× Pohněme s tím. Společně!

Rozhovor s Radimem Bzurou, kandidátem na primátora

16. 9. 2014

 1)      Radime, v rozhovoru ti budu tykat, protože se známe. Ne každý má ovšem to štěstí – mohl bys tedy krátce představit svou osobu ve smyslu bydliště, zaměstnání a rodina?

Jiří, narodil jsem se v Ústí nad Labem, kde jsem chodil na základní školu, střední školu i vysokou. Převážnou část svého života bydlím na centrálním obvodě – Klíši. Zaměstnán jsem u společnosti O2 Czech Republic, kde vedu tým specialistů v Ústeckém a Libereckém kraji, kteří realizují datové a hlasové služby zejména pro firemní klientelu a realizují náročné konvergentní IP projekty. Často jsou to projekty ve stovkách miliónů korun. Spolupracuji s vynikajícími odborníky a profesionály. 

Mám skvělou manželku a tři děti, které navštěvují ZŠ Vojnovičova. Všichni tři sportují v ústeckých klubech. Je to logisticky poměrně náročné. Kluci hrají za FK Ústí fotbal a dcera za USK Slávie trénuje moderní gymnastiku. Máme ještě dům pár kilometrů za Ústím – takže „bojujeme“ na více frontách. Ostatně stejně jako ty a řada dalších, kteří jezdí relaxovat za město.

2)      Jak trávíš volný čas? Podle aktivit, které jsou s tebou v poslední době spojeny, asi ho moc nemáš…

Svůj čas dělím mezi práci, rodinu – zejména cesty na tréninky, zápasy, soustředění, výlety, kulturu a běžné domácí práce a pak zbývá volný čas. Ten trávím sledováním dění ve městě, rozpočtovému výhledu města, závazkům města, sportu, kultuře. Snažím se držet určitý analytický nadhled, ale někdy je to velmi těžké. Pokud by se některé analogie udály v privátní firmě, dávno by zkrachovala.

Pořád aktivně sportuji. Jednou týdně vedu nedělní kondiční tréninky, občas se dostanu i do skal lézt, ale to hlavně mimo ČR. Stále se zajímám o historii osídlení v pohraničí, ale nyní jsem musel společné aktivity a sérii přednášek, které organizujme s Tomášem Kratochvílem, malinko utlumit. Začíná mi semestr na filozofické fakultě – tak jsem zvědav, jak to budu časově zvládat. Jsem členem krajského předsednictva TOP 09, tak i z toho pro mne vyplývají určité povinnosti. Naprosto jistě je pro mne nyní prioritou město Ústí nad Labem a podzimní volby.

3)      Je ti jasné, že v případě tvého zvolení v komunálních volbách ztratíš velkou část svého soukromí – počítáš s tím?

Ani nyní nemám co tajit. Nepřeceňoval bych jakoukoliv funkci spojenou s komunální politikou. Žijeme v 21. století, kdy najdu na Facebooku, webech, v registrech informace o komkoliv a čemkoliv. Soukromí v podstatě neexistuje již nyní. Nezveličoval bych společenskou důležitost komunálních politiků. Přistupuji k tomu s pokorou. Komunální politici rozhodují o penězích, které svou prací vyprodukoval někdo jiný. Je to služba veřejnosti a městu. Primátor není monarcha, ale služebník každého, byť posledního občana města.

4)      Na druhou stranu se tvé jméno v poslední době objevuje na sociálních sítích i v regionálních periodikách poměrně často. Mohl bys stručně shrnout kauzu Metropolnet a vysvětlit svou úlohu?

Do dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s., kterou založilo a ze 100% vlastní statutární město Ústí nad Labem jsem byl nominován TOP 09 v roce 2012. IT a telekomunikace je můj obor, kterým se více než 20 let živím. Metropolnet zaměstnává jistě celou řadu velmi schopných specialistů. Bohužel management a statutární orgány se staly trafikou pro řadu lidí z politiky, často bez ohledu na jakékoliv předpoklady a odbornost. Metropolnet ovládá přes představenstvo, ale i dozorčí radu politické hnutí „Ústečané“, které neprošlo zatím žádnými volbami. Tento stav je velmi alarmující. Metropolnet hospodaří s desítkami milionů Kč téměř ve 100% od města Ústí nad Labem a jeho organizací. Metropolnet nemá žádné komerční klienty.

Měl jsem podezření na vyvádění prostředků z rozpočtu společnosti v souvislosti s masivní politickou kampaní hnutí „Ústečané“. Podal jsem na dozorčí radě dotaz na detail z účetnictví. To bylo počátkem měsíce března. Dotazoval jsem se ještě na další finanční toky. Na nejbližší Radě statutárního města mě odvolali. Tuto skutečnost jsem se dozvěděl od novinářů. Mé pochybnosti tímto ještě vzrostly. Z účetní uzávěrky 2013 volně přístupné na Internetu vyplývá, že odměna pro vedení společnosti – což je zejména výkonný ředitel - stoupla z 900 tisíc na téměř 3 miliony Kč ročně. Kdo může v jakékoliv servisní organizaci města říci, že má dvojnásobek platu prezidenta ČR? Ředitel společnosti je zároveň i předsedou představenstva. Velmi pravděpodobně schválil statisícový plat sám sobě. Toto prošlo přes dozorčí radu i radu města.

Mám i další pochybnosti v řádech milionů Kč. Podal jsem trestní oznámení, které řeší Krajská hospodářská kriminálka. Vzhledem k probíhajícímu šetření se k nim nebudu zatím vyjadřovat. Řada skutečností je patrná na první pohled i laikovi v oboru účetnictví či ekonomie. Domnívám se, že zde rada města, kontrolní orgány a dozorčí rada velmi vážně selhaly. Zda tomu tak je, potvrdí až vyšetřování. Mohu se z doložených skutečností a opakovaného odmítání podání informací dle zákona 106 Metropolnetem domnívat, že je to účelný a nikoliv náhodný postup, který rada města, kde je personální průnik, záměrně neřeší.

 5)      Jak s touto kauzou může souviset tvé odvolání z neplacené funkce člena Komise sportu při ústeckém magistrátu?

Funkce člen komise je honorovaná. Byl jsem, věřím, aktivním a platným členem komise. Usuzuji tak z reakcí kolegů a z toho, že jsem byl panem Králem jmenován členem pracovní skupiny pro přípravu koncepce. I statisticky byla moje účast nadprůměrná. Na protest mého odvolání odstoupil i kolega Emil Čejka. Pan Král je předsedou komise sportu a mládeže a radním pro kulturu, je ale i členem hnutí Ústečané, je také členem dozorčí rady společnosti Metropolnet. Mohu se domnívat, že to je msta za to, že jsem vznesl vážné výhrady k hospodaření města a městské společnosti Metropolnet.

Zda jsou má podezření odůvodněná, ukáže až šetření PČR. Metoda odstraňování oponentů - jako z padesátých let. Nejsem na práci pro město nijak ekonomický závislý, takže měl-li to být trest, minul se účinkem :)

6)      Co se ti na Ústí líbí a kde naopak vidíš největší problémy?

Ústí je zasazeno do překrásné přírody. Žije v něm  celá řada kreativních lidí s obrovským potenciálem. Je zde plno malých i velkých firem, které mají předpoklady pro další rozvoj. Město musí nabízet dostatek příležitostí pro podnikatele a firmy. Nemůžeme udusit tradiční průmysl a nenabízet jinou variantu s výjimkou sociálních dávek. Musíme využít potenciálu místní univerzity, kterou navštěvuje 12 000 studentů, kteří jsou v životě města neviditelní a stávajícím vedením Ústí jsou vnímáni jako nepřátelé. Mimo své studentské životy mohou být pestrou paletou našeho města, a to zejména s ohledem na studenty mimoústecké a zahraniční.

Největším problémem je měnící se sociální skladba obyvatelstva. Opouští nás vzdělaní lidé v produktivním věku. Klesají ceny nemovitostí. Nabídka volných bytů převyšuje výrazně poptávku. Jsme, přestože je Ústí krajské centrum, na samém cenovém dně trhu nemovitostí. To s sebou přináší drobnou kriminalitu, sociální pnutí a bohužel i pro ČR ne úplně typické politické klima. Přiznejme si, to co je v Ústí, je extrém.

Které město zabije divadlo se čtyřicetiletou historií? Které vedení města odstraňuje a zastrašuje oponenty? Které vedení města nepřivítá starostu Vídně? Které město se prezentuje jako ekonomicky úspěšné, přes to, že jeho volební období končí větším dluhem, než začalo? Mám v sobě určitou naději, že se lidé začnou zajímat více o dění kolem sebe a věnují energii nejen konstatováním, že je něco špatně, ale i změně a důsledné kontrole.

7)      Váš volební program začíná bodem, ve kterém v případě úspěchu nabídnete výraznější transparentnost při uzavírání smluv mezi městem a jinými subjekty. Znamená to tedy, že současné vedení města se nechová otevřeně?

Jiří, tuto otázku beru skoro jako vtip. Máme trestně stíhaného primátora, trestně stíhané radní. Je podána celá řada trestních oznámení na vedení města. V poslední době veřejností zahýbala kauza dětského divadla „Amulet“, kdy divadlo jaké „svět neviděl“ s historií starou pár dnů a sídlem v bytě radního MUDr. Dlouhého (ČSSD) dostalo 24 milionů. To je výsměch zastupitelské demokracii i právnímu státu.

Řada mých přátel vede spor ohledně poskytování informací dle zákona 106. Nikde nenajdeme smlouvy města, jeho firem a organizací. Nejsou archivovány záznamy z jednání zastupitelstva. Není zřejmé, jak hlasovali radní. Většina funkcí je obsazována pouze dle politického klíče. Jsme takové město „trafikantů“ a „vyčůránků“. To je třeba změnit. Doufám, že pro tuto změnu vzejde z voleb dostatečně silný mandát.

8)      V dalším bodě tohoto programu jsem se dočetl o vizi změnit nefunkční územní plán - počítáte s tím, že oslovíte nějaké odborníky? A dotklo by se to nějak i rekreačních cyklistů v centru města? Má město nějaké páky na to, aby ovlivnilo nutnou dostavbu dálnice D8?

Již nyní diskutujeme s hlavním architektem města. Územní plán takto velkého územního celku je věcí čistě odbornou. Dle mého názoru zpracovatelská firma neodvedla dobrou práci. Je třeba začít jednat a tuto chybu napravit, tak aby nebyl ohrožen rozvoj města a jeho stabilita.

Co se týká dálnice D8, tak město může vést politická jednání, je účastníkem řízení, můžeme vyvíjet tlak a komunikovat. Doufám, že je rok 2016 přes sesuv u Dobkoviček reálný. Může to být klíčové pro lokaci nových podnikatelských subjektů v okolí Ústí nad Labem. Jak jsem psal dříve, dostatek pracovních příležitostí je klíčový pro sociální stabilitu a růst regionu.

9)      Pojďme se podívat do křišťálové koule a vyčíst z ní, že se Radim Bzura stal po podzimních volbách primátorem. Jaké osobní charakteristiky by ti pomohly v této pozici uspět a co specificky svého jsi ochoten přinést na ortel této funkce? Máš osobně nějakou prioritu, kterou chceš určitě řešit?

Začnu odzadu. Mezi priority jistě bude patřit otevřená a transparentní politika. Je třeba vytvořit pozitivní obraz města a zamyslet se i nad marketingovou kampaní. Je strašná škoda, že na nás zbytek ČR kouká skrz prsty. Na stranu druhou, kdo by chtěl žít, nebo podnikat ve městě, které má nálepku nekulturního a zkorumpovaného místa, které je nebezpečné a v podstatě beznadějné. S touto nálepkou těžko získáme nové zdroje a podnikatelské subjekty. Jak si stojíme, poznáme již 11. října. Není lepší průzkum než volby. Je to na nás. O tom, zda uspěji já a TOP 09, rozhodnou voliči. Mohu jim nabídnout odhodlanost, vize, schopnost komunikace a kompromisu, praxi s manažerským řízením, odbornost – vystudoval jsem hospodářskou politiku a správu, nabízíme tým schopných lidí.

10)   Kdyby TOP 09 výrazně uspěla ve volbách, jsou nějaké mantinely, které bys ty osobně při povolebním vyjednávání nepřekročil?

Jistě nebudeme spolupracovat s totalitní KSČM, která se stále nedistancovala od své minulosti, která nás dovedla na okraj Evropy. Jistě nebudeme spolupracovat s politiky, kteří jsou důvodně podezřelí z trestných činů vyplývajících z jejich funkcí. Nová hnutí mohou být nadějí, ale i velkým otazníkem s řadou rizik. TOP 09 je parlamentní politickou stranou. Jednou z největších. Přes to jsme na chvostu v nákladech na politickou kampaň, kterou si hradíme převážně ze svého a výhradně přes veřejný účet TOP 09. Pokud připustím určitou ekonomickou racionalitu, tak nechápu proč a hlavně z čeho pumpují některé politické strany a hnutí do kampaně miliony?!

11)   Chtěl bys ještě něco dodat – ať už k politice či obecně životě v Ústí či na Ústecku obecně

Jsem životní optimista. Věřím, že Ústí dostane svou šanci na restart a posune se alespoň na úroveň Děčína, Teplic.

Hradci Králové, Budějovicím či Plzni budeme koukat na záda po desetiletí. Nenabízím nic zdarma, nedávám plané sliby. Ústí má v ČR, přepočteno na obyvatele, naprosto rekordní dluh. Atraktivní místo pro život nemusí být založeno pouze na milionech do mnoha kubíků betonu. Je třeba využít potenciál každého jednoho z nás. Alespoň se o to musíme pokusit. Činoherák žije. Věřím, že máme vztah nejen ke svému divadlu, ale i ke svému městu. 

Ptal se Jiří Řehák: Jiří Řehák                                                     

Odpovídal Radim Bzura, kandidát na viditelného primátora: Bzura Radim

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ÚSTECKÝ KRAJ

Hradiště 97/4
400 01 Ústí nad Labem

info@ula.top09.cz
telefon: +420 412870305

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Radka Ostřížová

radka.ostrizova@top09.cz

telefon: +420 734441761

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme