Michal Kučera: Na základech minulé koalice chceme pokračovat v práci pro město

11. 11. 2014

Vážený pane starosto, dámy a pánové,

uplynulém volebním vedly naše město postupně dvě koalice a dva starostové. Po volbách vznikla koalice ČSSD, ODS a Koalice pro Louny, která se po roce a půl rozpadla. Nebudu teď hodnotit důvody proč tomu taky bylo. Spíš bych se teď zaměřil na koalici, která vznikla v roce 2012 a měla před sebou 2,5 roku vládnutí a správy města. Tedy koalice ODS, TOP 09, Unie pro sport a zdraví a Koalice pro Louny. Řekněme si, co se naší koalici podařilo a na čem bude ještě třeba zapracovat v nastávajícím volebním období.

Pokud se podíváme na statistiku 80 největší měst v České republice tak pouze 8 měst nemá ani korunu dluhu. Mezi 8 nezadlužených měst patří Louny a můžeme být právem pyšni, že to je i výsledek končící lounské koalice. Všichni si jistě totiž uvědomujeme, že jsme město spravovali v době hluboké ekonomické krize, největší evropské ekonomické krize za mnoho desetiletí zpět. Museli jsme udělat celou řadu rychlých a hlavně tvrdých opatření ke snížení nákladů, zejména těch provozních v městském úřadu i v příspěvkových organizacích. Že se to povedlo, je vidět z výsledků a je to i díky úsilí vedoucích odborů, ředitelů příspěvkových organizací i samotných zaměstnanců. Jim všem za to patří díky.

Samotný městský úřad prošel v uplynulých 2,5 letech snižováním počtu zaměstnanců a snížením resp. sloučením několika odborů.

Pokud jsem zmiňoval, že Louny patří mezi pouhých 8 nezadlužených měst v celé ČR tak také musím zmínit další zajímavou informaci a to, že Louny jsou 2. nejbezpečnějším městem v Ústeckém kraji. Zde nás ovšem čeká ještě spoustu práce. Louny totiž vydávají na zajištění bezpečnosti a pořádku téměř nejvíce peněz v % k rozpočtu z 80 největších měst v ČR. 6,23%..víc už má v celé ČR jen Litvínov.

I přesto, že jsme, jak jsem zmiňoval, vedli město v hluboké hospodářské krizi, dokázali jsme plnit celou řadu bodů z naší koaliční smlouvy, ve které měla TOP09 i své programové priority.

Podařilo se získat či obnovit kulturní dům v Lounech, který bude v těchto dnech i otevřen. Chtěl bych připomenout, že téma chybějícího kulturního domu tady rezonovalo velmi silně před čtyřmi lety a bylo velkým tématem předminulých voleb. K financování obnovy kulturního domu se podařilo zajistit také financování z evropských peněz, dotace by měly pokrýt až 85% nákladů. Podařilo se vybudovat nové informační centrum na náměstí v Lounech. Zvýšit popularitu a atraktivitu Loun a našeho regionu je úkolem, na kterém infomační centrum začalo pracovat.

Koalice Sportovců ODS TOP 09 a Koalice pro Louny dále v minulých 2,5 letech prosadila:
- přes pokračující ekonomickou krizi jsme udrželi město bez dluhů, rozumně jsme investovali, konečně i s pomocí evropských dotací ( Zastávka, Zelené náměstí v Zahradním městě)
- zasadili jsme se o transparentní výběrová řízení a elektronické aukce
- na komoditní burze jsme pro město i příspěvkové organizace výhodně nakoupili plyn a elektřinu
- smysluplně jsme investovali do městského majetku (zateplení domova pro seniory, energeticky úsporného osvětlení zimního stadionu, nové sportovní hřiště u ZŠ Školní)
- navýšili jsme finanční podporu kultury a sociální oblasti a plně jsme nahradili výpadek ve financování sportu, (Jen v loňském roce 12 miliónů korun z tzv. zdanění loterií bylo rozděleno nad rámec rozpočtu, z toho 6 miliónů korun pro lounský sport a zhruba po třech miliónech pro kulturu a sociální oblast)
- zřídili jsme městskou organizaci Správa sportovních zařízení, která bude lépe spravovat a udržovat městská sportovní zařízení a čerpat i dotační tituly
- společně se starosty z regionu jsme prosadili obnovení výstavby rychlostní komunikace Praha - Louny - Chomutov
- decentralizace vytápění městských objektů zemním plynem, což přinese značné úspory oproti dodávkám z centrálního vytápění
- začali jsme budovat čistírny odpadních vod pro Brloh a Nečichy

Vážené dámy a vážení pánové, v mém povídání jsem se snažil nejen připomenout práci minulé koalice, ale hlavně říct důvody, které TOP 09 vedou k tomu, že chceme na základech minulé koalice i nadále pokračovat v práci pro město.

Těší mě, že se k podpisu koaliční smlouvy připojili také zástupci hnutí Volba pro Louny, jejichž zastupitele vnímám jako občany Loun, kteří se dlouhodobě věnují práci ve městě, znají potřeby města a jsou připraveni je řešit.

Nečeká nás jednoduché volební období, koaliční smlouvu podepsalo 15 zastupitelů, tedy těsná většina. Věřím, že naší poctivou prací přesvědčíme i zastupitelé stran mimo koalici a postupně získáme i jejich důvěru a podporu.

Děkuji za pozornost
Michal Kučera, zastupitel

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme