5. 10. 2011

Sněm ústecké krajské organizace TOP 09 se uskuteční v sobotu 8.10. 2011 od 10:00 hodin v Ústí nad Labem, Palác Zdar, Dlouhá 1/12. Delegáti budou volit nové krajské vedení, diskutovat přípravu krajských voleb 2012 a nominovat kandidáty do celostátního vedení strany.

Návrh programu sněmu :
Zahájení a přivítání hostů
Vystoupení hostů
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, určení skrutátorů
Schválení programu, jednacího a volebního řádu, složení pracovního předsednictva
Zvolení mandátové, návrhové a volební komise
Zpráva mandátové komise
Zpráva předsedy KV, zpráva předsedy KRK
Diskuse – vystoupení kandidátů
Volba předsedy, místopředsedů, členů krajského předsednictva a členů KV
Volba předsedy KRK a členů KRK a náhradníků
Volba delegátů na celostátní sněm TOP 09
Nominace do celostátního vedení TOP 09 (předseda, místopředsedové, členové předsednictva, výkonný výbor)
Vystoupení nového předsedy
Usnesení
Závěr