Komentář ke slučování středních škol v  Rumburku

13. 4. 2011

TOP 09 okresu Děčín důrazně nesouhlasí s reorganizací středních škol v Rumburku takovým způsobem, že nástupnickou organizací bude  Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie,  a naopak více než stoleté Gymnázium Rumburk bude pouze přidruženou organizací, čímž dojde k jeho degradaci a snížení úrovně jeho kvality.

„Nechceme za každou cenu udržet Střední zdravotnickou školu a obchodní akademii, o kterou výrazně mezi studenty upadá zájem a naopak pomalu likvidovat gymnázium, o které zájem je a které má svou výraznou historii. Vidím v tom jiné než odborné zájmy. Čísla hovoří za vše. Gymnázium mělo úbytek za poslední dva roky 17 studentů a Střední zdravotnická škola a obchodní akademie 65.

Jestliže nelze zachovat status quo středních škol ve městě  Rumburk tak, jak je tomu nyní  a bohužel na základě zadání  vedení Ústeckého kraje má dojít ke sloučení středních škol naprosto nesourodých oborů, je zarážející, proč nástupnickou organizací má být Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie. Tato škola má trvalý úbytek žáků a je v podstatě před zánikem. Na druhé straně silné Gymnázium s více než stoletou tradicí, vysokou úrovní vzdělávání a minimálním odlivem žáků by mělo být pouze přidruženou organizací.

Argument, že zánikem Střední zdravotnické  školy dojde ke snížení zdravotnické  péče, neboť nebude dostatek zdravotních sester, je účelový a populistický. V regionu totiž dochází ke snižování počtu lůžek a sester tedy bude dostatek. Navíc nejsem přesvědčen o současné kvalitě zdravotnické školy, kterou kdysi tato škola byla vyhlášená.

Vyzýváme vedení  Ústeckého kraje v čele s hejtmankou Vaňhovou k zachování kvalitního gymnázia.

Jsem přesvědčen o tom, že pokud bude nástupnickou organizací  SZŠ a OA, dojde ke snížení  kvality vzdělávání. Gymnaziální  výuka je předurčena pro další studium na vysokých školách a tímto krokem by byla znehodnocena. V zájmu nás všech je mít co nejvyšší úroveň  vzdělávání budoucích generací  s odkazem na vysokou úroveň  Gymnázia Rumburk.

V nedalekém městě  Varnsdorf už jedna střední  odborná škola typu „učíme všechno“  díky  sloučení tří škol vznikla a zásluhou tohoto kroku ztratila veškerou identitu. Nebylo by moudré tuto chybu opakovat.“

Jiří Ostříž, předseda regionální organizace TOP 09 Děčín
tel.  603 484 783, e-mail: jiri.ostriz@ula.top09.cz