Podbořany - Program pro komunální volby 2010

26. 9. 2010

Volební program

Naším záměrem bude se všemi, kterým na Podbořanech záleží, vybudovat přitažlivé a příjemné místo pro život

Zefektivníme práci městského úřadu, zjednodušíme komunikaci s veřejností a rozšíříme úřední hodiny (úředník musí být partnerem občana, nikoliv jeho „noční můrou“).

Rozhodnutí budeme přijímat výhradně na základě podnětů občanů a veřejné diskuze

Zaměříme se na prevenci kriminality a rizikového chování, v souladu s právními předpisy budeme prosazovat maximální omezení provozu výherních automatů v Podbořanech.

Posílíme bezpečnost ve městě tím, že nedovolíme, aby byly městské části pravidelně neosvětlené.

Výrazně zlepšíme využití veřejně prospěšných pracovníků – zejména při zimních úklidech chodníků, za které odpovídá město.

Zprůhledníme zadávání a realizaci městských zakázek, včetně jejich uveřejňování. Město se pod naším vedením stane garantem nekorupčního prostředí

Prověříme městské zakázky a zamezíme mrhání prostředky na čerpání víceprací dodavateli.

Ušetřené finance použijeme na podporu zájmových spolků a sdružení (př.: Jonáš, Naše Buškovice, Squashová škola…)

Budeme spolupracovat s dobrovolnými organizátory společenských, sportovních a kulturních akcí (př.: Pokuš, Podbořanský cyklokros, Unio liga, Divoká Hasičárna…)

Nepřipustíme zadlužování města a budeme trvale hledat úspory v nákladech na jeho chod

Na rozdíl od stávajícího stavu se důsledně zaměříme na čerpání dotací a grantů z fondů EU

Rozšíříme spolupráci s našimi partnerskými městy v zahraničí, zvýšíme jejich počet a budeme usilovat o vytváření společných projektů financovaných z fondů EU.

Urychlíme a do konce volebního období dokončíme revitalizaci kasáren

Podpoříme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny a matky s dětmi v areálu bývalých kasáren.

Chceme, aby místním částem města věnoval úřad větší pozornost, než tomu bylo doposud a aby se lidé žijící v těchto místech necítili odstrčeni.

Zvýšíme příspěvky na provoz stávajících sportovních klubů v městských částech (Hlubany, Buškovice, Kněžice)

Provedeme digitalizaci městského kina a zřídíme kulturní informační centrum

Obnovíme funkci hlavního architekta města a tím zabráníme realizaci pochybných projektů typu nepoužitelné cyklostezky

Budeme podporovat aktivní jedince na úkor lidí hledajících mezery v sociálním systému

Chceme podpořit každé rozumné řešení, které povede k rozšíření parkovací kapacity.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme