Milionové platy v Ústí nad Labem? Nic nemožného.

1. 10. 2014

Jak je nakládáno s veřejnými prostředky? Jak odpovědně, transparentně a efektivně jsou řízeny městské společnosti v Ústí nad Labem?

Město Ústí nad Labem zřídilo již před více než deseti lety obchodní společnost Metropolnet a.s., která zajišťuje pro město IT správu a pečuje o telekomunikační a IT infrastrukturu.

Společnost Metropolnet se stala takovou typickou politickou trafikou, kam jsou dosazováni do vedení a statutárních orgánů politici bez ohledu na svou kvalifikaci, praxi, či odbornost.

V posledních letech se to rozrostlo do obludné dimenze. Nehovoří ze mne zášť, přestože jsem byl odvolán z dozorčí rady této společnosti bezprostředně poté, co jsem měl vážné pochybnosti o nakládání s finančními prostředky města. Chtěl jsem doložit určité toky peněz v souvislosti s propagací a reklamou. Ano, čtete správně – prostředky města. Tato akciová společnost má v podstatě jediného zákazníka, a to město Ústí nad Labem a jeho příspěvkové organizace.

Metropolnet opakovaně neposkytuje informace dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, ač se jedná o společnost vlastněnou městem, která poskytuje služby pouze městu a jeho organizacím.

Společnost Metropolnet a.s. je ovládána přes představenstvo i dozorčí radu politickým hnutím Ústečané, které nikdo nikdy nevolil, a přesto řídí město. Pan Raul Cruz (Ústečané) je ředitel a zároveň předseda představenstva. Pan Michal Mohr (Ústečané) je obchodní ředitel a místopředseda představenstva. Dále je v dozorčí radě za Ústečany pan Miroslav Král, Vladislav Kůtka a Jindřich Hyhlan. ČSSD je ve statutárních orgánech v menšině. Tento fakt je opravdu zarážející. Jedna nikým nevolená strana má většinu v řídících i kontrolních orgánech. Nebudu zde komentovat naprostou absenci jakýchkoliv odborných předpokladů pro řízení akciové společnosti města u většiny členů.

Nyní k tomu podstatnému. Absolutně nechápu, jak může uniknout pozornosti dozorčí rady a vedení města Ústí nad Labem fakt, že si velmi pravděpodobně sami sobě páni z vedení zvedli plat z 944 tisíc Kč (2012) na 2 882 000 Kč (2013) ročně (odměna řídícím orgánům). Tyto informace čerpám z auditované a dozorčí radou schválené účetní uzávěrky a výroční zprávy viz. níže. Každý si tuto skutečnost může ověřit na justice.cz.

Kdo v Ústí v městské organizaci může říci, že má takovou odměnu za nulové výsledky? Pokud by se jednalo o bonusy za nové obchodní příležitosti a rozvoj společnosti, bylo by to možná i zdůvodnitelné, ale takto? Statisícové příjmy? Za co? Za to, že obchodní ředitel pan Mohr, neuzavřel žádný nový obchod?

… samozřejmě z našich daní na úkor rozvoje města, ve prospěch politických trafikantů, naprosto mimo běžnou platovou realitu v Ústí nad Labem.

Dávno před tím, než bylo zřejmé, že budu kandidovat do zastupitelstva, jsem v měsíci dubnu podal trestní oznámení v této a řadě dalších věcí v řádech milionů korun. Věřím, že ho policie řádně prošetří.

 

                                      Radim Bzura        Radim Bzura, TOP 09

Galerie
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme