Narodil jsem se v lednu 1983 v Lounech, kde dosud trvale žiji. Po absolvování Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech jsem nastoupil ke studiu Vysoké školy finanční a správní v Praze, v oboru Hospodářská politika a správa, zakončené titulem inženýr.

 

Po dokončení studia jsem nastoupil na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kde jsem působil v řídícím realizačním týmu jednoho z Operačních programů, spolufinancovaného EU, a to v pozici finančního manažera globálních grantů, s dohledem nad správou téměř 56 mld. Kč. V současné době uplatňuji své znalosti a zkušenosti na Úřadě práce v Lounech, kde působím jako jeden ze sedmi krajských finančních a projektových manažerů pro pilotní systémový projekt, který se zabývá spoluprací se zaměstnavateli a současně vytváří koncepci úřadů práce. Kromě řízení tohoto projektu v rámci lounského regionu se příležitostně zabývám i dalšími projekty spolufinancovanými EU, zejména těmi, které jsou zaměřené na pomoc dalšího rozvoje místních firem, jenž se v důsledku celosvětové hospodářské krize ocitly v obtížích.

 

Věřím, že nežli další čtyři roky sedět u piva a nadávat na poměry ve městě, existuje mnohem důstojnější způsob, jak vyjádřit svoji nespokojenost. Důležité je zvednout se a začít aktivně něco dělat. V duchu této zásady jsem se rozhodl, po předchozím oslovení, a krátce po založení, stát členem regionální organizace TOP09, kde působím jako součást revizního výboru. TOP09 je pro mne jedinou pravicovou konzervativní stranou, která je očištěna od veškerých nešvarů, které na naší komunální úrovni v minulosti proběhly. Je to alternativa, která má reálnou sílu něco změnit, a proto věřím, že by měla dostat svoji šanci.

 

Během vysokoškolského studia jsem si nejvíce oblíbil oblast veřejných financí a veřejných rozpočtů. Podstatnou část studia jsem poté věnoval aplikaci koncepce PPP, tzv. partnerství veřejného a soukromého sektoru, které lze v mnoha způsobech efektivně využívat pro další rozvoj obce a odstraňování komunálních nedostatků. Nejen tuto myšlenku se budu snažit dále rozvíjet a prosazovat i na lounské radnici, pokud budu zvolen.

 

Mezi mé největší zájmy patří studium cizích jazyků, četba anglické a německé literatury, literatury faktu. Další koníčky pak tvoří cestování, sport, film a poslech starých gramofonových desek.

 

Věřím, že teď a tady máme možnost něco změnit. Věřím, že společné úsilí, odpovědnost, hospodárnost a slušnost nás dovedou k lepší tváři našeho města.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme