Skutečně zajímá vedení města názory opavských občanů ?

Opavské zastupitelstvo příliš neinformuje širokou veřejnost.

27. 5. 2012

Opavské zastupitelstvo příliš neinformuje širokou veřejnost o možnosti se aktivně zapojit.

V rámci projektu zdravé město a místní agenda 21 se vedení města na středečním setkání NESETKALA S PŘÍLIŠ VELKOU ÚČASTI OBČANŮ A ZÁSTUPCŮ ZE STRANY PODNIKATELŮ. NAOPAK ZÁSTUPCI STÁTNÍCH INSTITUCÍ ZDE BYLI VE ZNAČNÉ PŘEVAZE, A TO PŘEVÁŽNĚ VÍCE MÉNĚ NA ZÁKLADĚ „POVINNÉ“ ÚČASTI ZE STRANY SVÉHO státního „ZAMĚSTNAVATELE“.

Středeční setkání zastupitelů města Opavy s občany a podnikateli v rámci projektu Zdravá města a místní Agendy 21 mělo být zaměřeno na získání co nejvíce názorů a podnětů co nejvíce trápí opavské občany. Setkání se z více jak 95% zúčastnili jen zástupci některých státních institucí, a to převážně na základě „povinného“ doporučení od svého nadřízeného dané organizace. Účast za širokou veřejnost a ze strany podnikatelů byla velmi malá.

Proč, tak malá účast? Hlavním problémem byl samotný fakt, že celá akce byla velmi špatně propagována. O akci se dozvěděli převážně náhodou, a to prostřednictvím svých známých, kteří pracují ve státní správě. Ti, na rozdíl od jiných, dostali cílenou pozvánku. A webové stránky? Zkuste  v nich najít jakoukoliv aktuální akci! I samotné vedení města uznalo, že jejich webové stránky potřebují razantní změnu a hlavně chybějící sekce „ kalendář“, která bude informovat občany o všech nadcházejících akcích a setkáních zástupců statutárního města Opavy.

Cílem celé akce bylo získat seznam nejpalčivějších problémů  života ve městě Opava. Objevili se zde, ale i velmi netradiční názory, které určitě nelze považovat za nejkritičtější pro život ve městě. Mezi jeden z těch nejkurioznějších patřil názor o nutnosti provést strategickou koncepce podpory profesionálního fotbalu. Přičemž po dotazu ze strany jednoho z občanů, zda opravdu toto je zrovna ten palčivý problém co trápí občany a město, se nikdo k tomuto názoru otevřeně nepřihlásil a v závěru vše vyznělo zcela do ztracena. Má to snad nějakou cílenou spojitost s již tak diskutovanými velkými výdaji, které město poskytuje na podporu opavského fotbalu, ve kterém se velmi aktivně angažuje samotná místostarostka Pavla Brady?

Na závěr celého setkání prezentovali své podněty a názory i mladí studenti ze středních škol v Opavě v rámci projektu „zastupitelstvo dětí a mládeže“. Bylo velice překvapující, že právě jejich nezávislé názory o nejpalčivějších problémech města patřili k těm nejlepším! No posuďte sami: I oni se nebáli a otevřeně poukázali na upřednostňování podpory financování fotbalu na úkor jiných sportovních aktivit v Opavě.

Hřiště pro mladistvé

Cena jízdného MHD

Zastaralost zimního stadionu a bazénu

Málo veřejných WC

Příliš reklam v Hlásce

Malá propagace Opavy k turistice

Špatné vztahy s menšinami

Špatná podpora hokeje oproti fotbalu

Málo turistických atrakcí

 

Jsme přesvědčeni, že pokud mají zástupci města získat skutečné palčivé názory a podněty od svých občanů, bude potřeba se mnohem efektivněji a cíleněji zaměřit právě na širokou veřejnou a hlavně na účast a zájem ze stran podnikatelů.

Co je ale velmi potěšující, že právě naše budoucí mladá generace má již dobře a zdravě našlápnuto ke zdravému názoru a úsudku.

 

V Opavě, 21. března 2012

Regionální a místní organizace TOP 09 v Opavě