Pavol Lukša přeje požehnané Vánoce

22. 12. 2010

Vážení přátelé,

blížící se konec roku přináší nejen oslavu vánočních svátků, ale u většiny z nás také alespoň krátké ohlédnutí a zamyšlení nad tím, jaký ten uplynulý vlastně byl.

Ve veřejném životě byl určitě výjimečný tím, že proběhly jak parlamentní, tak senátní a komunální volby, jejichž výsledky ovlivní život v naší zemi a jejích obcích a městech na příští čtyři roky. V našich soukromých životech se odehrály určitě věci příjemné a nadějné, stejně jako ty vážné a méně příjemné. Je na každém z nás, aby se snažil zhodnotit spravedlivě svůj vlastní podíl jak na úspěších, tak na případných prohrách a neúspěších. A často až čas ukáže, zdali to hodnocení bylo reálné nebo bylo spíše vedeno našimi city a přáními.

Asi se mnou bude většina z vás souhlasit, že z pohledu společenského a hospodářského lze právě končící rok označit každopádně za rok změn, očekávání a naděje. Věřím, že to byl rok správných rozhodnutí, která pomohou v následujících letech obnovit rozvoj naší země stejně jako každé její obce či města. Bude to však určitě stát ještě mnoho úsilí a poctivé práce.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat vám všem, kteří svou každodenní prací a skutky přispíváte k tomu, že se TOP 09 stává plnohodnotnou stranou, která získává své místo na politické mapě naší země i v jejích jednotlivých obcích a městech. Záleží jenom na nás a na našem společném úsilí, jak úspěšně dokážeme tuto příležitost rozvinout a posílit v nadcházejícím roce 2011. Jsem pevně přesvědčen o tom, že se nám to společně určitě podaří.

Dovolte mi závěrem, abych vám všem popřál příjemné prožití nadcházejících vánočních svátků naplněných klidem, štěstím a pohodou. Do nového roku pak přeji vám a vašim blízkým především hodně zdraví, štěstí a lásky. A nám všem hodně síly, trpělivosti a naděje.

 

Pavol Lukša

předseda TOP 09 Moravskoslezského kraje

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme