5. 10. 2011

Sněm ústecké krajské organizace TOP 09 se uskuteční v sobotu 8.10. 2011 od 10:00 hodin v Ústí nad Labem, Palác Zdar, Dlouhá 1/12. Delegáti budou volit nové krajské vedení, diskutovat přípravu krajských voleb 2012 a nominovat kandidáty do celostátního vedení strany.

Návrh programu sněmu :
Zahájení a přivítání hostů
Vystoupení hostů
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, určení skrutátorů
Schválení programu, jednacího a volebního řádu, složení pracovního předsednictva
Zvolení mandátové, návrhové a volební komise
Zpráva mandátové komise
Zpráva předsedy KV, zpráva předsedy KRK
Diskuse – vystoupení kandidátů
Volba předsedy, místopředsedů, členů krajského předsednictva a členů KV
Volba předsedy KRK a členů KRK a náhradníků
Volba delegátů na celostátní sněm TOP 09
Nominace do celostátního vedení TOP 09 (předseda, místopředsedové, členové předsednictva, výkonný výbor)
Vystoupení nového předsedy
Usnesení
Závěr

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme