Daruj krev pro svůj kraj pro své spoluobčany

2. 10. 2012

Chcete-li se k nám přidat kontaktujte pana Ing. Jiřího randáka ( 74 násobného dárce ) na telefon 736754951 či mail habbas@seznam.cz a nebo přijďte naprosto spontálně:

Dne 9.10 2012 v 13 hodin na Krajské transfuzní stanici v Ústí nad Labem (areál nemocnice, pavilon C, 1. patro) - ohlásit se panu Randákovi je pro jistou koordinovanost lepší

Proč darovat krev pro svůj Kraj, pro své spoluobčany?

- nikdy nevíte kdy ji budete vy či Vaši blízcí potřebovat

Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku, dárce "vstupuje" do léčby nemocného a umožňuje tak zachránit ohrožený život.

Transfuze krve či jejích složek je potřeba nejen při úrazech a operacích, ale i při léčbě závažných onemocnění (leukémie, krvácivé poruchy, onemocnění jater, ledvin.)

Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat krev. Krevní transfuze ani léky vyráběné z krve ale nejsou samozřejmostí! Bez obětavosti dárců krve bychom nemohli uzdravovat a nemohli bychom být uzdravováni. Přesto je však krve stále nedostatek!

Vaše krev může zachránit život dítěti, synovi, dceři, mamince, tátovi, babičce, dědečkovi…ale třeba také Vám

V průměru dostane každý občan České republiky za svůj život 5x transfuzi a 14x lék vyrobený z krve – bez dárců krve se nikdo z nás neobejde. 

Dosud se vědcům nepodařilo najít způsob, jak krev uměle nahradit

 

Ale rozhodnutí - chci být dárcem, musí udělat každý sám.

 

Výhody pro dárce krve

- Kontrola Vašeho zdravotního stavu
Jedna z velkých výhod dárcovství krve je podrobné vyšetření krve dárce při každém odběru.. Tato finančně nákladná pravidelná laboratorní kontrola zdravotního stavu je pro dárce krve bezplatná.

- Pracovní volno po odběru
Podle zákona č.262/2006 Sb, zákoníku práce, má dárce nárok na pracovní volno na cestu k odběru, vlastní odběr, cestu zpět a zotavenou po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin. Dárci náleží odměna s náhradou mzdy (ve výši 100% průměrné mzdy). Pokud odběr není proveden, náleží dárci toto volno jen na celou strávenou dobu na transfúzní stanici.

-  Odpočet za základu daně
Dárce může uplatnit nárok na snížení daňového základu podle zákona č. 586/1992 Sb., § 15 (1 odběr - 2000 Kč).

Jedním odběrem plné krve na transfuzním oddělení můžete zachránit až 4 lidské životy !

Průměrně dostane každý člověk v Česku během svého života 5x krevní transfuzi a 14x lék vyrobený z krve.

Nejvíce pacientů potřebuje krevní transfuzi v souvislosti s krvácením do zažívacího traktu (spotřeba průměrně 3 koncentráty erytrocytů a 1-2 jednotky krevní plazmy).

Nejvyšší spotřeba krve je při akutních operací v cévní a transplantační chirurgii: více než 15 jednotek erytrocytů a mražené krevní plazmy.Na nekomplikované ortopedické operace je potřeba jedna až tři krevní konzervy, na složitější 10 jednotek krve (po 300 ml) a 5-6 jednotek mražené krevní plazmy.

Transfuzní přípravky jsou také nutné na neurochirurgické operace, na některé komplikované porody.

Při léčbě novorozenecké žloutenky se podává asi 50 ml, ale často a u závažnějších případů je výměnná transfuze asi 500 ml krve.

Způsobilost dárce krve a jejích složek posuzuje lékař při splnění základních předpokladů k dárcovství a to na základě rozboru anamnézy (zdravotní minulosti dárce), základního lékařského vyšetření a laboratorního vyšetření. V případě pochybnosti o způsobilosti dárce se vyšetření rozšíří.

Darovat krev v ČR může každá zdravá osoba ve věku 18 - 65 let, jako prvodárci se přijímají osoby do 60ti let. Dárce nemusí být občan ČR, ale měl by zde mít alespoň dlouhodobý pobyt a v každém případě s ním musí být možná dobrá komunikace v češtině. Minimální hmotnost je 50 kg.

Darovat krev nemohou osoby, které v minulosti prodělaly infekční žloutenku, zejména typu B (i když dnes je již možné po negativním specielním laboratorním vyšetřením i takového dárce přijmout) nebo C, syfilis, tuberkulosu, břišní tyfus, některé tropické choroby. Po jiných infekčních chorobách jsou z dárcovství vyřazeny pouze dočasně (1 - 2 roky po úzdravě) - např. infekční žloutenky typu A, infekční mononuklesoa, brucelosa, boreliosa, kapavka a pod. Při neinfekčních chorobách různých orgánů (srdce, plíce, trávicí trakt, ledviny, játra a pod) jsou dárci zpravidla vyřazování dočasně nebo trvale, podle závažnosti onemocnění. V každém případě nemohou darovat krev osoby s nádorovým postižením. Po chirurgických výkonech, včetně drobných kosmetických jako je odstranění mateřského znaménka, ale i peercing a tetování, je možné darovat krev nejdříve až za 6 měsíců. Trvale vyřazeni jsou dále lidé s cukrovkou, těžkými formami alergie, lidé trpící epilepsií, hemofilici a osoby, které byli v minulosti léčeni hormony hypofýzy (podvěsku mozkového ) - např. růstovým hormonem. Z dárcovství jsou též vyloučeny osoby ze skupin se zvýšeným rizikovým chováním, zejména vzhledem k nákaze HIV, jako jsou osoby provozující prostituci, závislé na drogách a alkoholu, ale též muži, kteří provozují vzájemný pohlavní styk.

Podle současných pravidel platných v EU ženy mohou darovat plnou krev nejvýše 4 x do roka a muži 5 x do roka, nejkratší interval mezi odběry je 8 týdnů. Jeden odběr plné krve činí 450 ml.

Věková ani anamnestická kritéria se nerespektují u dárců vlastní krve, tj. krve na autotransfuzi. Zde jediným kriteriem je vlastní schopnost dárce krev si darovat, tj. aby odběr krve dárce - pacient snesl

 

Máte možnost to zkusit. Na Krajské transfuzní stanici v Ústí nad Labem (areál nemocnice, pavilon C, 1. patro), v úterý, 9. října 2012, od 13,00 hodin . . .

Čekám tam na Vás, Ing. Jiří Randák, 74 násobný dárce. 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme