průmyslové automatizace nastoupil do společnosti SPT Telecom, s.p. na pozici technika digitálních systémů. Ve společnosti zastával několik dalších funkcí, byl zodpovědný za rozvoj obchodních příležitostí severních a východních Čech. V roce 2004 nastoupil na pozici obchodního ředitele společnosti Adler Czech se zodpovědností za rozšíření pozice na trhu ve střední Evropě. V roce 2007 přijal zodpovědnost a kompetenci za obchodní aktivity ve společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. za které zodpovídá dodnes v roli obchodního ředitele. V roce 2010 úspěšně absolvoval pražskou manažerskou školu PIBS titulem MBA. Je ženatý, má dvě děti. Ve volném čase se věnuje cestování, sportu a motocyklu Suzuki introoder 1800.

40 obchodní ředitel Severní Terasa TOP 09
17. Jan Pezl

Jan Pezl

43 let

operátor

Jan Pezl se narodil 30. 10. 1970 v Ústí nad Labem, kde také žije. Je rozvedený, má syna (11 let). V roce 1989 vystudoval střední ekonomickou školu. Vyjma několikaletého působení ve finanční sféře a podnikání v pohostinství dlouhodobě pracuje v soukromé firmě na Střekově. V politice se věnuje převážně ekonomickým oblastem a bezpečnosti, zajímá se i o kulturní politiku a volnočasové aktivity. Zájmy - cestování, historie, četba.

43 operátor Střekov TOP 09
18. Bc. Kateřina Háma Marksová

Bc. Kateřina Háma Marksová

43 let

konzultantka

43 konzultantka Klíše TOP 09
19. Martina Fišer Audyová 37 bankovní úřednice Všebořice TOP 09
20. Ing. Zdeněk Bureš

Ing. Zdeněk Bureš

43 let

finanční ředitel

Narodil jsem se 1971 a od té doby bydlím v Ústí nad Labem. V současné době žiji se svou rodinou ve čtvrti Severní Terasa.

V roce 1989 jsem úspěšně složil maturitní zkoušku na Gymnáziu Ústí nad Labem. Od roku 2002 jsem začal studovat studijní obor podniková ekonomika na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2007 jsem úspěšně ukončil studium závěrečnou zkouškou.

V letech 1992-1998 jsem pracoval na různých pozicích ve státní správě. V roce 1998 jsem nastoupil do společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem, ve kterém jsem od roku 2001 zastával funkci vedoucího střediska informatiky. Od roku 2008 pracuji jako finanční ředitel soukromé společnosti.

Mezi mé zájmy patří: rodina, historie, ICT, cestování a turistika, sport, hudba a přírodní vědy. Ve volných chvílích velice rád maluji.

Politické dění sleduji delší dobu a stav politické kultury v našem městě mě dlouho trápil. Nespokojenost mě utvrdila v rozhodnutí aktivně se podílet na změně jejího obrazu v očích veřejnosti. Rád bych pomohl městu Ústí nad Labem ke změně na moderní město, kde bude radost bydlet.

Proč TOP 09? Program TOP 09 je mi velmi blízký a sympatický pro své konzervativní myšlenky.

43 finanční ředitel Severní Terasa TOP 09
21. Ing. Jan Povolný

Ing. Jan Povolný

38 let

manažer ICT

Ing. Jan Povolný je rodákem z Ústí nad Labem, kde od roku 1976 žije a v současnosti také pracuje. Je ženatý a má tři syny. Od roku 2003 je zaměstnán na Fakultě výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně, kde v současnosti vykonává funkci vedoucího informačního centra.

 

Vystudoval bakaláře v oboru Softwarové inženýrství na ČVUT v Praze a následně dosáhl magisterského titulu na ČZU v Praze v oboru Podnikání a administrativa.

 

Více než 10 let pravidelně publikoval v časopisech PCWorld a Computerworld. Dlouhodobě se zabývá problematikou počítačových sítí a síťových služeb, v současnosti obohacenou o studium sociálních sítí a jejich propojování s informační systémy podniků.

 

Není a nikdy nebyl členem žádné politické strany, názorově sám sebe řadí spíše napravo. Věří ve svou rodinu, a také v to, že člověk sám mění a formuje svojí budoucnost.

 

Ve volném čase se věnuje akvaristice, četbě, rád jezdí aktivně trávit čas kamkoliv na hory. Jeho koníčkem je v jistém smyslu i jeho práce, tedy počítače, Linux, chytrá zařízení apod.

38 manažer ICT Neštěmice bezpp
22. Mgr. Ida Vohryzková

Mgr. Ida Vohryzková

38 let

pedagog

Narodila se a žije v Ústí nad Labem, je vdaná a má dvě děti.

 

Vystudovala obor Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a pracuje na Zdravotnické škole jako učitelka anglického jazyka a výchovný poradce. Věří, že se jí daří sdílet radost z učení (se) cizím jazykům a podporovat ve studentech touhu cestovat a poznávat jiné kultury.

 

Je přesvědčená, že země považující vzdělání za skutečnou prioritu dobře investují do své budoucnosti. Je potřeba do škol přitáhnout a udržet si dobré profesionály, kteří dokážou naše děti motivovat a připravit je pro život ve stále rychleji se proměňujícím světě.

 

Rozhodla se kandidovat, protože chce žít ve svobodném městě, kde má důležité místo kultura a vše, co s ní souvisí a kde by rádi žili a tvořili kreativní lidé. Současné vedení města zašlo svým jednáním příliš daleko, proto není možné dál jen pasivně přihlížet.

 

Kandiduje jako nezávislá. Ústí nad Labem, město se zpřetrhanou historií a pošramocenou pověstí, se určitě postupně vypořádá se svými problémy a naše děti na ně budou moci být hrdé.

38 pedagog Klíše bezpp
23. Ing. Michal Kubíček

Ing. Michal Kubíček

31 let

projektový manažer v energetice, volejbalista

Michal Kubíček se narodil v Ústí nad Labem, kde dodnes žije a se svou ženou vychovává 4letou dceru. V juniorských letech zde působil ve vrcholovém volejbalu, v současnosti se věnuje i mnoha dalším sportovním odvětvím.

Vystudoval obor řízení a ekonomika podniku na fakultě strojní ČVUT a následně svoji profesní kariéru zasvětil energetice. V současnosti působí v pražské a ústecké kanceláři společnosti, která poskytuje strategické poradenství energetickým společnostem i orgánům státní správy. Vede projekty v oblasti výroby a rozvodu elektřiny, poskytuje poradenské služby teplárenským společnostem a věnuje se oblasti těžby energetických surovin. Mimo to se zaměřuje na analýzy a přípravu nové energetické legislativy a legislativy životního prostředí a zpracovává technicko-ekonomické analýzy projektů v energetice.

Ve svém životě spoléhá na pracovitost, odbornost a píli. Na základě profesních zkušeností se vždy spoléhá na fakta a za všech okolností vyznává transparentní jednání.

 

31 projektový manažer v energetice, volejbalista Bukov bezpp
24. Jiří Česnohlídek 41 podnikatel v pohostinství Severní Terasa bezpp
25. Mgr. Alena Hájková

Mgr. Alena Hájková

34 let

projektový manažer

Alena Hájková se narodila v roce 1980 v Ústí nad Labem, kde na Univerzitě J. E. Purkyně vystudovala Pedagogickou fakultu obor český jazyk – anglický jazyk a stále zde žije a pracuje.  Dva roky pracovala ve Výzkumném ústavu anorganické chemie v Ústí nad Labem a následně přijala nabídku přidat se do pracovního týmu Regionální kanceláře vládní agentury CzechInvest, který má na starosti Ústecký kraj. Po pár měsících na postu Projektového manažera se stala Ředitelkou regionální kanceláře a její hlavní činností se stala komunikace se zahraničními investory, správa databáze nemovitostí vhodných pro nově příchozí firmy či organizace návštěv zahraničních investorů včetně přípravy prezentací a podkladových materiálů.  Nezbytnou nutností  je dobrá všeobecná znalost Ústeckého kraje a jeho problematiky či tématika Evropských dotačních fondů.

V současné době je na mateřské dovolené, má dvě dcery a je vdaná.

34 projektový manažer Klíše bezpp
26. Ing. Tomáš Olšan

Ing. Tomáš Olšan

38 let

ředitel společnosti

Narodil se, vystudoval a trvalé bydliště má ve městě Ústí nad Labem, svobodný, 1 dcera.
Vystudoval Ekonomiku a řízení strojírenské výroby na FVTM University Jana Evangelisty Purkyně. Dále navazující magisterské studium Veřejná a hospodářská správa na VŠFS v Mostě.
Od roku 1994 pracuje v drážní dopravě. V dopravní oblasti prošel většinou technických pozic, včetně vedoucích, mj. působil v oblasti dopravy také ve státní správě. V současné době je výkonným ředitelem inspekční organizace.

Věří, že odbornost, poctivost a píle je klíčem k úspěchu.

Mezi jeho zájmy patří hudba, příroda a sport. Není členem žádné politické strany.

38 ředitel společnosti Ústí nad Labem-centrum bezpp
27. Venuše Studničková

Venuše Studničková

63 let

fyzioterapeut - léčitel

63 fyzioterapeut - léčitel Krásné Březno bezpp
28. Karel Jičínský

Karel Jičínský

39 let

jednatel a výkonný ředitel IT společnosti

Jako jednatel malé firmy se dnes a denně potýkám s problémy drobných podnikatelů a středních firem. TOP 09 mi dává jedinou naději, že naše země bude pomáhat snaživým a odpovědným jedincům. Jako otec dvou dětí zároveň nechci mít dnešní blahobyt „na dluh“.

39 jednatel a výkonný ředitel IT společnosti Severní Terasa TOP 09
29. Jana Nováková 56 invalidní důchodce Střekov bezpp
30. Bc. Petr Vaněček

Bc. Petr Vaněček

38 let

ředitel odboru obchodu - Česká pošta s.p.

Od narození žije v Ústí nad Labem a je ústeckým patriotem.

Po maturitě na SPŠ v Resslově ulici studoval pří UJEP na Fakultě sociálně ekonomické, obor ekonomie a management bankovnictví. Většinu pracovní dráhy pracoval ve vedoucích pozicích, orientovaných na obchod. V současné době vykonává pozici ředitele odboru obchodu na České poště, zabývající se tiskovými a kompletačními službami.

Je tři roky ženatý a má čtyřletého syna.

Svůj volný čas tráví převážně s rodinou, ale rád si zahraje tenis nebo si vyrazí na horském kole.

 

Jeho motto:

„Je lepší litovat toho, co jsme udělali, než litovat, že jsme to neudělali..“

38 ředitel odboru obchodu - Česká pošta s.p. Střekov bezpp
31. Petr Kiebel

Petr Kiebel

37 let

chovatel slonů - ZOO Ústí n.L.

Narodil jsem se v roce 1977 v Ústí nad Labem. Vystudoval jsem  SPŠCH a pracuji jako chovatel slonů v ZOO Ústí nad Labem. 

Svoji práci miluji. Je neuvěřitelný pocit být součástí  života slonů. Bohužel jsem zjistil, že ačkoliv se snažíte svou práci dělat jak nejlépe můžete a dáváte jí to nejlepší co ve vás je, tak ji může velmi negativně ovlivnit hloupé rozhodnutí nekompetentního politika.

A zjistil jsem, že v tom nejsem sám. Že stejně snadno lze zničit například divadlo. Vyvolává to pocit vzteku a bezmoci.

Chtěl bych kompetentní politiku založenou na odbornosti a čistotě úmyslů. A aby v našem městě bylo co nejméně vzteku a ještě méně bezmoci…

 

Mezi mé koníčky patří cestování, fotografování a historický šerm.

 

37 chovatel slonů - ZOO Ústí n.L. Střekov bezpp
32. Jaroslav Sládek

Jaroslav Sládek

36 let

provozovatel ubytovacího zařízení

Narozen 1978 v Ústí nad Labem. Mám dvouletou dceru. Vystudoval jsem Střední hotelovou školu v Mostě. Poté jsem odešel pracovat do německého města Sindelfingen jako řadový číšník na roční pracovní vízum.  Po návratu společně s mým otcem vstoupil do podnikání v oblasti ubytování  a stal se živnostníkem.  Když se ohlédnu za posledních 15 let, vidím mnoho starostí, krizí a tvrdé práce...  Dnes mohu říct, že spoluprovozuji úspěšně zavedenou malou firmu a práce zde mě baví. Mezi mé koníčky patří historie 20.stol. focení a cestování.

Na konci roku 2010 jsem podal přihlášku ke vstupu do strany TOP 09 a v rámci svých možností se snažím tuto stranu podporovat.  

Při komunikaci s městem a jako člověk který bydlí na Severní Terase od narození si dnes nemohu nevšímat věcí které je třeba změnit k lepšímu, myslím si, že obvod stále plně nevyužívá svou moc lépe spravovat tuto městskou část, vadí mi některé stále rozbité chodníky, neuspokojivě dořešené parkování v okolí paneláků, vlažná komunikace s MP, která by měla razantněji dohlížet na velké množství "pejskařů ", kteří nedodržují základní pravidla.

 

36 provozovatel ubytovacího zařízení Severní Terasa TOP 09
33. Ing. Štěpán Matouš

Ing. Štěpán Matouš

31 let

OSVČ

Povolání: živnostník

 

Jsem ženatý, mám dceru, manželka na mateřské dovolené.

 

V roce 2002 jsem absolvoval střední průmyslovou školu stavební v oboru pozemní stavby v Ústí nad Labem. V letech 2002 – 2008 jsem studoval va ČVUT Praha obor pozemní stavitelství se zaměřením na statiku. Po absolvování vysoké školy vedu vlastní malou stavební firmu se zaměřením na všeobecné stavitelství v odvětví pozemních staveb.

Ve volném čase se věnuji rodině a pěší turistice.

Do vstupu do TOP09 jsem nebyl členem žádné politické strany.

Vstupem do TOP 09 sleduji zajištění rovnoprávnosti v získávání veřejných zakázek, stabilitu na trhu práce a podpora kulturního prostředí v Ústí nad Labem.

31 OSVČ Severní Terasa bezpp
34. Ing. Roman Tlustý 52 referent Klíše bezpp
35. Mgr. Roman Poulíček

Mgr. Roman Poulíček

32 let

dispečer

Povolání: dispečer ČEZ Teplárenská

 

Narozen 16. srpna 1982, žijící a pracující v Ústí nad Labem.

V roce 2002 jsem absolvoval střední průmyslovou školu obor: elektrotechnika v Ústí nad Labem. V letech 2008 – 2013 jsem absolvoval Univerzitu Jana Ámose Komenského v Praze, Katedra Mediálních a komunikačních studií se zaměřením na Sociální a mediální komunikaci.

V současné době zastávám administrativně-technickou pozici ve společnosti ČEZ Teplárenská a.s. v Ústí nad Labem.

Jako člověk narozený a žijící na Severní Terase, který plánuje založení rodiny budu usilovat o to, aby zde bylo čisté a bezpečné místo pro nás a naši budoucí generaci.

Před vstupem do TOP 09 jsem nebyl členem žádné politické strany. Pro vstup do této politické strany jsem se rozhodl, protože jsem pravicově smýšlející volič, který si uvědomuje, že páteří České republiky je střední třída, která je často přehlížena. Proto jsem vstoupil do TOP 09 a budu se snažit prosadit zájmy většiny z nás.

Mezi mé koníčky patří sport, cestování a sebevzdělávání.

32 dispečer Severní Terasa TOP 09
36. MUDr. Filip Cihlář

MUDr. Filip Cihlář

38 let

lékař

Absolvoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

Od roku 2000 pracuje na Radiodiagnostickém oddělení Masarykovy nemocnice, v současné době se věnuje zejména cévním intervencím a neuroradiologii.

Je ženatý, má dvě děti a trvale žije s rodinou v Ústí nad Labem. Mezi koníčky patří běh a cyklistika.

Není členem žádné politické strany.

38 lékař Střekov bezpp
37. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

33 let

pedagog VŠ, děkan FSE UJEP

RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. se narodil v roce 1981 a v současné době žije a pracuje v Ústí nad Labem. Je ženatý, má 1 syna. Od května roku 2013 je děkanem Sociálně ekonomické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Ve své profesní kariéře, se kromě řízení fakulty, věnuje následujícím oblastem:

-          Komplexní hodnocení stavu a perspektiv rozvoje Ústeckého kraje

-          Ekonomická konkurenceschopnost a inovační potenciál Ústeckého kraje

-          Trh práce v Ústeckém kraji

-          Nástroje podpory rozvoje Ústeckého kraje

-          Koncept regionální politiky na úrovni státu a EU

-          Problematika řízení vysokého školství a výzkumu v ČR

 

Proč jsem se rozhodl angažovat?

Veřejné dění v ČR sleduji dlouhodobě a bohužel postrádám přítomnost kompetentnosti a odbornosti. Tento stav postupem času dokonce zhoršuje.   Chybí koncepční řešení problémů, ale i prvotní formulování strategických vizí rozvoje státu i jeho územních jednotek a měst.  Tato situace je nejhorší právě v našem kraji a městě ústí nad Labem, kde dosahuje místy až tragikomických rozměrů.  V sázce je však reálná kvalita našeho života i budoucnosti našich potomků.  Cítím, že jsme v okamžiku, kdy je třeba vyměnit osobní pohodlí za společenské angažmá, riskujeme příliš mnoho.

Čím mohu přispět?

Každý den se věnuji problematice územního rozvoje, vysokoškolskému vzdělávání a výzkumu. Společně s kolegy se zabýváme parametry vývoje Ústeckého kraje s detailním zaměřením na ekonomiku a trh práce.  Zároveň analyzujeme trendy v regionech nejvyspělejších států světa. Musíme konstatovat, že pomyslné nůžky mezi naším městěm a okolním světem se hrozivě rozevírají.  Naše snaha nabídnout strategické koncepty řešení nikdy nenalezla adekvátní odezvu u politické reprezentace.  Rád bych se podílel na formulování vizí i na realizaci konkrétních kroků.

Čím žiji?

Obdivuji svět sportu. Věřím, že se vlastnosti formované na hřišti přenášejí do života a opačně. V mládí jsem měl možnost utužit houževnatost i týmového ducha v hokejovém dresu Baníku Most. V současnosti trénuji psychickou odolnost a fair-play  na  tenisových kurtech v Ústí nad Labem i jako hrdý reprezentant Sokolu Třebenice.  

 

33 pedagog VŠ, děkan FSE UJEP Vaňov bezpp

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ÚSTECKÝ KRAJ

Hradiště 97/4
400 01 Ústí nad Labem

info@ula.top09.cz
telefon: +420 412870305

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Radka Ostřížová

radka.ostrizova@top09.cz

telefon: +420 734441761

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme