Haasová: Kraje se chtějí co nejrychleji zbavit odpovědnosti za korupci

31. 8. 2012

Odmítám alibistické výmluvy představitelů Ústeckého kraje, podle kterých mohou za korupci v Regionálním operačním programu Severozápad centrální orgány státní správy,“ říká kandidátka na hejtmanku Karola Haasová. Za výběr a hodnocení projektů jsou zodpovědné pouze orgány jmenované Ústeckým a Karlovarským krajem.

Pouze orgány jmenované přímo krajem mají na starosti manažerskou kontrolu. Jsou to jejich členové, kdo musí zajistit, že nejsou porušována pravidla při nakládání s penězi Evropské unie,“ říká Karola Haasová, podle které jsou stávající výmluvy krajských vedení pouze snahou zbavit se co nejrychleji odpovědnosti.

Konečně i Evropská komise jednoznačně deklarovala, že orgánům, které spadají pod kraje, není možné věřit. „Už to, že se Evropská komise na základě špatných zkušeností sama rozhodla, že audit nemají vykonávat lidé podřízení krajským orgánům, je dostatečným signálem, že se zde doposud dělo cosi nekalého,“ vysvětluje Karola Haasová. „Komise naopak důvěřuje Ministerstvu financí, a proto pod něj převedla auditní činnost, jež by patrně pod vedením krajů neprobíhala nezávisle a korektně,“ doplňuje.

Krajští představitelé se vymlouvají, že Ministerstvo financí problematické výdaje certifikovalo, tj. schválilo. Certifikace se však činí na základě ujištění krajských orgánů, že je vše v pořádku. Nastavený systém byl sice v minulosti schválen i Evropskou komisí, ale bylo také jasně řečeno, že se netýká konkrétního výběru projektů, kde však, jak se nyní ukazuje, docházelo k řadě problematických rozhodnutí na úrovni kraje. Jinými slovy, systém předpokládal, že se jeho účastníci budou chovat v souladu s pravidly a nikoli korupčně.

O tom, že je situace nejvážnější právě v Ústeckém kraji svědčí také skutečnost, že zde bylo zastaveno i předfinancování evropských peněz ze státního rozpočtu. „Jedná se o jediný regionální operační program, kde jsou přímo ohroženi i příjemci dotací, tedy obce, neziskové organizace a další,“ popisuje Karola Haasová a doplňuje: „Pokuta v řádu miliard korun, která hrozí jak našemu, tak Karlovarskému kraji, tedy dopadne na příjemce dotací i na daňové poplatníky. Za tuto situaci nesou plnou odpovědnost krajští politici, kteří se nemohou vymlouvat na nikoho jiného. Jen díky nim hrozí kolaps krajských rozpočtů, které budou muset obrovskou pokutu zaplatit za selhání a patrně i špatný záměr krajských politiků.“

V Ústí nad Labem 31. 8. 2012

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme