Předvolební rétorika v porovnání s povolební realitou aneb jak se opravdu hospodaří

24. 9. 2014

Je běžnou praxí v předvolebních kláních nalákat voliče na spousty slibů. Ve většině případů jejich autoři již dopředu vědí, že je nemohou nikdy splnit, ale jak se říká, slibem nezarmoutíš. Namísto slibů jsem se rozhodl shrnout naše dvouleté působení ve vedení městského obvodu Ústí nad Labem – město.

Před necelými dvěma lety jsme se s kolegyní Ilonou Tajchnerovou vrhnuli po hlavě do neznámých vod politického vedení a sebou nesoucí i politické odpovědnosti vůči občanům našeho města. Nesvázali jsme si v roce 2010 ruce zbytečnými sliby v předvolební kampani, tak jsme se pokusili realizovat sliby ostatních v praxi. Naší prioritou bylo zodpovědně hospodařit a zodpovědně investovat peníze nás všech, tedy daňových poplatníků. Neslibovali jsme nová dětská hřiště, ale postavili jsme je, neslibovali jsme nové chodníky, ale postavili jsme je.

Investovali se miliony korun do infrastruktury městského obvodu, ale z vlastních zdrojů, nikoliv z úvěrů či půjček. Mohli jsme usednout na zbývající uvolněnou funkci místostarosty, ale raději jsme pro úsporu veřejných financí toto místo nikým neobsadili a tím ušetřili několik stovek tisíc na mzdových nákladech. A po těchto dvou letech věřím, že jsme vytvořili úsměvy mnoha lidem, kteří nemusí řešit, zda si rozbijí svá auta při parkování o hluboké výmoly či zlomí nohu kvůli chybějící dlažební kostce. Z příkladů uvedu stavbu unikátního dětského hřiště v ulici Návětrná, dětského hřiště v ulici Vinařská, hřiště pro seniory v ulici Stříbrnické Nivy, opravu parkoviště v ulici Hornická či kompletní rekonstrukci chodníků v ulici České mládeže před budovou Přírodovědecké a Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, které jsou ve vybraném majetku Magistrátu města Ústí nad Labem nikoliv ve vlastnictví městského obvodu, ale na to se občan, potažmo volič neptá.

Závěrem bych rád shrnul, že i po mnohamilionových investicích odevzdáváme městský obvod s čistým štítem, bez policií vyšetřovaných kauz a s přebytkem hospodaření přibližně 6, 5 milionu korun oproti roku 2010. Drželi jsme se hesla býti dobrými hospodáři, nikoliv hesla po nás, ať přijde potopa. Byli jsme nováčky v politice, ale věřím, že jsme neudělali ostudu ani straně TOP 09 ani vám všem, kteří jste do nás vložili své naděje a i nadále si budeme vážit vaší podpory v budoucnosti. I proto jsem se rozhodl kandidovat na starostu tohoto městského obvodu, ve kterém žiju celý svůj dosavadní život a záleží mi nejen na budoucnosti tohoto obvodu, ale i města Ústí nad Labem.

Děkuji za vaši podporu, bez ní to v nadcházejících volbách nepůjde!

Bc. Martin Fišer

Zastupitel a radní městského obvodu Ústí nad Labem – město.

Nabízíme kvalitní kandidáty na městký obvod město:


Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Městský obvod: Ústí nad Labem-město (Ústí nad Labem, Ústecký)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Bc. Martin Fišer

Bc. Martin Fišer

27 let

student VŠ, OSVČ

Narodil jsem se v Ústí nad Labem, kde 27 let žiji, studuji a pracuji. Vystudoval jsem Jazykovou základní školu Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem, Gymnázium Stavbařů (dnes Dr. Václava Šmejkala) v Ústí nad Labem a Vysokou školu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, bakalářský obor Geografie střední Evropy. Nyní se nacházím před dokončením magisterského studia Geografie na téže univerzitě a fakultě. Odmalička jsem byl sportovně i hudebně založený, vrcholově jsem se věnoval florbalu a badmintonu a hře na klavír a na kytaru. I proto je jedno z mých klíčových poslání podpora všech sportů a podpora mládeže bez rozdílů a vytvoření tradiční kulturní scény v Ústí nad Labem.

 

Jsem členem Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UJEP a dále od roku 2011 zastupitelem městského obvodu Ústí nad Labem – město a od roku 2013 radním v tomto městském obvodu. Mým posláním v tomto volebním období je podpora výstavby dětských hřišť, rekonstrukce veřejných prostranství včetně chodníků a parků a v neposlední řadě zvýšení kulturní gramotnosti v tomto obvodě.

 

Mojí vizí v příštím volebním období je rozvoj kulturního a sportovního života v tomto městě a v městském obvodu, zkvalitnění infrastruktury a zlepšení dopravní situace ve městě, zlepšení komunikace městského obvodu a Magistrátu s obyvateli tohoto města a naslouchání a řešení jejich problémů.

 

27 student VŠ, OSVČ Ústí nad Labem-centrum TOP 09
2. JUDr. Ilona Tajchnerová

JUDr. Ilona Tajchnerová

61 let

advokát

JUDr. Ilona Tajchnerová se narodila v roce 1953 v Mostě. Je absolventkou Právnické fakulty UK Praha a pracuje jako advokát v Ústí nad Labem. Vedle toho je také zapsanou mediátorkou. Je vdaná, má dvě dospělé děti.

 

JUDr. Tajchnerová je členem zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – město a členkou rady tohoto městského obvodu. Zajímá ji kultura, a to především kultura v Ústí nad Labem a všemi dostupnými prostředky usiluje o zachování původní tvorby ve městě.

 

Zajímá ji bezpečnost občanů města, a to nejen malých dětí, ale také starších občanů a hledá způsob jejich aktivního zapojení do dění ve městě.

61 advokát Skorotice TOP 09
3. Marie Jakubcová

Marie Jakubcová

53 let

úřednice

Marie Jakubcová, narodila se v Benešově u Prahy v roce 1961. Vyučila se kadeřnicí, poté studovala na Střední ekonomické škole a následně absolvovala 3 semestry pedagogického minima - obor učitelství na UJEP Ústí n. L.

Nejdříve pracovala jako úřednice na ÚMO Ústí n. L. - město. Následně 10 let byla zaměstnána jako učitelka na Střední škole a nyní opět pracuje jako úřednice. Je 12 let lektorkou pražské firmy, která pořádá rekvalifikační kurzy-obor kadeřnice pro Ústecký kraj. Je vdaná, má 2 dospělé děti. Je členkou komise prevence kriminality Magistrátu města Ústí n. L. Zastupitelstvem města Ústí n. L. byla schválena jako přísedící u Okresního soudu v Ústí n. L. a zároveň krajským úřadem jako přísedící u Krajského soudu v Ústí n. L.

Aktivně pracuje v komisi prevence kriminality a hlavním tématem je šikana na školách a postavení starších lidí v naší společnosti.

 

53 úřednice Klíše TOP 09
4. Ing. Roman Tlustý

Ing. Roman Tlustý

52 let

referent

Narodil se v roce 1962 v Děčíně. Střední školu, gymnázium, vystudoval v Děčíně, vysokoškolské studium absolvoval na ČVÚT FEL Praha. Úspěšně absolvoval mezinárodní manažerské studium na EBS Praha. Ve své profesní kariéře prošel všemi pozicemi od strojního asistenta až po vrcholového manažera společnosti. V současné době se zabývá správou přístavní infrastruktury České republiky.

Je sportovně zaměřen, sport je pro něj celoživotním koníčkem.

 Jeho cíle: spravedlivá podpora všech sportovních klubů s důrazem na mládežnické kategorie; bezpečný městský obvod s větším množstvím klidových zón; na vašem názoru nám záleží; sociální dávky pouze těm, kteří je nezneužívají; pouze vy určujete, kam směřujete; chodníky bez výkalů.

 

52 referent Klíše bezpp
5. Ing. arch. Jan Beneš

Ing. arch. Jan Beneš

27 let

architekt - projektant

Jan Beneš (Ing. arch.) – 27 let

Narodil se v Ústí nad Labem, kde absolvoval ZŠ a gymnázium, následně vystudoval obor Architektura a stavitelství na stavební fakultě ČVUT v Praze. V současnosti působí jako architekt/projektant se zaměřením na obytnou výstavbu. Externě spolupracuje se společností distribuující software pro architekty a podílí se na jeho úpravě pro potřeby českého trhu. 

27 architekt - projektant Ústí nad Labem-centrum bezpp
6. Ing. Vlastimír Mucha

Ing. Vlastimír Mucha

45 let

projektový manažer

Povolání: Projektový manažer

Absolvent Gymnázia v Chomutové a následně Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině v oboru Provoz a ekonomika dopravy a spojů.

Ženatý, dvě děti.

 

Chci žít ve městě, které bude pro mé děti bezpečné při cestě do školy i při společné vyjížďce na kole.

Chci žít ve městě, kde kultura nebude znamenat jen kamenné divadlo a multikino.

Chci žít ve městě, kde bude prostor na setkání s mými přáteli.

Chci žít ve městě, které bude čisté, a to nejen na ulicích, ale i svým hospodařením.

Chci žít ve městě, po vyslovení jehož jména uslyším odpověď:  „Tam bydlíš? Ty se máš!“.

45 projektový manažer Klíše TOP 09
7. Martina Fišer Audyová 37 firemní bankovní poradce Všebořice TOP 09
8. Milan Trávníček 28 koordinátor BOZP a revizní technik Skorotice bezpp
9. Petr Sejkora

Petr Sejkora

35 let

plavčík

Věk: 35 let

Povolání: preventista úrazů

Zaměstnání: Městské lázně – Mistr Plavčí

Ředitel a zakladatel spolku Akademie dobrovolných záchranářů ČR, z.s.

Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany, ale vývoj  naší politické situace v poslední době mě přiměl k tomu, abych se do politického života zapojil aktivně a ne jen pasivně přihlížel. Mým cílem je aktivně přispět k vývoji politické scény v Ústí nad Labem, a to hlavně svými  schopnostmi  a zkušenostmi z neziskového sektoru.

Témata, o která se zajímám:

  • Rozvoj a podpora kultury v Ústí nad Labem
  • Prosazování zájmů malých neziskových organizací
  • Větší podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
  • Podpora prevence zdraví

Mé zájmy jsou především humanitární, vzdělávací a záchranářská činnost.

35 plavčík Ústí nad Labem-centrum bezpp
10. Mgr. Monika Gottliebová

Mgr. Monika Gottliebová

27 let

obchodní manažer, expert sociální politiky

27 obchodní manažer, expert sociální politiky Ústí nad Labem-centrum bezpp
11. Mgr. Ida Vohryzková

Mgr. Ida Vohryzková

38 let

pedagog

Narodila se a žije v Ústí nad Labem, je vdaná a má dvě děti.

 

Vystudovala obor Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a pracuje na Zdravotnické škole jako učitelka anglického jazyka a výchovný poradce. Věří, že se jí daří sdílet radost z učení (se) cizím jazykům a podporovat ve studentech touhu cestovat a poznávat jiné kultury.

 

Je přesvědčená, že země považující vzdělání za skutečnou prioritu dobře investují do své budoucnosti. Je potřeba do škol přitáhnout a udržet si dobré profesionály, kteří dokážou naše děti motivovat a připravit je pro život ve stále rychleji se proměňujícím světě.

 

Rozhodla se kandidovat, protože chce žít ve svobodném městě, kde má důležité místo kultura a vše, co s ní souvisí a kde by rádi žili a tvořili kreativní lidé. Současné vedení města zašlo svým jednáním příliš daleko, proto není možné dál jen pasivně přihlížet.

 

Kandiduje jako nezávislá. Ústí nad Labem, město se zpřetrhanou historií a pošramocenou pověstí, se určitě postupně vypořádá se svými problémy a naše děti na ně budou moci být hrdé.

38 pedagog Klíše bezpp
12. Ing. Martina Jandásková

Ing. Martina Jandásková

30 let

marketingová manažerka

30 marketingová manažerka Ústí nad Labem-centrum bezpp
13. David Štěpánek 34 OSVČ Všebořice bezpp
14. Václav Jakubec 57 obráběč kovů Klíše bezpp
15. Romana Ridošková 44 vedoucí PPOP Ústí nad Labem-centrum bezpp
16. Bc. Petra Hrstková

Bc. Petra Hrstková

35 let

projektová manažerka

Jméno, příjmení:                  P e t r a  H r s t k o v á

Datum a místo narození:    21.2.1979 v Ústí nad Labem

Titul:                                        Bc. (UJEP – Fak. sociálně ekonomická, studij. program: sociální práce –

                                                 sociální politika)

Bydliště:                                  V Kutišti 2480/8, 400 11  Ústí nad Labem

Stav:                                         rozvedená

Děti:                                         syn Marek, nar.  15. 11. 2012

Zaměstnání:                           od 10/1997 – do 10/2007 Okresní úřad později Úřad práce v Ústí  n.L.

                                                 později delimitací převedeno na Úřad práce ÚL – odbor státní sociální

                                                 podpory

                                                 Od  11/2007 Agentura CzechInvest – projektová manažerka, t.č. na MD

Záliby:                                      syn, rekreační turistika a cyklistika, fotografování

Zajímavosti:                            od r. 2007 spolupracuji jako sociální pracovnice s o.p.s. Helias, kde jsem

                                                 se před nástupem na MD podílela na tvorbě standardů sociálních služeb

                                                 a účastnila jsem se volnočasových aktivit s klienty

Důvod kandidatury:             „Mám ráda své rodné město a nechci jen přihlížet, co se s ním a zároveň

                                                  s námi děje.“

Kontakty:                                mob.: +420 776 22 73 76

                                                 e-mail: hrstkova.p@seznam.cz

35 projektová manažerka Ústí nad Labem-centrum bezpp
17. Zdeněk Kadlec 35 finanční poradce Všebořice bezpp
18. Veronika Plívová 25 operátor grafického centra Klíše bezpp
19. Lumír Vago 51 OSVČ Ústí nad Labem-centrum bezpp
20. Ing. Taťána Vlčková 25 odborník životního prostředí Klíše bezpp
21. Kateřina Budková 21 student VŠ Skorotice bezpp
22. Pavel Zícha 59 OSVČ Klíše bezpp
23. Ing. Radim Bzura

Ing. Radim Bzura

39 let

manažer v IT

 

Narodil jsem se v Ústí nad Labem v roce 1975. Vystudoval jsem hospodářskou politiku a správu se zaměřením na regionální rozvoj na Univerzitě J. E. Purkyně. Jsem ženatý, mám 3 děti.

Pracuji v Ústí nad Labem, ve velké telekomunikační firmě řídím tým IT projektových specialistů a techniků pro Ústecký a Liberecký kraj. .

V Ústí nad Labem jsem byl osm let předsedou horolezeckého oddílu TJ Spartak. Byl jsem také členem komise mládeže a sportu a členem dozorčí rady městské společnosti Metropolnet, a. s. Z obou funkcí jsem byl na jaře 2014 Radou města odvolán, pravděpodobně za kritiku stávajícího vedení města a kvůli dotazům na hospodaření města a městských akciových společností.

Jsem členem několika občanských sdružení, které připravují kulturní a sportovní aktivity pro volný čas, mapují historii českého pohraničí a podílejí se na záchraně památek.

Za TOP 09 kandiduji na post primátora ve Statutárním městě Ústí nad Labem. Chci uplatnit svou dvacetiletou profesní praxi, vzdělání a zkušenosti.

Zasadím se o transparentní hospodaření města, zveřejňování všech smluv a otevřenou a přátelskou veřejnou správu. Budu prosazovat koncepční a uvážlivé kroky opřené o diskusi s veřejností a to nejen odbornou. Budu hájit zájmy všech občanů a vytvářet dobré zázemí a klima pro ekonomický růst a prosperitu, která je také zárukou sociálního smíru a bezpečí. Chci vybudovat komunikaci mezi všemi aktéry lokálního rozvoje – podnikateli, univerzitou, dalšími vzdělávacími institucemi a občanskou společností.

Má motivace pro kandidaturu na post primátora vychází z potřeby aktivně se podílet na každodenním rozvoji našeho města. Jsem zárukou toho, že nebudou tolerovány jakékoli korupční praktiky a nezákonnost. Zasadím se o řízení města pouze na základě výkonu a odbornosti. Mezi mé hodnoty patří tvořivost, aktivita a lidská svoboda.  

39 manažer v IT Klíše TOP 09
24. Jiřina Kulová 36 administrativní pracovnice Všebořice bezpp
25. Bc. Kateřina Háma Marksová 43 konzultantka Klíše TOP 09
26. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

33 let

pedagog VŠ, děkan FSE UJEP

RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. se narodil v roce 1981 a v současné době žije a pracuje v Ústí nad Labem. Je ženatý, má 1 syna. Od května roku 2013 je děkanem Sociálně ekonomické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Ve své profesní kariéře, se kromě řízení fakulty, věnuje následujícím oblastem:

-          Komplexní hodnocení stavu a perspektiv rozvoje Ústeckého kraje

-          Ekonomická konkurenceschopnost a inovační potenciál Ústeckého kraje

-          Trh práce v Ústeckém kraji

-          Nástroje podpory rozvoje Ústeckého kraje

-          Koncept regionální politiky na úrovni státu a EU

-          Problematika řízení vysokého školství a výzkumu v ČR

 

Proč jsem se rozhodl angažovat?

Veřejné dění v ČR sleduji dlouhodobě a bohužel postrádám přítomnost kompetentnosti a odbornosti. Tento stav postupem času dokonce zhoršuje.   Chybí koncepční řešení problémů, ale i prvotní formulování strategických vizí rozvoje státu i jeho územních jednotek a měst.  Tato situace je nejhorší právě v našem kraji a městě ústí nad Labem, kde dosahuje místy až tragikomických rozměrů.  V sázce je však reálná kvalita našeho života i budoucnosti našich potomků.  Cítím, že jsme v okamžiku, kdy je třeba vyměnit osobní pohodlí za společenské angažmá, riskujeme příliš mnoho.

Čím mohu přispět?

Každý den se věnuji problematice územního rozvoje, vysokoškolskému vzdělávání a výzkumu. Společně s kolegy se zabýváme parametry vývoje Ústeckého kraje s detailním zaměřením na ekonomiku a trh práce.  Zároveň analyzujeme trendy v regionech nejvyspělejších států světa. Musíme konstatovat, že pomyslné nůžky mezi naším městěm a okolním světem se hrozivě rozevírají.  Naše snaha nabídnout strategické koncepty řešení nikdy nenalezla adekvátní odezvu u politické reprezentace.  Rád bych se podílel na formulování vizí i na realizaci konkrétních kroků.

Čím žiji?

Obdivuji svět sportu. Věřím, že se vlastnosti formované na hřišti přenášejí do života a opačně. V mládí jsem měl možnost utužit houževnatost i týmového ducha v hokejovém dresu Baníku Most. V současnosti trénuji psychickou odolnost a fair-play  na  tenisových kurtech v Ústí nad Labem i jako hrdý reprezentant Sokolu Třebenice.  

 

33 pedagog VŠ, děkan FSE UJEP Vaňov bezpp
27. Ing. Miroslav Fišer, MBA 57 stavební technik Ústí nad Labem-centrum bezpp

Galerie
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme