18. 9. 2010

1. Ing. Bc. Jan Hodničák

2. Ing. Petr Bannert

3. Jan Hodničák, Dis

4. Ing. Michal Bubílek

5. Jan Burik, DiS

6. MUDr. Martina Jeníková

7. Václav Hodničák

8. Ing. Miroslav Vencl

9. Jan Šimek

10. Petr Bartáček

11. Růžena Matovičová

12. Ing. Emil Brabec

13. Bc. Tomáš Podrazil

14. Adéla Brabcová

15. Monika Hüblerová

16. Jaroslav Hocko

17. Kateřina Venclová, DiS

18. Jana Haidlová

19. Miloš Šolc

20. Ladislav Tóth

21. Vladimír Janáček

 


Medailonky kandidátů

nahoru

 

 

01. Ing. Bc. Jan Hodničák

Před 56 lety, v roce 1953, se narodil ve Varnsdorfu, kde žije dodnes. Je ženatý a má dva syny (31 a 28 let).

Po vystudování ČVUT fakulty elektrotechnické působil tři roky jako samostatný projektant a dalších 27 let působí ve školství, z toho 20 let jako ředitel VOŠ a SPŠ. Souběžně dálkově vystudoval na pedagogické fakultě UK Školský management, Doplňkové pedagogické studium a postgraduálně na právnické fakultě UK obor Obchod a podnikání.

V letech 1994 až 1998 a 2002 až 2006 působil v Radě města Varnsdorfu a byl zapojen do práce komise pro správu majetku a investic, pro vznik Gymnázia Varnsdorf, pro teplofikaci města apod.

Šest let byl členem ODS. V současné době není členem žádné politické strany.

Ve volném čase se věnuje především turistice, zahrádkaření, houbaření.

nahoru

 

 

02. Ing. Petr BANNERT
*10. června 1974 ve Varnsdorfu, zástupce ředitele školy

Narozen 10. června ve Varnsdorfu

Dosažené vzdělání:

1992 SOU Energetické Varnsdorf; Mechanik silnoproudých zařízení

2004 ČVUT v Praze - Elektrotechnická fakulta; Elektroenergetika (magisterské studium)

2010 UK v Praze – Pedagogická fakulta; Školský management (bakalářské studium)

Zaměstnání:

od r. 2004 VOŠ a SPŠ Varnsdorf; zástupce ředitele školy

1993 až 2004 VOŠ a SPŠ Varnsdorf; učitel odborných předmětů

1993 HASS + SOHN Rukov s.r.o., Jiřetín pod Jedlovou; údržbář elektro

Od roku 2006 je ženatý a společně s manželkou Zuzanou vychovává děti Adama a Báru.

V minulosti nepůsobil v žádné politické straně.

Mezi jeho zájmy patří především cestování, rybaření a literatura.

 

nahoru

 

 

03. Jan Hodničák, DiS.

Narodil se na jaře roku 1979 ve Varnsdorfu, kde doposud žije a pracuje. V roce 1998 ukončil studium na Střední průmyslové škole elektrotechnické a strojní a Středním odborném učilišti ve Varnsdorfu v oboru elektronické počítačové systémy. Dále v roce 2008 úspěšně ukončil studium na Vyšší odborné škole ve Varnsdorfu v oboru veřejnosprávní činnost – informatika ve státní správě.

Po absolvování střední školy po dobu 18 měsíců vykonával civilní službu. V závěru roku 1999 nastoupil na SPŠES a SOU ve Varnsdorfu (dnešní VOŠ a SPŠ), kde je zaměstnán dodnes. Pracuje jako učitel odborných IT předmětů a koordinátor ICT.

Je svobodný a bezdětný.

Ve straně TOP 09 je od jara 2010. Do té doby byl šest let členem ODS.

Ve volném čase se věnuje především sportu, cestování, geocachingu, fotografování a výbornému českému pivu :-).

 

nahoru

 

 

04. Ing. Michal Bubílek
* 27. listopadu 1978 ve Varnsdorfu, učitel, programátor, TOP 09

Narodil se 27. listopadu 1978 ve Varnsdorfu. V roce 1997 dokončil Integrovanou střední školu elektrotechnickou, studijní obor Elektronické počítačové systémy. Dále pak v roce 2003 úspěšně zakončil studium státní závěrečnou zkouškou na Českém vysokém učení technickém, fakultě elektrotechnické, oboru Výpočetní technika se zaměřením na Softwarové inženýrství.

Po absolvování školy se živil jako programátor webových aplikací, technická podpora pro počítačové bezpečnostní systémy, webmaster a nyní již 4 roky jako učitel odborných předmětů.

Od roku 2009 je rozvedený. Má čtyřletou dceru Natálii.

Ve straně TOP 09 je od dubna 2010. Do této doby nikdy nebyl v žádné politické straně.

Mezi jeho záliby patří především fotografování, cestování, lyžování,…

 

nahoru

 

 

05. Jan Burik, DiS.
*13. 12. 1982 ve Varnsdorfu,finanční konzultant, OSVČ, TOP 09

Narodil se 13. prosince ve Varnsdorfu, kde v roce 2002 ukončil studium na Střední průmyslové škole.

V 19 letech pokračoval ve studiu v Praze, kde začal podnikat v oblasti finančnictví, dále přes Jablonec a dálkové studium v St. Gallenu se vrátil do Varnsdorfu, kde v roce 2009 otevřel další kanceláře své firmy.

Je svobodný.

Ve straně TOP 09 je od r. 2010. Do této doby nikdy nebyl v žádné politické straně.

Mezi jeho zájmy patří basketbal, který hraje i aktivně, už od základní školy a to za místní Slovan Varnsdorf.

nahoru

 

 

06. MUDr.Martina Jeníková
* 21.3.1968 Varnsdorf

1982-86 Gymnázium Rumburk

1986-1992 1. fakulta všeobecného lékařství University Karlovy Praha

1997 I.atestace z oboru gynekologie a porodnictví

1994-1999 zaměstnaná na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Varnsdorf

1999-2001 zaměstnaná na gyn. -por. odd .Lužická nemocnice Rumburk

2002-dosud soukromá lékařka gyn.-por.ambulance Varnsdorf

Vdova

Syn Marek 17 let

Nezávislá kandidátka za stranu TOP 09

Zájmy: golf,tanec,cestování

 

nahoru

 

 

07. Václav Hodničák

Narodil se v roce 1982 ve Varnsdorfu, kde žije dodnes. Doposud je svobodný a bezdětný.

V roce 2002 zdárně ukončil studium na Střední průmyslové škole elektrotechnické a strojní a Středním odborném učilišti ve Varnsdorfu ve studijním oboru informační technologie – aplikace osobních počítačů.

Po ukončení studia na střední škole vykonal civilní službu a od roku 2003 je zaměstnán na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Varnsdorfu jako technik IT a učitel praxe.

Ve straně TOP 09 je od jara roku 2010.

Ve volném čase se věnuje především poslechu hudby, sportu, cestování, fotografování aj.

 

nahoru

 

 

08. Ing. Miroslav Vencl
* 8. února 1961 ve Varnsdorfu, středoškolský učitel, TOP 09

Narodil se 8. února 1961 ve Varnsdorfu.  V roce 1986 ukončil studium na  Fakultě elektrotechnické Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Po absolvování VŠ nastoupil na místo samostatného projektanta ve Škodě Plzeň.
Od roku 1989 je učitelem VOŠ a SPŠ ve Varnsdorfu.
V roce 1992 se oženil, s manželkou adoptovali pět dětí.

Ve straně TOP 09 je od května 2010. Po revoluci byl rok v ČSS.

Vyznáním je evangelikálním křesťanem.

Mezi jeho zájmy patří především historie, literatura a sport.

 

nahoru

 

 

09. Jan Šimek

nar. 29.července 1971 ve Varnsdorfu, podnikatel, Hosana Czech s.r.o.
Dokončené SŠ vzdělání v roce 1989
V roce 1992 začal podnikat, 1993- prodej zeleniny, rok 1995-1997 obchod s cennými papíry, od roku 1997 prodej IT, telekomunikací, od roku 2007 firma rozšířena o prodej sportovních potřeb, od roku 2009 o domácí elektro, internetový obchod.
Ženatý je od roku 1991, 3děti (dcery 18 a 10let, syn -17let)
Od roku 1991 jsem věřící a aktivně činný v Apoštolské církvi Varnsdorf
Hobby: vytrvalostní běhy, fotbal, cestování
Motto: „čiň druhým to, co chceš, aby druzí činili tobě“
„Ztratíme-li bohatství, neztratíme nic, ztratíme-li zdraví, o něco jsme přišli, ztratíme-li charakter, ztratíme všechno“

 

nahoru

 

 

10. Petr Bartáček

Narodil se 10. června  1971 v Praze.

V roce 1996 ukončil studium na  Střední průmyslové škole stavební v Zahradách maturitní zkouškou.

Od roku 1991 do roku 2002 pracoval jako informatik na Celním ředitelství v Ústí nad Labem.

V současné době pracuje ve firmě Bartys s.r.o. jako jednatel firmy.

Má dvě děti, osmnáctiletou dceru a desetiletého syna.


Do této doby nebyl členem žádné politické strany a ani nekandidoval za žádnou politickou stranu jako nezávislý.

Mezi jeho zájmy patří především cyklistika, lyžování a fotografování.

 

nahoru

 

 

11. Růžena Matovičová
* 18.3.1962 Praha

Narodila se 18. března 1962 v Praze. V roce 1979 ukončila střední školu ekonomického zaměření v Praze a téhož roku nastoupila jako sekretářka ředitele závodu v n. p. Velveta Varnsdorf.

V tomto podniku pracovala celkem 25 let na různých pozicích.
Roku 2006 se zúčastnila konkurzu na pozici sektor manažera u firmy Ahold kde pracuje dosud.
Je vdaná od roku 1980 a s manželem společně vychovali tři děti. Syna a dvě dcery.
Svůj volný čas věnuje odpočinku, vnoučatům a výletům do přírody pěšky i na kole.

Nikdy nebyla členem žádné politické strany.

 

nahoru

 

 

12. Ing. Emil Brabec
* 26. 3. 1951 Varnsdorf

Narodil se 26. března 1951 ve Varnsdorfu, kde také prožil dětství spolu se třemi sourozenci. Po absolvování strojní průmyslové školy nastoupil do podniku Elite, kde pracoval jako seřizovač pletacích strojů.

Po návratu ze základní vojenské služby nastoupil do konstrukce TOS Varnsdorf. Práce v novém oboru ho natolik zaujala, že se rozhodl doplnit své vzdělání. Po zdárném ukončení dálkového studia na Vysoké škole strojní v Liberci byl zařazen na funkci samostatného projektanta. V roce 1984 postoupil na pozici vedoucího odboru technické obsluhy výroby.

V roce 1988 nastoupil jako vedoucí odborný referent specialista do Státního výzkumného ústavu textilního v Liberci. Srdce ho ale táhlo domů zpět do Varnsdorfu a proto se v roce 1989 vrátil zpět jako konstruktér do TOSu.

V roce 1991 začal se souhlasem zaměstnavatele podnikat v oboru mazání strojů a strojních zařízení, poté od roku 1994 provozoval jako OSVČ velkoobchod s nápoji Bemapeg.

Od roku 2006 podniká v oboru strojírenství a účetnictví.

Je ženatý, má dvacetiletou dceru a dvanáctiletého syna.

Mezi jeho záliby patří šachy, četba - zejména technické literatury.

Pro svou kandidaturu v místních volbách se rozhodl zejména proto, že je nespokojen s korupční politikou.

Není a nebyl členem žádné politické strany.

nahoru

 

 

13. Tomáš Podrazil
* 19. května 1985 ve Varnsdorfu, student

V roce 2004 ukončil studium na Střední průmyslové škole ve Varnsdorfu a poté se věnoval bakalářskému studiu Tělesné výchovy a sportu na UK FTVS, které zakončil v roce 2009.

V současné době studuje navazující magisterské studium na UK FTVS.

Ve volném čase se věnuje hlavně sportu.

nahoru

 

 

14. Adéla Brabcová
* 3.2 .1990 Varnsdorf, studentka, TOP 09

Adéla Brabcová se narodila 3. února 1990 ve Varnsdorfu. Úspěšně dokončila Gymnázium ve Varnsdorfu. V současné době studuje na vysoké škole. Sdílí společnou domácnost s rodiči a mladším bratrem.

Již na gymnáziu se projevilo její sociální cítění, týkající se dětí v dětských domovech, lidí v sociálních zařízeních a domovech důchodců.

Je všestranně sportovně založená, většinu dětství prožila na tanečním parketě, jelikož se věnovala sportovnímu společenskému tanci a nyní preferuje zejména cestování.

Od dubna 2010 se stala členkou TOP 09.

 

nahoru

 

 

15. Monika Hüblerová
* 15.11. 1978 ve Varnsdorfu.

V roce 1996 ukončila studium na středním odborném učilišti v Děčíně, obor kadeřnice.

Od roku 1997 pracuje jako kadeřnice v rodinném salonu Hana Hüblerová ve Varnsdorfu.

V r.2001 absolvovala vizážistickou školu Ivety Kopřivové a následně rekvalifikační kurz vizážistiky v Praze.

Následovaly vzdělávací semináře v Německu v Düsseldorfu, Mnichově, Norimberku a Frankfurtu, kde také pár měsíců pracovala.

Od r.2004 se účastnila mistrovství ČR v make-upu v Praze, kde v r.2005 získala titul Mistrině ČR v make-upu.

V r.2006 v německém Düsseldorfu titul mezinárodní vícemistrně.

Od roku 2007 zasedání v odborných porotách, práce pro tisk.

V roce 2009 narození dcery Terezy.

V současné době je tedy na mateřské dovolené.

Mezi její záliby patří práce, malování, vaření, dekorování a aranžování .

 

nahoru

 

 

16. Jaroslav Hocko, hasič

*30. dubna 1982 ve Varnsdorfu

Po ukončení maturitního studia v roce 2002 na ISŠ v Liberci oboru podnikání nastoupil základní vojenskou službu u chemické roty rovněž v Liberci. Od roku 2004 dodnes pracuje u Hasičského záchranné sboru Ústeckého kraje. Od roku 2008 dodnes současně jezdí ve výjezdu rychlé lékařské pomoci u zdravotnické záchranné služby.

Bydlí ve Varnsdorfu, v rodinném domku s přítelkyní.

Mezi hlavní zájmy řadí plavání, běh, cyklistiku, potápění, lezení po skalách a vůbec sport všeho druhu.

Nikdy nebyl v žádné politické straně a je politicky nestranný

 

nahoru

 

 

17. Kateřina Venclová, DiS,
* 1. prosince 1973 ve Varnsdorfu, na mateřské dovolené, TOP 09

Narodila se 1. prosince 1973 ve Varnsdorfu. V roce 2008 ukončila studium na VOŠ a SPŠ ve Varnsdorfu, obor Informatika ve státní správě.

Od roku 1992 je vdaná, s manželem adoptovali pět dětí. Je na MD.

Ve straně TOP 09 je od května 2010. Do té doby nebyla v žádné politické straně.

Vyznáním je evangelikální křesťankou.

Mezi její zájmy patří především zahrada, hudba, literatura a houbaření.


nahoru

 

 

18. Jana Haidlová
*22. prosince 1970, administrativní pracovnice, TOP 09

Narodila se 22. prosince 1970 ve Varnsdorfu.

Vystudovala Střední ekonomickou školu v Děčíně a poté

nastoupila jako dělnice do Textilie Praha. Od roku 1992 pracuje jako

administrativní pracovnice ve Vaspedu Varnsdorf.

Je vdaná a má dceru.

Členkou TOP 09 je od června 2010. Do této doby nebyla nikdy v žádné politické straně.

Mezi její koníčky patří rodina, turistika a kynologie.

 

nahoru

 

 

19. Miloš Šolc, živnostník, OSVČ, TOP 09
* 23.11.1952 ve Varnsdorfu

Je ženatý, má 2 syny

V roce 1972 ukončil maturitní zkouškou Střední školu, obor měřící a automatizační technika, Liberec

V roce 1972 -1973 jsem absolvoval Roční důstojnickou školu u Pluku civilní obrany ve Varnsdorfu

Od r.1973 absolvoval různé technické funkce až do r. 1993 kdy s hodností majora odešel do civilu.

1993 – 1995 byl zaměstnám u soukromé firmy distribuující pivo jako obchodní zástupce.

Od 1.11.1995 pracuje jako soukromý podnikatel se zaměřením na čištění a montáže pivních technologií . Zaměstnává lidi, řádně platí daně.

Mezi jeho zájmy patří myslivost.

 

nahoru

 

 

20. Ladislav Tóth
* 25.1. 1983 Varnsdorf, sportovec

Narodil se 25. ledna 1983 ve Varnsdorfu, kde žil až do svých patnácti let. V roce 2002 dokončil studium na Gymnázium Přípotoční v Praze. V roce 2007 byl přijat ke studiu oboru Management sportu na FTK UP v Olomouci.

Jeho zaměstnání je z oblasti sportovní činnosti. Profesionálně se věnuje basketbalu. Začínal v klubu USK Praha, pak BK Liberec a v současné době působí v BK Prostějov.

Ve volném čase se snaží odpočívat, nebo rekreačně sportovat.

Zatím je bezdětný a svobodný.  Nikdy nebyl členem žádné politické strany

nahoru

 

 

21. Vladimír Janáček
*10.května 1985 ve Varnsdorfu,pracovník v lehkém průmyslu,TOP 09

Narodil se 10.května 1985 ve Varnsdorfu.V roce 2004 ukončil studium na Vyšší odborné škole a střední průmyslové škole ve Varnsdorfu v oboru počítačové systémy .Po absolvování průmyslové školy nastoupil do oboru lehkého průmyslu,kde v zaměstnání pokračuje do současnosti.V současné době je svobodný.Ve straně Top 09 je od srpna 2010.Do té doby nebyl v žádné jiné politické straně.

Mezi jeho zájmy patří především cestování,fotbal.