× Pohněme s tím. Společně!

Děčín - Kandidátní listina

21. 9. 2010

KANDIDÁTI TOP 09 DĚČÍN:

1. Ing. Tomáš Tesař

2. PhDr. Stanislava Holíková

3. Pavel Veselý

4. Miloš Röhrich

5. Bc. Lucie Langpaulová

6. Vladimír Janda

7. MUDr. Radoslav Bureš

8. Adriana Opatová

9. Kateřina Lorenzová

10. MUDr. Věra Pokorná

11. Bc. Radek Mejzlík

12. Mgr. Petr Látal

13. Mgr. Milan Rosenkranc

14. PaeDR. Ladislava Laušmannová

15. Denisa Ajchlerová

16. Daniel Drnek

17. Ivana Jedličková

18. Ing. Pavel Kluvanec

19. Pavel Komárek

20. Ivana Ptáčníková

21. Barbora Mikelová

22. Ing. Monika Tesařová

23. Nikol Röhrichová

24. Alena Hrušková

25. Aleš Veselý

26. Petra Jandová

27. Petr Tarant


Medailonky kandidátů

 

nahoru

01. Ing. Tomáš Tesař
* 25.9.1963 v Praze, jednatel a ředitel společnosti, Děčín TOP 09

Tomas_Tesar Narodil se 25.9.1963 v Praze. Vzdělání postupně získal na základní škole v Táboře, kde prožil dětství, na Gymnáziu v Holicích u Pardubic, kde prožil mládí a na fakultě strojní VŠST v Liberci kde získal úctu k lidem, kteří něco umí.

Je ženatý již 23 let, má dceru a dva syny

Po vysoké škole v r. 1987 nastoupil v Děčíně do s.p. Stavokonstrukce. Po revoluci od roku 1990 začal pracovat v podniku zahraničního obchodu Čechofracht a.s. v Děčíně, kde přes postupnou privatizaci a přeměnu na obchodní společnost Topsped, pracuje dodnes. Posledních šest let jako jednatel a ředitel společnosti.

Jeho zájmy jsou vysokohorské lyžování ve volném terénu, totéž na kole, lezení po pískovcových skalách, architektura, politická historie Evropy.

Až do vzniku TOP09, jejímž členem je od léta minulého roku, nebyl nikdy členem žádné politické strany ani sdružení. Dospěl k přesvědčení, že stav naší společnosti a její politická reprezentace se již dostaly za hranici, kdy nezbývá než si říci dost a něco pro změnu aktivně udělat. A to i přes to, že si myslel před dvaceti lety, že už to za jejich života nebude potřeba.

nahoru

02. PhDr. Stanislava Holíková
* 23.listopadu 1947 v Ústí n.L., vedoucí ústavu FD ČVUT, TOP 09

Stanislava_Holikova

Narodila se 23.listopadu 1947 v Ústí n.L.. Je vdaná. V roce 1973 absolvovala Filosofickou fakultu University Karlovy v  Praze na oborech sociologie a etnografie. Deset let vedla Manželskou a předmanželskou poradnu v Děčíně, v letech 1988-1990 se věnovala pedagogicko psychologickému poradenství a práci ve výzkumu v Ústí n.L. Od roku 1990 vyučovala sociologii na FSE UJEP v Ústí n.L. a od roku 1995 vede pracoviště FD ČVUT v Děčíně. V odborné sféře se věnuje výcvikům psychosociálních dovedností a interpersonální komunikace a problematice etnických menšin.

V roce 1990 byla kooptována za OF jako místopředsedkyně na MěNV v Děčíně. Do roku 2009 byla členkou ODA. V letech 1992-1998 byla členkou městského zastupitelstva a městské rady.

Od května 2010 je členkou TOP 09.

Mezi hlavní zájmy patří literatura a cestování.

nahoru

03. Pavel Veselý

46 let, hasič záchranář, Děčín, TOP 09

Pavel_Vesely

Narodil se 4. 7.1963 v Karviné-Ráji.

Vystudoval SOU v ŽD-Bohumín, kde maturoval v roce 1981 a SOŠ PO MV ve Frýdku-Místku, kde maturoval v roce 1994. V roce 2008 absolvoval na VŠB-Technická univerzita Ostrava dvě Univerzity 3. věku ve studijním oboru Požární ochrana a bezpečnost.

Sedm let působil jako externí pedagog na Střední integrované škole v Karviné, publikuje různé studie a články. Přednáší doma i v zahraničí.

V rámci státní služby a Hasičského záchranného sboru ČR působil v letech 1981 až 2007. Od roku 2008 je členem Hasičského záchranného sboru podniku Spolchemie, a.s., Ústí nad Labem.

V roce 1997 se účastnil jako koordinátor jednotek Sboru dobrovolných hasičů při povodních na Moravě (okres Karviná), v roce 2002 jako velitel zásahu při sanaci skal ve Hřensku (jako první aplikoval zákon o IZS), v roce 2002 byl koordinátorem u Hasičského záchranného sboru Polska při povodních v Čechách (okres Litoměřice) a podílel se na likvidaci dalších živelných událostí doma i v zahraničí. Za tuto činnost obdržel řadu vyznamenání a poděkování.

V roce 2005 byl zvolen starostou Sdružení dobrovolných hasičů okresu Děčín a náměstkem starosty Krajského sdružení hasičů v Ústí nad Labem. V obou funkcích pracuje dodnes.

Je členem vědeckého týmu v rámci projektu bezpečnostního výzkumu v oblasti včasných varování a řízení krizových situací přírodních rizik (skalní řícení, sesuvy apod.) s cílem nalézt optimální strukturu a systém řízení a předávání varovných informací a vyrozumění ve spolupráci se složkami IZS a subjektů zabývajících se monitoringem a vyhodnocováním.

V roce 2009 se stal členem strany TOP 09 a byl jedním ze zakládajících členů TOP 09 v okrese Děčín.

Je ženatý, má tři syny a jednu dceru, žije již 10 let v Děčíně.

nahoru

04. Miloš Röhrich
*1968 v Děčíně, Projekt manažer, Děčín, TOP 09

Milos_Rohrich

Narozen 6. června 1968 v Děčíně. Úspěšně absolvoval Střední průmyslovou školu strojní a dopravní v Děčíně, obor doprava.
Po ukončení školy nastoupil k Československým drahám jako výpravčí vlaků . V roce 1989 nastoupil do Kovohutí Děčín s.p. na post vedoucího skladového hospodářství. V letech 1991-1994 soukromý podnikatel. Roku 1995 nastoupil do společnosti Delfi s.r.o. Nejprve  pracoval  jako obchodník, později vedoucí obchodního úseku a v  letech 2007-2009 jako výrobní ředitel. Na konci roku 2009 se stává projektovým manažerem v oblasti výroby a designu interiérů, nadále úzce spolupracuje s Delfi s.r.o.

Od roku 1989 ženatý, má dvě děti, dceru a syna

Na podzim roku 2009 vstoupil do TOP09. Do té doby nebyl členem žádné jiné politické strany a ani nekandidoval za jinou stranu jako nezávislý.

K jeho zájmům patří cestování, golf, badminton, fotografování.

nahoru

05. Bc. Lucie Langpaulová
*21. 6. 1983 v Děčíně, reklamní agentka, Děčín TOP 09

Lucie_Langpaulova

Narodila se 21. června 1983 v Děčíně. Po absolvování víceletého Gymnázia v Děčíně vystudovala Universitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obor Sociální práce.

Po ukončení bakalářského studia v roce 2005 nastoupila do společnosti Chart Ferox a.s. v Děčín, kde nejdříve pracovala v oddělení nákupu, později v oddělení řízení projektů a zakázek. V roce 2009 působila na pozici marketingové a obchodní manažerky na golfovém hřišti v Janově u Děčína, poté začala podnikat v oblasti zprostředkování reklamní činnosti.

Svobodná, žijící v Děčíně.

Ve straně TOP09 je od začátku roku 2010.

Mezi její zájmy patří cestování, turistika, golf, hudba.

nahoru

06. Vladimír Janda, živnostník, TOP 09

* 1963 v Žatci

Vladimir_Janda

Narodil se v Žatci, ale trvale žije od téhož roku v Děčíně.

Po ukončení ZŠ začal studovat na Střední průmyslové škole stavební. Po jejím absolvování v roce 1982 nastoupil v OPS Děčín jako mistr PSV.

Po dvou letech vojenské základní služby v roce 1984 nastoupil do stejného podniku jako mistr HSV.

V roce 1991 založil se svým společníkem obchodně stavební firmu, kterou společně vedou dodnes.

Má dvě děti – dospělou dceru Petru a dvouletého syna Vladimíra.

Od roku 1998 byl členem ODS a ve straně TOP 09 je od února 2010.

Mezi jeho zájmy patří rodina, lyžování, windsurfing, rekreační sporty a četba.

nahoru

07. MUDr. Radoslav Bureš
*17.11.1974 v Litoměřicích, lékař

Radovan_Bures

Narodil se dne 17.11.1974 v Litoměřicích , kde po základní škole dokončil v roce 1993 i zdejší gymnázium Josefa Jungmanna.

Ve studiích pokračoval na Lékařské fakultě UK v Plzni, v oboru všeobecné lékařství, kde promoval v roce 1999.

Po studiích se přestěhoval do Děčína, nastoupil na ORL oddělení zdejší nemocnice, kde pracuje dodnes, nyní v pozici zástupce primáře.

Je ženatý od roku 1999, jeho manželka je praktická lékařka pro děti a dorost, mají spolu tři děti ve věku 4,6 a 11 let.

Má spoustu zálib mezi které patří zejména sportovní aktivity se zbytkem rodiny(cyklistika, lyžování, turistika, basketbal a spoustu dalších), péči o dům a zahradu, četbu knih, internet aj.

Dosud nebyl a není členem žádné politické strany, kandiduje jako nezávislý.

nahoru

08. Adriana Opatová
* 8.9. 1978 v Děčíně, obchodní ředitelka, TOP 09

Adriana_Opatova

Narodila se 8.9. 1978 v Děčíně. Své středoškolské studium absolvovala v roce 1997. Poté žila několik let v zahraničí, kde se věnovala různým profesím, převážně v oblasti služeb a obchodu.

Po dvouleté zkušenosti s podnikáním v rodinné firmě v roce 2006 přijala nabídku významné výrobní společnosti SCA Packaging Česká republika, s.r.o., kde pracuje dodnes a to na pozici obchodní ředitelky.

V současné době navštěvuje manažerské studium na A&W Business School se zaměřením na management a lidské zdroje. Mluví plynně anglicky a německy.

Mezi její záliby patří kultura, vzdělávání a cestování.

Věří, že důležitým aspektem bytí je jasná vize, založená na pragmatických základech. Bez jasně vytyčených cílů a snů nedokáže podávat dobrý výkon. Uznává silné osobnosti se zdravým duchem a lidský přístup k okolí. Budoucnost je pro ni výzvou, ne obavou.

nahoru

 

09. Kateřina Lorenzová

* 12.1.1964 v Děčíně, obchodní zástupce, TOP 09

Dosažené vzdělání je střední všeobecné s maturitou. Pracuje jako obchodní zástupce v Uniqa pojišťovna od roku 1996.

Jejími zájmy je kultura a turistika

Důležitá je pro mne slušnost mezi lidmi

 

nahoru

10. MUDr. Věra Pokorná
*
28. července 1967 v Liberci, lékařka

Vera_Pokorna

Narodila se 28. července 1967 v Liberci. V létě 1978 se přestěhovala s rodiči do Děčína, kde dokončila základní školu a vystudovala v letech 1981-1985 gymnázium. Ještě před maturitou složila státní zkoušku z angličtiny. Po maturitě studovala v letech 1985-1992 1. lékařskou fakultu UK v Praze, obor všeobecné lékařství. V Praze se seznámila se svým manželem Pavlem a v prosinci 1989 se vzali. V říjnu následujícího roku se jim narodil syn Vítek. Studium medicíny dokončila individuálně při mateřské dovolené, stáže ke státním zkouškám absolvovala v nemocnic v Ústí nad Labem a v Děčíně. Promovala v létě roku 1991 a 1. srpna téhož roku nastoupila jako lékařka na očním oddělení nemocnice v Děčíně. V srpnu 1992 se jim narodil syn Michael a po mateřské dovolené se rozhodla změnit specializaci a nastoupila na ORL oddělení děčínské nemocnice a atestaci z otorinolaryngologie složila v květnu 1999. Od 1. srpna 2001 pracovala v privátních ORL ordinacích svého otce MUDr. Františka Plhoně v Děčíně a ve Varnsdorfu. V lednu 2008 jí otec vedení obou ordinací předal, ale stále pracují spolu.

Její náročná práce ji baví, věnuje jí většinu svého času a snaží se ji dělat nejlépe, jak umí. Rodina, kterou má je pro ni velmi důležitá a manžel i synové jsou ni velkou oporou.

Má ráda klasickou a starou hudbu, zpívá spolu s manželem v děčínském komorním sboru Collegium Verbascum, který v září 1990 spolu založili. Často vyráží s rodinou na procházky do přírody, ze sportů ji baví nordic walking, plavání a lyžování. Zajímá ji historie, umění, ráda čte historické romány a fandí historickému šermu. Má ráda inteligentní společnost, zajímavé lidi, nadšence, umělce a tak trochu blázny. Záleží jí na městě, ve kterém žije a na lidech kolem ní, má ráda harmonické, krásné, čisté prostředí a vztahy.

Nikdy nebyla a dosud není členem žádné politické strany.

nahoru

11. Bc. Radek Mejzlík
*19. prosince 1969 v České Lípě, produktový specialista, TOP09

Radek_Mejzlik

Narodil se 19. prosince v České Lípě. V roce 1988 ukončil studium na Gymnáziu v Děčíně se zaměřením na informační technologie.

Po základní vojenské službě byl zaměstnán na různých pozicích jako specialista IT a specialista na mobilní komunikace.

V letech 2001 až 2005 absolvoval bakalářské studium na ČVUT – FD v Děčíně.

Od roku 2006 pracuje jako specialista internetového bankovnictví v nadnárodní peněžní instituci.

Je ženatý od roku 1999.

Příslušnost ke straně TOP09 je jeho první politická aktivita, ke které ho vedla chuť věnovat část své druhé poloviny produktivního života nejen úzkému rodinnému kruhu, ale všem, kterým není lhostejný vývoj v naší zemi.

Mezi jeho záliby patří motorismus, autoturistika a zážitková gastronomie.

nahoru

 

12. Petr Látal

* 2.11.1984 v Děčíně, právník - asistent soudce, Děčín TOP 09

Petr_Latal

Narodil se 2.11.1984 v Děčíně.

Základní a střední vzdělání získal na základní škole a Gymnaziu v Děčíně. Vysokoškolské vzdělání získal na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Získal také znalosti o Evropské Unie při studiu „Ekonomických aktivit EU“ na ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Při studiu na právnické fakultě pravidelně docházel do advokátní kanceláře Narcis Tomášek v Děčíně, kde působil jako asistent advokáta. Po ukončení vysoké školy v r. 2009 nastoupil na Krajský soud v Ústí nad Labem, kde působí dodnes jako asistent soudce.

Jeho zájmy jsou cestování, výlety do přírody, lyžování, běh, in-line bruslení, cyklistika, fotografování.

Až do vzniku jeho členství v TOP 09 nebyl nikdy členem žádné politické strany ani sdružení. Do strany TOP 09 vstoupil s jasnou vizí udělat vše pro to, aby naše další generace měly možnost prožívat hodnotnější život.

nahoru

13. Mgr. Milan Rosenkranc
*11. 10. 1949 v Praze, ředitel Oblastního muzea v Děčíně

Milan_Rosenkranc

Narodil se 11. října 1949 v Praze, ale od dětství žije v Děčíně. Po absolvování základní a střední školy (SVVŠ) začal v roce 1967 studovat na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, obor český jazyk – dějepis. Za svou aktivní účast ve studentském hnutí po r. 1968 byl jako jeden z redaktorů studentského časopisu „Posel z Budče“ vyloučen z politických důvodů ze studia a od r. 1970 pracoval v řadě zaměstnání (vychovatel v ústavu sociál. péče, průvodčí u ČSAD, betonář na stavbě mládeže Tušimice II, pracovník Okresní správy spojů). V roce 1990 byl rehabilitován, dokončil vysokoškolské studium a na základě výběrového řízení nastoupil jako ředitel do Oblastního muzea v Děčíně. V současné době je též předsedou krajské sekce Asociace muzeí a galerií.

Jeho zájmem je především historie a veškeré kulturní dění v našem městě. Kromě celoživotního zájmu o ochranu památek působil aktivně téměř 30 let i v děčínském amatérském divadelním souboru „Karel Čapek“.

Nikdy nebyl příslušníkem žádné politické strany. V letech 2003 – 2006 byl členem městského zastupitelstva jako nezávislý kandidát za ODA.

Je ženatý, má šestiletého syna, dospělou dceru z prvního manželství a dvě vnoučata.

nahoru

14. PaedDr. Ladislava Laušmanová
50 let, Děčín, speciální pedagog

Ladislava_Lausmanova

Absolventka Střední pedagogické školy v Litoměřicích. Od počátku pracovní kariéry pracovala s dětmi, zvláštní pozornost věnovala a věnuje dětem s handicapem. VŠ vzdělání dosáhla na PFUK a FFUK v Praze. Svou profesi neopustila, v současnosti působí jako speciální pedagog ve Speciálně pedagogickém centru v Děčíně. Spektrum své činnosti postupně rozšířila do oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže s těžšími výchovnými problémy a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Výchovném ústavu pro děti a mládež v Děčíně – Boleticích.

Nebyla a není členkou politické strany.

nahoru

15. Denisa Ajchlerová

nahoru

16. Daniel Drnek* 6.5.1974 v Děčíně, kuchař, TOP 09

Daniel_Drnek Narodil se 6 května 1974 v Děčíně. V roce 1990 ukončil SOU obor prodavač textilu, v roce 1991 rekvalifikace v oboru kuchař.

Po rekvalifikaci pracoval jako kuchař,věnoval se i finančnímu poradenství. V součastnosti pracuje jako hlavní kuchař v  restauraci Kocanda. Od roku 2005 rozvedený, z manželství má dva syny a nyní žije s přítelkyní se kterou má čtyřletou dceru.

Od února 2010 je členem TOP 09 do té doby nebyl politicky činný. Mezi jeho zájmy patří rodina, formule1, architektura.

nahoru

 

17. Ivana Jedličková
* 27.10.1975 v Děčíně

Ivana_Jedlickova

Narodila se 27.10.1975 v Děčíně, ale cítí se být spíše občanem městské části Boletice nad Labem, kde celý život bydlí.

V roce 1994 maturitou ukončila studium na Obchodní akademii v Děčíně.

Již 10 let pracuje jako referent osob samostatně výdělečně činných na Okresní správě sociálního zabezpečení v Děčíně.

Od roku 1996 je stále šťastně poprvé vdaná, má dvě dcery 13 a 7 let, které navštěvují základní školu také v Boleticích nad Labem.

Do T0P 09 vstoupila z osobního přesvědčení a vnitřní nespokojenosti se stavem věcí veřejných. Až dosud nikdy nebyla členem žádné politické strany.

Mezi její koníčky patří sport všeobecně, hlavně kolo, lyže a tanec.

Motto: takže si dáme „Taneček přes dvě pekla“, což je moje oblíbená :-)

nahoru

18. Ing. Pavel Kluvanec
* 19. prosince 1964 v Děčíně, spolumajitel firmy, TOP 09

Pavel_Kluvanec

Narodil se 19. prosince  1964 v Děčíně.  Od té bydlí v rodinném domku v Děčíně - Boteticích nad Labem. V roce 1983 získal středoškolské vzdělání na gymnáziu v Děčíně. Vysokoškolské studium na Elektrotechnické fakultě ČVUT obor technická kybernetika úspěšně ukončil v roce 1998.
Po absolvování školy a vojenské službě nastoupil do ČSPL Děčín na pozici programátora.
V roce 1992 jsem spoluzaložil firmu DeCe COMPUTERS s.r.o. podnikající v oblasti IT. Tuto firmu řídí společně z dalšími dvěmi majiteli i v současné době.
Od roku 2000 jsem ženatý, má dvě krásné holčičky..

Ve straně TOP 09 je od července 2010. Do této doby nikdy nebyl v žádné politické straně. Dále působí již několik let ve školské radě ZŠ v Děčíně-Boleticích nad Labem, v krajském štábu sálového fotbalu a v občanském sdružení ROZBUŠKA Boletice

Mezi jeho zájmy patří především futsal a cyklistika.

nahoru

19. Pavel Komárek
* 30.7. 1973 v Děčíně, OSVČ, TOP 09

Pavel_Komarek

Narodil se 30. července 1973 v Děčíně. V roce 1993 ukončil studium na Středním odborném učilišti Varnsdorfu obor elektro maturitou. Od roku 1995 pracoval v potravinářství a od roku 1999 v hypermarketech Kaufland a Tesco.

Od roku 2009 podniká v oblasti zprostředkování obchodu a služeb.

Má dvě děti s krásnou přítelkyní.

Ve straně TOP 09 jsem od června 2010. Do této doby jsem nebyl v žádné politické straně.

Důležité je pro mě rodina, zázemí a dobré vztahy.

Mezi mé záliby patří rodina, cestování a technika.

nahoru

20. Ivana Ptáčníková
* 9. Dubna 1954 v Děčíně, realitní makléřka, OSVČ, TOP 09

Ivana Ptacnikova

Narodila se 9. dubna 1954 v Děčíně. V roce 1973 ukončila studium na Střední ekonomické škole V Děčíně, obor cizojazyčná korespondence a sekretářské práce.

Po absolvování pracovala v Čokoládovnách DIANA Děčín jako sekretářka ředitele.

Po MD nastoupila do OD PRIOR Děčín, kde pracovala jako vedoucí skladu průmyslu a v r. 1991 založila s manželem stavební firmu CONGEO s.r.o. v Ústí nad Labem.

Od r. 2009 pracuje jako realitní makléřka u MM reality holding u pobočky v Ústí nad Labem.

Je rozvedená, má 2 dospělé děti.

Ve straně TOP 09 je od července tohoto roku. Do té doby nikdy nebyla v žádné politické straně.

Mezí její zájmy patří klasická hudba, literatura, historie a malířství.

nahoru

21. Barbora Mikelová
* 12.12.1991 Děčín, studentka, TOP 09

Barbora_Mikelova

Narodila se dne 12.12.1991 v Děčíně. Základní studium dokončila v roce 2007 na Základní škole Želenice.Nyní je v maturitním ročníku na Gymnáziu v České Kamenici a dále by se chtěla věnovat lékařským oborům, proto její cesty povedou na Lékařskou fakultu.

Mezi její zájmy patří sport-korfbal, snowboarding, kultura, lezení po pískovcových skalách, dějiny.

nahoru

22. Ing. Monika Tesařová
* 17. dubna 1965 ve Zlíně, referentka komunikace a publicity, Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Ústí nad Labem, TOP 09

Monika_Tesarova Narodila se 17. dubna 1965 ve Zlíně. V roce 1983 absolvovala Gymnázium J.A.Komenského v Uherském Brodě, v roce 1987 textilní fakultu VŠST v Liberci.
Jako absolvent nastoupila do s.p. Vlnap závod Boletice nad Labem, v letech 1989 - 1995 byla zaměstnancem s.p. Benar v Benešově nad Ploučnicí. Po MD nastoupila do s.p. Česká pošta, kde pracovala do roku 2007 jako vedoucí Odboru peněžních a obstaravatelských služeb. V současné době pracuje na oddělení komunikace a publicity Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem.
Od roku 1987 je vdaná, má dva dospělé syny a dceru.
Ve straně TOP 09 je od prosince 2009. Do této doby nikdy nebyla v žádné politické straně.
Mezi její zájmy patří cestování a lyžování.

nahoru

 

23. Nikol Röhrichová
*1989 v Děčíně, studentka VŠ

Nikol_Rorichova

Narodila se 20.9.1989 v Děčíně. V roce 2001 nastoupila na místní Gymnázium, kde v roce 2009 úspěšně odmaturovala. Nyní studuje TU v Liberci, fakultu Textilní, obor Management obchodu s oděvy.

Mezi její zájmy patří cestovaní, stolní tenis a cheerleading. Cheerleadingu se aktivně věnuje od roku 2003. V roce 2010 se stala hlavní vedoucí cheer sekce A-styl centra v Liberci.

Je svobodná.

Členkou TOP 09 je od jara roku 2010 a do té doby nebyla součástí žádné jiné politické strany.

nahoru

24. Alena Hrušková
*1.4.1963 v Děčíně, bankovní poradce, TOP 09

Alena_Hruskova

Narodila se 1.4.1963 v Děčíně. Absolvovala gymnázium v Děčíně a v roce 1983 absolvovala vyšší odbornou školu v oboru asistent hygienické služby. V tomto oboru po studiu začala pracovat. V průběhu let 1994-2003 získávala zkušenosti v několika firmách od obchodu s potravinovými doplňky přes stavební firmy až po obchodníka s cennými papíry. Od roku 2003 pracuje v České spořitelně, a.s., v současné době jako poradce pro firemní klientelu.

Je vdaná 29 let a má dvě dcery.

Jejími zájmy jsou golf , lyžování, vážná hudba a chov jorkšírských teriérů.

V TOP 09 je nováček, dříve nebyla členem žádné politické strany.

nahoru

25. Aleš Veselý
23 let, jednatel společnosti, Děčín, TOP 09

Ales_Vesely

Narodil se 25.dubna 1987 v Přerově.

Byl studentem Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy stavební v Děčíně v oboru Pozemní stavitelství, kterou v roce 2006 ukončil maturitou. Dále pokračoval ve studiu na Vysokém učení technickém v Brně, Fakulty stavební v oboru Stavební inženýrství, které nedokončil.

Od roku 2007 byl zaměstnán jako mistr hlavní stavební výroby ve společnosti KLEMENT a.s.

Od roku 2008 začal podnikat ve stavebnictví jako OSVČ.

V současnosti je jednatelem obchodní a stavební společnosti.

Je hráčem českého národního týmu v americkém fotbale.

Mezi jeho záliby patří americký fotbal, golf, plavání a cestování.

V roce 2009 vstoupil do strany TOP 09. Do této doby nebyl členem žádné jiné politické strany a ani nekandidoval za jinou stranu jako nezávislý.

nahoru

26. Petra Jandová, studentka, TOP 09
*10. 9. 1989 v Děčíně

Petra_Jandova

Narodila se v Děčíně 10. září 1989. V roce 2009 dokončila Trivis, střední školu veřejnoprávní v Ústí nad Labem. V současné době je
studentkou druhého ročníku na Universitě Jana Evangelisty Puryně v Ústí nad Labem v oboru učitelství pro mateřské školy.

Ve straně TOP 09 je od srpna 2010 a před tím v žádné jiné politické straně nebyla.Prozatím je svobodná a bezdětná. Ve volném čase se věnuje svému
psovi, malbě, hře na klavír a v zimně lyžování a snowboardingu.

nahoru

27. Petr Tarant
* 31. října 1989 v Děčíně, student, TOP 09

Petr_Tarant

Narodil se 31. října 1989 v Děčíně. V roce 2009 dokončil Střední průmyslovou školu ve Varnsdorfu v oboru Počítačové systémy.

Nyní je studentem druhého ročníku Českého vysokého učení technického v Praze. Konkrétně v oboru Softwarové inženýrství.

Je svobodný a bezdětný. Mezi jeho koníčky patří jeho studium, pejsek a od listopadu minulého roku i TOP 09.

V TOP 09 je od března roku 2010, nikdy jindy nebyl v žádné jiné politické straně.

Absolventka Střední pedagogické školy v Litoměřicích. Od počátku pracovní kariéry pracovala s dětmi, zvláštní pozornost věnovala a věnuje dětem s handicapem. VŠ vzdělání dosáhla na PFUK a FFUK v Praze. Svou profesi neopustila, v současnosti působí jako speciální pedagog ve Speciálně pedagogickém centru v Děčíně. Spektrum své činnosti postupně rozšířila do oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže s těžšími výchovnými problémy a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Výchovném ústavu pro děti a mládež v Děčíně – Boleticích.

Nebyla a není členkou politické strany.

 

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ÚSTECKÝ KRAJ

Hradiště 97/4
400 01 Ústí nad Labem

info@ula.top09.cz
telefon: +420 412870305

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Radka Ostřížová

radka.ostrizova@top09.cz

telefon: +420 734441761

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme