Stanovisko lounské TOP 09 k pozastavení výběrového řízení u akce "Zastávka"

20. 9. 2013

Možnost získání až 85% dotace na rekonstrukci kulturního domu Zastávka považujeme za příležitost, kterou by město mělo využít. I přesto, že jsme velice doufali ve zprovoznění kulturního domu již v průběhu letošní sezóny, byla by velká chyba se o získání této dotace nepokusit. Proto jsem podpořili zrušení vyhlášeného výběrového řízení.

Dalším důvodem pro souhlas s tímto návrhem pro nás byla možnost použít ušetřené peníze na stavbu či rekonstrukci mostů v ulici Říční, kde je potřeba zajistit možnost dopravy k největšímu zaměstnavateli v regionu, firmě Legios. Doufáme tedy, že s žádostí o dotaci uspějeme a tyto dvě investičně náročné akce budeme mít částečně zafinancované Evropskou unií.

Za TOP 09 Louny
Vojtěch Vágner a Michal Kučera
Štítky