Ministr Heger: Utlumení činnosti lounské nemocnice nesmí ohrozit dostupnost zdravotní péče pro občany

13. 10. 2010

Zástupci lounské TOP 09 se setkali s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem /TOP 09/ v jeho pracovně na MZ v Praze. Během více než hodiny konstruktivní debaty byla řešena otázka poskytované zdravotní péče na Lounsku i budoucnost vývoje v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

 

Ing. Michal Kučera, lídr kandidátky TOP 09 v Lounech, představil panu ministrovi podobu poskytované péče na Lounsku i palčivé problémy, které trápí občany. Následnou diskusi lze rozdělit do dvou částí. Co je třeba okamžitě udělat a řešit a jaký je trend vývoje bývalých tzv. malých městských nemocnic. Obě části spolu velice úzce souvisí, a je zodpovědností vedení města vytvořit jasnou představu o potřebě zdravotní péče pro občany.

 

Ministr Heger zcela jasně deklaroval, že zodpovědnost a povinnost poskytovat zdravotní péči lounským občanům je na zdravotním odboru Ústeckého kraje. Shoduje se tedy s programovým prohlášením TOP 09 Louny aktivně jednat s krajem i dalšími orgány, včetně lékařské komory či ministerstva zdravotnictví, a nastavit dostatečnou úroveň péče pro občany. Zároveň vidí prostor pro vedení města v realizaci služeb, které kraj neposkytuje. Je to lékařská pohotovost ve spolupráci s místními praktickými lékaři či místními specialisty, zajištění dopravy do okolních lékařských zařízení pro sociálně slabší občany, poskytnutí plného informačního servisu o dostupné zdravotní péči nejen ve městě, ale i v okolních nemocnicích.

 

Dříve poskytovaly malé nemocnice plný servis služeb občanům města. Důvody jejich postupného úpadku lze shrnout do několika bodů. Medicína neuvěřitelně technologicky pokročila. Tento technologický a pacientovi prospěšný pokrok sebou ovšem nese neobyčejné náklady nejen na špičkové vybavení, ale i na vzdělaný a kvalitní personál. Poskytovaná péče je dnes na vysoké úrovni, ale zároveň s tím se mimořádně zdražuje.

 

Malé nemocnice nemohou finančně ani odborně konkurovat větším celkům, které dokážou využít své kapacity daleko efektivněji a na profesionální úrovni. Samozřejmě je zcela pochopitelný strach občanů, kteří o středisko nejakutnější pomoci přijdou. Na druhou stranu síť tvz. Emergency středisek je v dnešní době rozsáhlá a rychlá doprava pacienta dostatečná, není tedy důvod provozovat extremně technologicky i finančně náročná pracoviště každých dvacet kilometrů.

 

Úlohu malých nemocnic, a tedy i lounské „nemocnice“ či pohotovosti, lze najít ve dvou směrech. Je to péče o chronicky nemocné či následná péče a ambulantní středisko. Oboje lze provozovat na špičkové úrovni, s nepřemrštěnými náklady a k plné spokojenosti občanů. Tyto zařízení plní úlohu nejen zdravotnickou ale i sociální.

 

Pokud tento trend uplatníme na Louny, je prioritou TOP 09 Louny fungující mechanismus akutní pomoci v koordinaci s Ústeckým krajem, Záchranou službou, okolními nemocnicemi. Budova Pohotovosti musí sloužit jako ambulantní středisko, které je schopno řešit lehčí úrazy, kontroly, méně závažné problémy. To vše bez hospitalizace a nákladných investic na špičkové chirurgické technologie.

 

Dále chceme spolupracovat na vytvoření skutečného centra chronicky a dlouhodobě nemocných, centra evropského stylu, kde je starším občanům poskytována vlídná, odborná péče.

 

Náš záměr je zcela realistický a fungující, neslibujeme vzdušné zámky, ale ucelenou strategii budoucí podoby zdravotní péče v Lounech.

Svobodný hlas, 13. října 2010, str. 2

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme