Ústecký a Karlovarský kraj rozhodují o osudu dotačního programu Severozápad

přepis rozhovoru M. Kalousek a M. Hašek, ČRo 1

26. 3. 2013

Ústecký a Karlovarský kraj rozhodují o osudu dotačního programu SeverozápadVeronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústecký kraj odmítá platit pokutu, kterou žádá Evropská komise kvůli chybnému čerpání dotací prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad. Rozhodli o tom před malou chvílí ústečtí zastupitelé. Jestli zvolí stejný postup, rozhodne odpoledne i Karlovarský kraj. Oba regiony žádají, aby jim peníze poslal stát, protože se prý na současném stavu podílel. Ministerstvo financí ovšem nabízí jen víc než miliardovou půjčku. Brusel přitom žádá korekce ve výši zhruba 2,5 miliardy, jinak následuje ukončení zmíněného programu a proplácení dotčených projektů. Já jsem ve spojení s ministrem financí a prvním místopředsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem, dobrý den.

Miroslav KALOUSEKministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Hezké poledne přeji.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A taky s předsedou Asociace krajů, hejtmanem Jihomoravského kraje a prvním místopředsedou ČSSD Michalem Haškem, dobrý den.

Michal HAŠEK, předseda Asociace krajů ČR, hejtman Jihomoravského kraje, 1. místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Hezké odpoledne z Brna vám i posluchačům Českého rozhlasu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, tedy ta poslední aktuální zpráva před několika vteřinami, dá se říci, proletěla agenturami, a to že zastupitelé Ústeckého kraje odmítají, že by kraj nesl podíl na tom chybném čerpání dotací. Kdyby to udělal i Karlovarský kraj, je stát přece jen připravený nést zodpovědnost?

Miroslav KALOUSEKministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
V žádném případě. My samozřejmě neseme odpovědnost vůči Evropské unie, protože partnerem pro Evropskou unii je pouze stát, ale regionální operační programy probíhaly výlučně v režii krajů. Stát tam měl jenom zprostředkovanou kontrolní funkci. Veškeré rozhodování se dělo na regionálních radách, které bylo ... veškeré rozhodování o projektech, o dokumentaci se dělo na regionálních radách, kam byli dosazováni krajští politici. Krajské reprezentace vedou, nesou veškerou odpovědnost za své rozhodování v těch regionálních radách. No, a ten, kdo nebude chtít zaplatit za svoji odpovědnost, ten nemůže dále čerpat. To je prostě zcela zřejmé.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, ale také jste připustil, že tady kontrola ze strany ministerstva financí byla tady svoje selhání. Připouštíte nebo alespoň částečné?

Miroslav KALOUSEKministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Evropská komise nám vytkla některé kontrolní mechanismy a trvala na tom, aby zejména byla ta kontrola centrální pod ministerstvem financí, protože ta zprostředkovaná, kde skutečně ty auditoři byli právě pod regionálními radami, fungovala velmi málo. Ale odpovědnost za rozhodnutí nese ten, kdo to rozhodování dělá. Říkat, že chyboval kontrolor, který něco nezjistil, je asi stejně třeskutá logika, jako chtít po revizorovi jízdenek, aby zaplatil pokutu za černého pasažéra, kterého nechytil. Prostě ten, kdo rozhodoval, ten nese odpovědnost a ten buď zaplatí, nebo se rozhodl, že nezaplatí, potom nemůže být ten program obnoven. To je celkem jasné.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane hejtmane Hašku, co vy říkáte na to rozhodnutí Ústeckého kraje, tedy se nepodílet na korekcích, které žádá Evropská komise? A předpokládáte, že to udělají i v Karlových Varech?

Michal HAŠEK, předseda Asociace krajů ČR, hejtman Jihomoravského kraje, 1. místopředseda strany /ČSSD/
--------------------

Já samozřejmě nebudu předjímat rozhodování kolegů v jednotlivých krajských samosprávách. To není moje role ani jako předseda Asociace krajů. Ale k tomu, co říkal pan ministr Kalousek. Já si při všem respektu k němu a jaksi k instituci vlády dovolím nesouhlasit. Já si dovolím nesouhlasit s tím, že odpovědnost za to nesou "jenom krajští politici". Je třeba pro posluchače jasně říct, že regionální rady a vůbec celý systém těch regionálních operačních programů nevymyslely kraje a nezaložily ho. Byla to vláda, byl to zákon, který zřídil tyto speciální právnické osoby, a ano, součástí té personální politiky je tam také volba členů regionálních rad jednotlivými krajskými zastupitelstvy, což v průběhu těch volebních období byli politici napříč politickým spektrem, zdaleka nejenom sociální demokraté. Čili jestliže teď kraje říkají, že oni nemají nějakou právní vazbu a povinnost hradit takovou to korekci, tak skutečně vycházíme z toho, že se nejedná o právnické osoby založené kraji, navíc říkáme, že kontrolní systémy v průběhu času, které měly odhalovat nedostatky například ve výběrových řízeních, selhaly, a tam upřesním to, co říkal pan ministr. Byly takzvané pověřené auditní systémy nebo pověřené auditní osoby, které sídlily v těch regionálních radách, ale nikdy nebyly součástí těchto rad. Vždycky podléhaly ministerstvu financí a jenom fyzicky seděly v místě těch regionálních rad. To znamená, i ten kontrolní systém, který byl nastaven na to, aby odhaloval vady, je prostě neodhalil a je evidentní, že je tam...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane hejtmane, já se ale...

Michal HAŠEK, předseda Asociace krajů ČR, hejtman Jihomoravského kraje, 1. místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Promiňte, poslední věta. Že je tam spoluzodpovědnost státu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Musím zeptat ještě, pane hejtmane, na jednu věc. Jestli tedy podle vás kraje se nějakým způsobem, vy říkáte, že systém nastavil stát, ale tedy na co tam kraje vůbec byly, jak fungovaly při rozdělování těch evropských dotací, když teď se zbavují veškeré zodpovědnosti, jak podle rozhodnutí Ústeckého kraje je zjevné?

Michal HAŠEK, předseda Asociace krajů ČR, hejtman Jihomoravského kraje, 1. místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Tak já si nemyslím, že by se kraje zbavovaly veškeré zodpovědnosti. To si myslím, že je příliš příkré...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle zastupitelů, cituji agenturu, nenese odpovědnost.

Michal HAŠEK, předseda Asociace krajů ČR, hejtman Jihomoravského kraje, 1. místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
To je příliš příkré tvrzení. Já k tomu dodám, že pokud by se jednalo o projekty, které realizovaly samy kraje, tam je ta odpovědnost naprosto neoddiskutovatelná. Pokud by kraje udělaly chyby ve výběrových řízení, pokud by kraje jako zadavatelé veřejných zakázek porušily zákon o zadávání veřejných zakázek, tak se nemáme o čem bavit, je to naprosto evidentní a tam souhlasím s korekcemi. Jak mají kraje odpovídat za to, že lidé, podnikatelé, obce, čili jiné subjekty než kraje, kteří byli žadateli o ty projekty, a pak oni udělali chyby ve výběrových řízeních, jak za to zodpovídá krajské zastupitelstvo nebo krajská rada? No, vůbec nijak. Bylo rozhodnuto o přidělení dotace a potom bylo na tom příjemce dotace a znova opakuji, nemluvím o příjemci kraji, hovořím o jiných příjemcích, kteří realizovali s chybami, alespoň podle tedy nálezu auditorů, realizovali výběrová řízení a udělali v nich chyby, tak jak za ně může odpovídat příslušná rada nebo zastupitelstvo kraje? Prostě podle našeho právního názoru pokud by teď kraje daly ty peníze na takzvané korekce, a my se chceme vůbec bavit i o tom, jak korekce vznikly, jestli ty podklady jsou korektní, tak podle našeho názory by mohlo dojít i k tomu, že by ty zastupitelstva krajů byla trestně odpovědná, protože by nakládala s rozpočtovými penězi, daňovými příjmy jinak, než jak s tím počítá právní řád České republiky.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, předpokládáte, že se ještě budete bavit se zástupci krajů o tom, co jaksi nastane, myslím vládu, a platí ještě ta nabídka půjčky zhruba miliardu a půl?

Miroslav KALOUSEKministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ta nabídka půjčky samozřejmě platí a bavit se s kraji můžeme. To, co prostě naprosto vylučuji, je, že by stát přispěl jednou jedinou korunou. Já vám řeknu, na co tam ty kraje byly. Analýza ministerstva financí, koneckonců i analýza Evropské komise, jednoznačně prokazuje, že v onom třístupňovém schvalování, technickém, finančním a politickém, protože kraje trvaly na tom, že to třetí rozhodování bude politické, se stávalo velmi často, že projekty jednotlivým žadatelům, které nebyly dostatečně kvalitní a ocitly se pod čarou, se po tom třetím politickém rozhodování ocitly nad čarou a naopak velmi kvalitní projekty se po politickém rozhodování ocitly pod čarou. Tato analýza existuje. Koneckonců na základě ní Evropská komise trvala na tom, že to třetí, ten třetí politický stupeň rozhodování musí vypadnout. Prostě krajské, je to v případě Severozápadu je to prostě zřetelné a jasné. ČSSD a ODS si tam dlouho rozdělovaly evropské peníze svým kamarádům. Bohužel i s trestněprávními důsledky. Omlouvám se, že to řeknu zcela otevřeně. Prostě tam tyhle dvě partaje kradly ani poledne nedržely. Zvolili si je občané z těchto krajů, ti o tom rozhodovali. A ode mě by bylo absolutně nefér, kdybych chtěl po jiných daňových poplatnících z jiných krajů, aby se na těchto loupežích teď podíleli vlastními daněmi. Já to prostě neudělám a říkám to naprosto jasně.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře. Já mám poslední půl minutu. Pane hejtmane, připouštíte tu zodpovědnost ČSSD?

Michal HAŠEK, předseda Asociace krajů ČR, hejtman Jihomoravského kraje, 1. místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Já to chápu. Ale podívejte se, to, co říká pan ministr Kalousek, musí buď doložit, anebo se bude muset omluvit. Já také se nesnížím k tomu, abych osočoval TOP 09 jako celek a říkal jsem, že například to, co dělali na ministerstvu práce a sociálních věcí, nebyly reformy, ale zlodějny. Ale dělat to nebudu. A já si prostě myslím, že by bylo teď dobré, abysme dali balon zpátky na zem a s klidnými hlavami co nejdříve zasedli u stolu. My jsme řadu měsíců chtěli po premiérovi jednání společně s dotčenými ministry. Dočkali jsme se až minulý čtvrtek. My nemůžeme za to, že ten proces má teď takové zpoždění. A já budu rád, když s chladnými hlavami po velikonočních svátcích se sejdeme s panem premiérem, s panem Kalouskem, s panem Jankovským, a budeme jednat o tom, co s celou tou situací uděláme dál.

Miroslav KALOUSEKministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Já vám s chladnou hlavou, pane hejtmane, říkám ani korunu a jsem naprosto klidný a mám naprosto chladnou hlavu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------

Ministr financí Miroslav Kalousek, předseda Asociace krajů Michal Hašek.

Michal HAŠEK, předseda Asociace krajů ČR, hejtman Jihomoravského kraje, 1. místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
A já bych řekl, že se ještě uvidí. A děkujeme.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Uvidíme, uslyšíme. Díky, pánové. Na shledanou.

Miroslav KALOUSEKministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Na shledanou.

Michal HAŠEK, předseda Asociace krajů ČR, hejtman Jihomoravského kraje, 1. místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Na shledanou.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme